Bài giảng sản phụ khoa

Bài giảng sản phụ khoa

Bộ sách bao gồm 2 tập do Đại Học Y Hà Nội xuất bản
Tập 1 do GS.Dương Thị Cương biên soạn
Tập 2 do GS. Nguyễn Đức Vy biên soạn