Bộ giáo trình Hán Ngữ cải tiến

Bộ giáo trình Hán Ngữ cải tiến

Bộ giáo trình hán ngữ cải tiến do Trương Văn Giới và Lê Khắc Kiều Lục biên dịch là giáo trình tiếng Trung cơ bản được giảng dạy ở các trường ĐH Việt Nam chuyên nghành tiếng Trung.