Bộ Sách Phát Triển Năng Lực Tư Duy - Ngôn Ngữ Dành Cho Học Sinh Tiểu Học

Bộ Sách Phát Triển Năng Lực Tư Duy - Ngôn Ngữ Dành Cho Học Sinh Tiểu Học

Đây là bộ sách được biên soạn dựa trên những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về mặt lí thuyết và thực nghiệm.

Các bài học là các tình huống liên quan đến ba nhân vật Cả Tít, Út Tèo và Ba Nhỡ khiến việc học tiếng Việt trở nên gần gũi, hấp dẫn, hào hứng giúp học sinh yêu thích việc học tiếng Việt hơn.

Bộ sách giúp trẻ phát triển tư duy và mở rộng vốn từ, nâng cao kĩ năng ngôn ngữ một cách hệ thống.