Đàm Phán Trong Kinh Doanh - Cạnh Tranh Hay Hợp Tác

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Business Edge
  • Lượt đọc : 496
  • Kích thước : 7.61 MB
  • Số trang : 119
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 476
  • Số lượt xem : 2.497
  • Đọc trên điện thoại :
Đàm Phán Trong Kinh Doanh - Cạnh Tranh Hay Hợp Tác

Có phương thức đàm phán nào đem lại một kết quả mà thỏa mãn được lợi ích của các bên nhiều hơn? Cuốn sách sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi này thông qua việc giúp bạn hiểu rõ cơ sở của đàm phán là hợp tác, nói cách khác là “hai bên cùng thắng”, biết sử dụng năm kỹ thuật xử lý xung đột lợi ích tuỳ thuộc vào bối cảnh cụ thể của từng xung đột trong quá trình đàm phán, chuẩn bị chu đáo các việc cần làm trước khi đàm phán nhằm tránh rơi vào thế bất lợi, và cuối cùng là tiến hành quá trình đàm phán thành công nhờ biết phương pháp làm đề nghị của bạn hấp dẫn hơn.

Thuộc bộ sách