Kỹ Thuật Trồng Ngô Giống Mới Năng Suất Cao

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Phạm Thị Tài
  • Lượt đọc : 73
  • Kích thước : 2.07 MB
  • Số trang : 96
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 18
  • Số lượt xem : 613
  • Đọc trên điện thoại :
Ngô là cây lương thực quan trọng đứng thứ 3 trên thế giới. Trong những năm 1991-1993 diện tích ngô hàng năm của thế giới khoảng 129 triệu ha với tổng sản lượng trên 525 triệu tấn và năng suất bình quân 1-3,7 tấn/ha. Mỹ là nước trồng nhiều ngô nhất (27 triệu ha), sau đó là Trung Quốc (20 triệu ha). Những nước đạt năng suất ngô cao là: Hy Lạp - 9,4 tấn/ha, Halia - 7,6 tấn/ha, Mỹ - 7,2 tấn/ha và có diện tích thí nghiệm đạt 24 lần họ.

Ở nước ta, ngô là cây lương thực đứng thứ 2 sau lúa, trước năm 1981 hầu hết diện tích ngô được gieo trồng bằng các giống địa phương năng suất thấp. Từ 1981-1990 diện tích trồng các giống thụ phấn tự do được chọn lọc như giống tổng hợp, giống hỗn hợp tăng dần và từ 1990 đến nay diện tích các giống ngô lai tăng khá nhanh: 5 ha năm 1990, 50) hạ năm 1991, 12.800 hạ năm 1992, 30.000 ha năm 1993, 100,000 ha năm 1994, khoảng 700.000 hà năm 2004.

Từ năm 1981 đến nay, tuy năng suất ngô nước ta tăng liên tục nhưng vẫn còn rất thấp: khoảng 11 tạ/ha năm 1980-1981; 14,9 tạ/ha năm 1985: 16,6 tạ/ha năm 1992 và 34,9 tạ/ha năm 2007.

Tiềm năng diện tích, năng suất và sản lượng ngô ở nước ta còn rất lớn. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010 là 1,2 triệu hà với năng suất bình quân 4-5 tấn/ha để có tổng sản lượng 5-6 triệu tấn ngô hạt/năm.

Để đạt mục tiêu trên nhất thiết phải mở rộng nhanh gieo trồng các giống ngô lai tốt, kết hợp với mở rộng diện tích và áp dụng đồng bộ những biện pháp kỹ thuật thâm canh cùng với các chính sách phù hợp.

Cuốn sách "Kỹ thuật trồng ngô mới năng suất cao" biên soạn bao gồm: Phân loại các nhóm giống ngô và giới thiệu những giống ngô tốt hiện có đã được công nhận chính thức, được công nhận tạm thời hoặc có triển vọng trong khảo nghiệm Quốc gia; đặc điểm các vùng trồng ngô và kỹ thuật thâm canh phù hợp nhằm góp phần tạo nên bước nhảy vọt sớm hơn trong sản xuất ngô ở nước ta.

Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu cũng như thực tiễn sản xuất ngô ở các vùng song chắc chắn sách còn nhiều khiếm khuyết. Rất mong bạn đọc lượng thứ và góp ý sửa chữa với hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho sản xuất tốt hơn.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, các cơ quan hữu quan, các tác giả giống và cộng sự đã tích cực ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để cuốn sách sử và mắt bạn đọc.

Nhóm tác giả