Columbus - Bốn chuyến Hải Hành (1492-1504)

Tác giả : Laurence Bergreen
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 18.20 MB
  • Số trang : 593
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 101
  • Số lượt xem : 425
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Columbus - Bốn chuyến Hải Hành (1492-1504) trên điện thoại
Danh sách các nhân vật chính
Danh sách các bản đồ
Phần mở đầu: Tháng 10 năm 1492
Chú thích về khoảng cách và ngày tháng

PHẦN 1 KHÁM PHÁ
Chương 1 33 Ngày
Chương 2 Người con của Genoa
Chương 3 Đắm tàu
Chương 4 “Những người từ trên trời”

PHẦN 2 CHINH PHỤC
Chương 5 Dòng sông máu
Chương 6 Cuộc nổi loạn
Chương 7 Giữa những người Taín
Phần chuyển tiếp: Thời kỳ trao đổi Columbus

PHẦN 3 THỜI KỲ SUY TÀN
Chương 8 “Tiếng gầm lớn”
Chương 9 Cuộc nổi loạn của Roldán
Chương 10 “Xích lại gửi tôi về”
PHẦN 4 HỒI PHỤC
Chương 11 El Alto Viaje
Chương 12 Những kẻ bơ vơ chốn thiên đường
Chương 13 Ngày 29 tháng 2 năm 1504
Phần kết
Ngày Columbus
Lời cảm ơn
Chú thích nguồn dẫn
Tài liệu tham khảo chọn lọc
Mục từ tra cứu
Nguồn tham khảo phụ lục hình ảnh
Phụ lục hình ảnh