Atlas bệnh lây truyền qua đường tình dục

Tác giả : Nhóm Sinh Viên
  • Lượt đọc : 538
  • Kích thước : 5.70 MB
  • Số trang : 55
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 396
  • Số lượt xem : 2.618
  • Đọc trên điện thoại :
Atlas bệnh lây truyền qua đường tình dục bao gồm 55 trang trình bày dưới dạng Slide về các bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục