Kỹ Thuật Trồng Lúa Cao Sản Xuất Khẩu Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Ngô Văn Phiếu
  • Lượt đọc : 72
  • Kích thước : 2.64 MB
  • Số trang : 37
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 18
  • Số lượt xem : 347
  • Đọc trên điện thoại :
Phẩm chất hạt gạo do nhiều yếu tố quyết định : giống, môi trường, kỹ thuật canh tác, công nghệ chế biến... trong đó giống là yếu tố cơ bản quyết định chất lượng hạt gạo, Hướng chọn giống để có gạo phẩm chất cao xuất khẩu là chọn giống hạt dài, ít hoặc không bạc bụng, hàm lượng amyloze trung bình vì loại gạo này hiện chiếm trên 80 lượng gạo hàng hóa trên thế giới. Cũng chú ý đến một số giống có gạo thơm, gạo hạt tròn thích hợp với một vài nước châu Á.

Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có hàng chục giống đạt yêu cầu trên. Tuy vậy qua nhiều vụ sản xuất không được chọn lọc thường xuyên. một số giống đã lẫn tạp cần phục tráng chọn lọc lại. Trong những năm trước mắt có thể chọn lọc, mở rộng sản xuất những giống lúa xuất khẩu có sẵn ở ĐBSCL.