Bộ truyện tranh Những đóa sơn trà kia, sẽ vì em mà đơm hoa khoe sắc

Bộ truyện tranh Những đóa sơn trà kia, sẽ vì em mà đơm hoa khoe sắc

Trên ngọn đồi ấy…Ngôi nhà ấy sẽ là chốn dừng chân cho em…Những đóa sơn trà kia, sẽ vì em mà đơm hoa khoe sắc….