Bộ truyện tranh cậu bé Đế Vương phần 2

Bộ truyện tranh cậu bé Đế Vương phần 2

Thời loạn thế... Quần hùng nổi lên khắp nơi, tin đồn vị thiên tử tương lai sẽ là người họ Lý hay họ Lưu ở huyện Sinh Long... Tên vua bạo ngược ra lệnh tàn sát họ Lý và họ Lưu nhưng có hai thiếu niên thoát được kiếp nạn... Ai trong họ là kẻ mang chân mệnh thiên tử ?