Làng Thanh Niên Lập Nghiệp

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Nguyễn Hằng Thanh
  • Lượt đọc : 213
  • Kích thước : 5.22 MB
  • Số trang : 220
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 82
  • Số lượt xem : 1.226
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách cổ vũ cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên của đoàn viên thanh niên, của thanh niên xung phong, cổ vũ cho những kết quả đã đạt được và chia sẻ những kinh nghiệm của mô hình làng thanh niên lập nghiệp.