Bộ Sách Tiếng Nhật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Bộ Sách Tiếng Nhật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Bộ sách "Tiếng Nhật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu" của tác giả Trần Việt Thanh biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh nhanh chóng làm quen với tiếng nhật. Sách được trình bày một cách khoa học dễ hiểu, giúp các em từng bước tiếp cận ngôn ngữ mới này.