Bộ sách Cấp cứu ngoại khoa của GS Đặng Hanh Đệ 2 tập

Bộ sách Cấp cứu ngoại khoa của GS Đặng Hanh Đệ 2 tập

Sách cấp cứu ngoại khoa được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc đào tạo sau đại học của trường ĐH Y Hà Nội, nhưng cũng là tài liệu tốt để tham khảo cho việc đào tạo đại học cho các bác sĩ ngoại khoa. Sách được biên soạn với phương châm : Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.
Cuốn sách này được biên soạn bởi các nhà giáo, các nhà khoa học giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại khoa. Sách đã được hội đồng chuyên môn thành lập theo quyết định số : 1863/QĐ-BYT ngày 20 tháng năm 2010 của bộ y tế thẩm định.