7 Đại Xu Hướng 2010

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Patricia Aburdene
  • Lượt đọc : 162
  • Kích thước : 0.91 MB
  • Số trang : 209
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 52
  • Số lượt xem : 760
  • Đọc trên điện thoại :
7 Đại xu hướng 2010
Những lời khen tặng
Vì một sự thịnh vượng bền vững
Lời tựa
Lời giới thiệu
Biểu đồ hóa các chiều kích “nội tại” của thay đổi
Những người đứng sau - những xu hướng lớn
7 đại xu hướng 2010: Danh sách mới
Tiền bạc và đạo đức
Thành công và ý thức: Mắt xích còn khuyết
Tại sao lại là thời điểm này?