Văn Hóa Gia Đình Việt Nam Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa Hiện Nay

Tác giả : Phạm Ngọc Trung
  • Lượt đọc : 293
  • Kích thước : 0.80 MB
  • Số trang : 145
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 149
  • Số lượt xem : 1.415
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách gồm ba chương, cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn đúng đắn về gia đình và văn hóa gia đình, từ những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa gia đình đến thực trạng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay. Qua đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay.