Hóa Đại Cương Sách đào tạo Dược sỹ đại học - Vô cơ

Hóa Đại Cương Sách đào tạo Dược sỹ đại học - Vô cơ

Sách “Hóa đại cương – Vô cơ” được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục đại học của trường Đại học Y Dược Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.