Dược Tính Chỉ Nam - Quyển 4

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Nguyễn Văn Minh
  • Lượt đọc : 294
  • Kích thước : 94.91 MB
  • Số trang : 922
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 774
  • Số lượt xem : 3.237
  • Đọc trên điện thoại :
Dược Tính Chỉ Nam
Dược Tính Chỉ Nam là bộ sách của Lãn Ông Lê Hữu Trác do soạn giả Nguyễn Văn Minh biên soạn.
Bộ sách này được chia thành 4 quyển từ quyển nhất đến quyển nhất đến quyển tứ bao gồm hơn 4400 vị thuốc.
Bộ sách được chia theo ABC cho dễ tra cứu để tiện việc nghiên cứu.
Sách nói về tính chất của các vị thuốc và cách dùng, theo phương pháp cổ truyền dược tính được chia làm 5 loại Tân, Cam, Hàm, Toan, Khổ...
Ngoài ra cón thêm ít nhiều bài thuốc, cốt để nghiên cứu cách dùng thuốc uyên thâm của người xưa còn để lại.