Kho Tàng Về Các Ông Trạng Việt Nam

Tác giả : Vũ Ngọc Khánh
  • Lượt đọc : 616
  • Kích thước : 1.22 MB
  • Số trang : 331
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 555
  • Số lượt xem : 2.921
  • Đọc trên điện thoại :
Truyện Trạng Việt Nam là một đề tài hấp dẫn. Nhưng tiếp cận truyện Trạng là một việc phức tạp, nhất là xét về mặt thể loại. Nhân dân đã hư cấu ra các Trạng để thoả mãn những ước mơ và yêu cầu thẩm mỹ.

Nội dung cuốn sách này gồm 3 phần:

- Phần đầu có tính cách nghiên cứu, muốn người đọc làm quen với những người thực sự là Trạng Nguyên, có đỗ đạt học vị hẳn hoi.

- Phần thứ hai dành để ghi chép về các giai thoại, các sự kiện của một số vị Trạng Nguyên

- Phần thứ ba là dành cho những mẩu chuyện về các Trạng dân phong, hầu hết là giai thoại.