Bộ Sách Lớp 1 – Cánh Diều

Bộ Sách Lớp 1 – Cánh Diều

Bộ sách lớp 1 năm 2021 - 2022 (Tái bản) mang tới nội dung mới nhất, giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án lớp 1 cho học sinh của mình. Bộ SGK lớp 1 Cánh diều do Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm Hà Nội và Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.HCM tổ chức biên soạn. Với thông điệp "Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống", mọi bài học trong sách đều gắn liền với cuộc sống giúp các em dễ dàng tiếp thu hơn.

Các sách trong bộ sách này