Bộ sách những câu chuyện phía sau

Bộ sách những câu chuyện phía sau

Trái đất bao nhiêu tuổi?
- Hộp thời gian là gì?
- Làm thế nào người Ai Cập có thể đoán được thời gian?
Để tìm kiếm câu trả lời thú vị cho những câu hỏi trên và biết thêm những điều thú vị khác, bạn hãy đón xem quyển sách Câu chuyện phía sau Thời gian trong bộ sách Câu chuyện phía sau.

Bộ sách gồm có :
Câu Chuyện Phía Sau - Thời Gian
Câu Chuyện Phía Sau Nhà Vệ Sinh
Câu Chuyện Phía Sau Giấy
Câu Chuyện Phía Sau Chocolate
Câu Chuyện Phía Sau Bánh Mì