Giáo trình marketing quốc tế

Tác giả : Trần Minh Đạo
  • Lượt đọc : 250
  • Kích thước : 6.36 MB
  • Số trang : 331
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 104
  • Số lượt xem : 1.287
  • Đọc trên điện thoại :
Marketing là một khoa học rộng lớn. Nó liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Chỉ riêng trong kinh doanh, marketing cũng động chạm đến nhiều lĩnh vực đặc thù khác nhau. Chính vì vậy, người ta tất yếu rơi vào trạng thái cảm thấy sẽ thiếu đầy đủ nếu chỉ học marketing nói chung mà không đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể. Một trong những lĩnh vực đặc thù nhất của marketing mà ngành học về marketing và các ngành học có liên quan đến kinh doanh quốc tế, thương mại quốc tế không thể không biết đến - đó là marketing quốc tế.
Ở Việt Nam, xu hướng quốc tế hóa trên con đường mở cửa và hội nhập.ngày càng làm cho marketing quốc tế trở thành môn học tất yếu không chỉ đôi với các trường kinh tế và kinh doanh mà còn cần thiết cho tất cả những ai đang theo các khóa học trên “trường đời” thực tiễn kinh doanh.
Để đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo và nghiên cứu hiện nay, Bộ môn Nguyên lý marketing thuộc Khoa Marketing Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn và xuất bản Giáo trình Marketing quốc tế. Giáo trình do tập thể tác giả là các thành viên có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu của Bộ môn biên soạn.