Bộ truyện tranh màu ngôn tình Sủng Phi Của Vương

Bộ truyện tranh màu ngôn tình Sủng Phi Của Vương

là định mệnh của mình liên quan đến thứ hay luân hồi, một gặp nhau, cùng nói về một tình yêu như thế nào?