Bài giảng Y học cổ truyền

Bài giảng Y học cổ truyền

Sách do Đại học Y Hà Nội biên soạn và chỉnh lý lần thứ 4
Do GS Trần Thúy Chủ biên
Nội dung của giáo trình chia làm hai phần : Phần cơ sở và phần bệnh học
Sách dành cho sinh viên nghành y học cổ truyền
Phần cơ sở gồm : sơ lược lịch sử y học cổ truyền dân tộc, chủ trương ý nghĩa biện pháp kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc xây dựng nền y học Việt Nam của đảng và chính phủ lý luôn cơ bản của nền y học cổ truyền, châm cứu học, khí công, xoa bóp, dưỡng sinh thuốc y học cổ truyền vào các bài học về thuốc y học cổ truyền.
Phần bệnh học gồm : bệnh học nội khoa, bệnh học nhi khoa, bệnh học phụ khoa