Xây Dựng Lối Sống Tích Cực Của Sinh Viên Trước Tác Động Của Mạng Xã Hội Hiện Nay

Tác giả : Trần Hậu Tân
  • Lượt đọc : 231
  • Kích thước : 13.11 MB
  • Số trang : 166
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 100
  • Số lượt xem : 797
  • Đọc trên điện thoại :
Ngày nay, tiến bộ của khoa học - công nghệ đã tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội. Với những tính năng đa dạng, nguồn thông tin phong phú, mạng xã hội đã cho phép người dùng kết nối, giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ xã hội, tiếp nhận, chia sẻ và chọn lọc thông tin một cách có hiệu quả. Hiệu quả mà mạng xã hội mang lại đã có tác động làm thay đổi nhiều thói quen cũ và hình thành những biểu hiện mới của lối sống ở một bộ phận khá lớn những người sử dụng. Đối với sinh viên, những tiện ích mà mạng xã hội mang lại rất lớn. Mạng xã hội là môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin, mở ra chân trời mới cho sinh viên làm giàu tri thức, đáp ứng nhu cầu giải trí, giao tiếp, mở rộng các quan hệ xã hội, cơ hội nghề nghiệp và khẳng định năng lực bản thân.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực thì mạng xã hội cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến việc định hình lối sống của sinh viên. Tác động từ mặt trái của mạng xã hội đã làm cho một số sinh viên có những biểu hiện “lệch chuẩn” trong lối sống, sa vào lối sống “ảo” dẫn tới suy giảm, thậm chí ngại học, ngại rèn, giảm sút say mê, hứng thú với các hoạt động học tập, rèn luyện; chạy theo những giá trị viển vông không thực tế trong cuộc sống; bị tiêm nhiễm bởi lối sống buông thả, thực dụng, vô cảm, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà quên đi lợi ích tập thể, ít quan tâm đến các vấn đề của đời sống chính trị - xã hội của đất nước; không biết quan tâm, trân trọng tình cảm và sẻ chia với người khác; không biết trân trọng những giá trị do lao động mang lại, do đó dễ có những biểu hiện bi quan, chán nản và mất niềm tin khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Những mặt trái ấy được các thế lực thù địch lợi dụng và cài cắm những thông tin thiếu lành mạnh nhằm thực hiện ý đồ xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xây dựng lối sống tích cực của sinh viên.

Trước những tác động tiêu cực của mạng xã hội đến xây dựng lối sống tích cực của sinh viên, đảng ủy, ban giám hiệu, các cơ quan và cán bộ, giảng viên các trường đại học đã có những định hướng, chỉ đạo và biện pháp khắc phục kịp thời và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu ấy, vẫn còn những hạn chế, bất cập trong xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội. Mặt khác, sinh viên là bộ phận ưu tú, có tri thức, là lực lượng quan trọng, kế thừa, phát huy những thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc; là những người đang trong quá trình định hình, hoàn thiện nhân cách nên cần phải được định hướng đúng trong xây dựng lối sống theo chuẩn mực. Với sự tác động của mạng xã hội đến lối sống của sinh viên đang có xu hướng tăng lên cả về mặt tích cực cũng như đan xen cả những yếu tố tiêu cực, thì vấn đề xây dựng lối sống tích cực cho sinh viên trước tác động của mạng xã hội càng có ý nghĩa quan trọng.

Hiện nay, mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thông tin trên Internet, mạng xã hội cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và thực trạng “đạo đức xã hội có mặt xuống cấp nghiêm trọng” đã và đang tác động lớn đến tư tưởng, tình cảm lớp trẻ cũng như công tác giáo dục thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên, vì vậy việc tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên ngày càng được đặt ra bức thiết. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc nhận thức đúng về vai trò của mạng xã hội, thấy được mặt tích cực và tiêu cực để chủ động có biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nhằm xây dựng cho sinh viên lối sống tích cực.

Từ những lý do trên, xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội là vấn đề đặt ra có tính cấp thiết, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn hiện nay. Đó cũng là nội dung biện pháp quan trọng góp phần thực hiện chủ trương của Đảng trong Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, góp phần xây dựng thế hệ trẻ nói chung, sinh viên nói riêng giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ và khát vọng cống hiến, góp phần vào sự nghiệp cao cả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay của tập thể tác giả do PGS.TS. Trần Hậu Tân làm chủ biên.

Cuốn sách gồm hai phần:
Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội.
Phần thứ hai: Yêu cầu và giải pháp cơ bản xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tháng 7 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT