Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 6

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Dược
  • Lượt đọc : 2.057
  • Kích thước : 6.88 MB
  • Số trang : 86
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 667
  • Số lượt xem : 7.257
  • Đọc trên điện thoại :
Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo biên soạn và phát hành.Cuốn sách gồm hai chương:Trái đất và Các thành phần tự nhiên của trái đất

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 6 :

CHƯƠNG I. TRÁI ĐẤT

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất – Địa lí 6
Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ
Bài 3: Tỉ lệ bản đồ – Địa lí 6
Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí – Địa lí 6
Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ – Địa lí 6
Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học
Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả
Bài 8: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời
Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất
Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất
CHƯƠNG II. CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất – Địa lí 6
Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất
Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)
Bài 15: Các mỏ khoáng sản – Địa lí 6
Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn – Địa lí 6
Bài 17: Lớp vỏ khí – Địa lí 6
Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí – Địa lí 6
Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất – Địa lí 6
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa – Địa lí 6
Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất
Bài 23: Sông và hồ – Địa lí 6
Bài 24: Biển và đại dương
Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất

Thuộc bộ sách