Trang chủ
Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Tác giả : Ngô Gia Văn Phái

Thể loại : Lịch Sử

Đã xem : 1.505

Số Chương / Tập : 17

Cập nhật lần cuối : 2 năm trước

Đọc trên điện thoại

Giới thiệu

Hoàng Lê nhất thống chí (chữ Hán: 皇黎一統志) hay còn gọi là An Nam nhất thống chí, là tác phẩm văn xuôi viết bằng chữ Hán trong tùng thư của Ngô gia văn phái, một tùng thư bao gồm nhiều tác phẩm văn, sử, triết có giá trị của các tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Hoàng Lê nhất thống chí à tác phẩm viết bằng chữ Hán ghi chép về sự thống nhất của triều đại nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt chúa Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê của Ngô gia văn phái. Tác phẩm này có thể xem như là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi. Nó không chỉ dừng ở sự thống nhất của nhà Lê mà còn được viết tiếp, tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động của xã hội phong kiến Việt Nam vào khoảng 30 năm cuối thế kỷ 18 và mấy năm đầu thế kỷ 19.
Cuốn tiểu thuyết này có tất cả 17 hồi.

Bình luận

Hồi 1 : Đặng Tuyên Phi được yêu dấu, đứng đầu hậu cung Vương Thế Tử bị truất ngôi, ra ở nhà kín.

Hồi 2 : Lập Điện đô, bảy quan nhận di chúc, Giết Huy quận, ba quân phò Trịnh vương.

Hồi 3 : Dương nguyên cữu bàn chém kiêu binh, Nguyễn quốc sư mưu trừ nội loạn.

Hồi 4 : Nhờ ngoại viện, Hữu Chỉnh rửa thù thầy Tỏ lòng trung, Trần Quán chết theo chúa.

Hồi 5 : Phò chính thống, thượng công vào điện Kết duyên lành, công chúa ra xe.

Hồi 6 : Chúa Tây Sơn lẻn rút quân về nước Quân Đông Giang mưu khởi nghĩa phò vương

Hồi 7 : Phò Lê đế, đạo Vũ thành lại ra quân Đốt Trịnh cung, chúa án đô phải bỏ nước.

Hồi 8 : Dương Trọng Tế bị dâng tù trước nhà Thái học Hoàng Phùng Cơ phải tự tử ở ngoài Tây thành.

Hồi 9 : Tướng Tây Sơn Võ Văn Nhậm đem quân lấn ngoài bờ cõi Quan bình chương Trần Công Xán vâng mệnh bàn việc biên cương

Hồi 10 : Lân dương hầu phò chúa vượt biển đến Yên Quảng Bằng công Chỉnh mời vua qua sông đi Lạng Sơn

Hồi 11: Tây Sơn lại kéo vào thành chiếm giữ đất nước Chiêu thống ba phen tính chước khôi phục kinh đô

Hồi 12: Lê sứ thần qua đất Bắc xin quân Tôn đốc bộ tới ải Nam truyền hịch.

Hồi 13: Khiếp thanh thế, giặc mạnh rút lui Nhờ viện binh, vua xưa trở lại

Hồi 14: Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh bị thua trận Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài

Hồi 15: Dẹp yên cõi Bắc, Nguyễn Huệ được phong Đánh phá Cao Bằng, Duy Chỉ bị hại

Hồi 16: Tế Linh đường, sứ Thanh bị lừa Chết Yên Kinh, vua Lê nuốt hận

Hồi 17: Mất thành Thăng Long, vua Cảnh Thịnh bị bắt Táng lăng Bàn Thạch, Nguyễn Hoàng Phi chết theo