Sách Giáo Viên Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Đinh Gia Lê
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 46.96 MB
  • Số trang : 194
  • Đăng lúc : 10 tháng trước
  • Số lượt tải : 363
  • Số lượt xem : 2.308
  • Đọc trên điện thoại :
Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục được đưa vào Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 nhằm góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất, năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể và những năng lực đặc thù: hình thành, phát triển ở HS năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – SGV là cuốn sách thuộc bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn nhằm hướng dẫn GV các trường THPT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 thuận lợi, hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu và các yêu cầu cần đạt quy định trong Chương trình.

Nội dung của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – SGV tập trung hướng dẫn cách thức tổ chức các loại hình hoạt động cơ bản của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, đó là: Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp. Mỗi loại hình hoạt động có đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều hướng tới đích là thực hiện các yêu cầu cần đạt quy định trong Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 11, hình thành và phát triển năng lực chung, năng lực đặc thù và các phẩm chất cần thiết cho HS, kết nối tri thức với cuộc sống.

Trong quá trình tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng g nghiệp lớp 11, ngoài việc sử dụng các nội dung trong SGV, các cán bộ quản lí và GV có thể tham khảo những tài liệu khác để bổ sung và điều chỉnh cách thức tổ chức các hoạt động sao cho sinh động, hấp dẫn, đồng thời phù hợp với chương trình nhà trường, điều kiện thực tiễn của nhà trường, khả năng của GV và nhu cầu của HS.

Hi vọng rằng, cuốn sách này thực sự hữu ích đối với các thầy, cô giáo trong việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 11.

CÁC TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách