Chinh phục những khoảng cách

Thể loại: Xã Hội Học ;Giáo dục
Tác giả : Ánh Ngọc
  • Lượt đọc : 24
  • Kích thước : 2.36 MB
  • Số trang : 110
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 24
  • Số lượt xem : 257
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Chinh phục những khoảng cách trên điện thoại
Ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giao thông vận tải cũng đóng một vai trò quan trọng thúc đầy sự tiến bộ xã hội: Hầu như tất cả các giai đoạn phát triền của nền văn minh thế giới đều được đánh dấu bằng những thành tựu mới trong công cuộc chinh phục những khoảng cách.
Ở Việt Nam cũng vậy, bao giờ giao thông vận tải cũng là khâu quan trọng trong tất cả các thời kỳ phát triền của lịch sử. Đặc biệt, trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giao thông vận tải luôn luôn là công tác trung tâm đột xuất. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất Tề quốc, giao thông vận tải càng có tầm quan trọng hơn lúc nào hết.
Nhằm giúp bạn đọc hiều biết thêm kiến thức phồ thông về giao thông vận tải, trên cơ sở đó tích cực phát huy sáng kiến, phấn khởi hoàn thành kế hoạch giao thông vận tải trong kế hoạch 2 năm khôi phục và phát triển kinh tế của Nhà nước 1974–1975, Nhà xuất bản Phổ thông xuất bản cuốn sách Chinh phục những khoảng cách.
Cuốn sách không đề cập đến toàn bộ quá trình phát triển của ngành giao thông thế giới. Bằng cách kề chuyện sinh động, cụ thề, các tác giả muốn giới thiệu với bạn đọc một số nét về phát minh, phát triền và về những con người phát minh, rút ra từ trong lịch sử tiến bộ kỹ thuật của ngành giao thông vận tải thế giới. Riêng về Việt Nam, lịch sử phát triển giao thông vận tải khá phong phú, Chúng tôi sẽ giới thiệu trong một dịp khác.
Rất mong bạn đọc góp ý kiến đề cuốn sách sau ra mắt các bạn đạt kết quả tốt hơn.
NHÀ XUẤT BẢN PHỐ THÔNG