Tuyển tập truyện ngụ ngôn Aesop

Tuyển tập truyện ngụ ngôn Aesop

Khi nói tới chuyện ngụ ngôn, người ta thường liên tưởng tới thi sĩ La Fontaine bên Âu châu ở vào thế kỷ thứ 17. Ông đã có công sưu tầm và diễn tả chuyện ngụ ngôn ra bằng thơ trong 12 tuyển tập, làm say mê bao nhiêu người trong suốt ba thế kỷ qua.Tuy nhiên những chuyện ngụ ngôn được truyền tụng dưới tên Aesop đã bắt đầu ngay từ thế kỷ thứ sáu trước tây lịch. Các tu sĩ Byzantine là những người đầu tiên thu thập những danh tác của Aesop, nhưng không nói gì về đời sống và lai lịch của ông.Cho nên, có người không tin Aesop có thật. Có người nói Aesop là người da đen tóc đỏ. Aristotle cho rằng: Aesop đã dạy chính trị cho dân Samos bằng chuyện ngụ ngôn. Plutarch thì nói: Aesop là người thích du hành và đã làm lãnh sự cho vua Croesus xứ Lydia. Ông là người còng lưng, to bụng, mũi to, môi dày; hay nói cách khác, ông là một người xấu xí nhất thế giới.Người ta có thể tin rằng: ngày xưa ông Aesop đã làm nô bộc cho gia đình Iadmon, thành Samos, xứ Hy Lạp. Nhờ tài giỏi, trí tưởng tượng phong phú, và nếp sống đạo đức, ông đã thoát cảnh nô lệ và được trọng vọng. Nhà điêu khắc Lysippus đã dựng tượng ông cho dân thành Nhã Ðiển suy tôn. Phaedrus là người đầu tiên dịch chuyện của Aesop ra tiếng La tinh. Ngày nay chuyện đã được dịch ra nhiều thứ tiếng để mua vui cho cả trẻ con lẫn người lớn. Hình ảnh nô lệ và công trình sáng tạo của Aesop còn sống mãi qua mọi thời đại và là bài học quí giá cho mọi lớp người.Do đó, chúng tôi thu thập những chuyện ngụ ngôn của Aesop không ngoài mục đích để tỏ sự ngưỡng mộ một danh tài hiếm hoi và quảng bá những bài học vừa vui vừa bổ ích.