Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn tiếng Anh 7(Friends Plus)

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Vũ Vạn Xuân
  • Lượt đọc : 532
  • Kích thước : 2.60 MB
  • Số trang : 30
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 175
  • Số lượt xem : 2.115
  • Đọc trên điện thoại :
Kính thưa quý thầy cô giáo!
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Tiếng Anh 7 Friends Plus do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở (ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Tài liệu bám sát các chủ đề, chủ điểm kiến thức ngôn ngữ trong sách Tiếng Anh 7 Friends Plus nhằm cơ bản cung cấp cho quý thầy cô giáo các kĩ năng cần thiết để tự tin sử dụng bộ sách giáo khoa này trong quá trình giảng dạy và kiểm tra, đánh giá.
Tài liệu bao gồm 3 phần, được biên soạn tương đối chi tiết để quý thầy cô nắm bắt đầy đủ từng phần trước khi bắt tay sử dụng sách Tiếng Anh 7 Friends Plus, góp phần nâng cao tầm hiểu biết của học sinh, giúp các em sống hoà nhập vào môi trường xung quanh với tinh thần yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu xã hội; góp phần đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn diện.