Trang chủ
Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia

Tác giả : Bát Nguyệt Phi Ưng

Thể loại : Huyền Huyễn

Đã xem : 847

Số Chương / Tập : 1474

Cập nhật lần cuối : 1 năm trước

Đọc trên điện thoại

Đọc Sử Thượng Đệ Nhất Tổ Sư Gia trên điện thoại

Giới thiệu

Xuyên qua rồi, cũng có một cái hệ thống, nhưng Lâm Phong áp lực lớn như núi.

Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến: Lâm Phong khai sơn lập phái, thành lập trong lịch sử đệ nhất đại tông môn, Lâm Phong bản thân trở thành đệ nhất tổ sư.

Liền vì trở thành trong lịch sử đệ nhất tổ sư gia, Lâm Phong bắt đầu phấn đấu.

"Ngươi gọi Thạch Thiên Hạo? Trời sinh chí tôn, lại bị tộc huynh mưu đoạt, hiện tại bị cha đẻ gởi nuôi ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong? Đến đến đến, cùng sư phụ đi, chúng ta để những người kia biết một thoáng, ghi nợ công đạo, nhất định phải trả!"

"Ngươi gọi Tiêu Diễm? Ngày xưa thiên tài, hiện tại vô dụng, vị hôn thê của ngươi trả lại môn làm mất mặt từ hôn? Đến đến đến, cùng sư phụ đi, chúng ta để nha đầu kia biết một thoáng, cái gì gọi là chớ khinh thiếu niên nghèo!"

"Ngươi gọi Chu Dịch? Hầu phủ con thứ, bị phụ thân áp chế, mẫu thân là ngày xưa thánh nữ lại bị người hại chết? Đến đến đến, cùng sư phụ đi, chúng ta để cha ngươi biết một thoáng, cái gì gọi là trời đất bao la, nắm đấm tối... Không đúng, là đạo lý to lớn nhất!"

Bình luận

Chương 1 : Lừa bố mày hệ thống

Chương 2 : Làm vú em cho người

Chương 3 : Địch tấn công!

Chương 4 : Cây thụ có vấn đề!

Chương 5 : Lần thứ nhất nhận thưởng

Chương 6 : Chơi điểu ngươi không thương lượng

Chương 7 : Lưu quang chiến hoa đào

Chương 8 : Ta nhớ kỹ ngươi rồi!

Chương 9 : Sắp tới sư phụ trong bát đến

Chương 10 : Lần thứ hai nhận thưởng

Chương 11 : Làm sư phụ phải tự cường

Chương 12 : Gặp gỡ đào góc tường rồi!

Chương 13 : Thiên tài vẫn lạc

Chương 14 : Hai chiếc nhẫn

Chương 15 : Bảo mẫu không dễ làm

Chương 16 : Cạnh tranh làm vú em

Chương 17 : Bà lão

Chương 18 : Đệ nhất Thánh địa thì lại làm sao?

Chương 19 : Trợ giúp cùng thử thách

Chương 20 : Bất ngờ bọc phát

Chương 21 : Kẻ địch tu sĩ Kim Đan kỳ!

Chương 22 : Khởi động hệ thống tân công cụ!

Chương 23 : Thằng nhóc con ngươi la lối đủ rồi?

Chương 24 : Ngươi nghĩ quá nhiều

Chương 25 : Thứ hai! Người thứ ba?

Chương 26 : Bi thảm thánh nữ

Chương 27 : Ẩn giấu phúc lợi

Chương 28 : Đại sư huynh cùng tiểu sư đệ

Chương 29 : Ly biệt

Chương 30 : Hầu phủ con thứ hạo nhiên chính khí

Chương 31 : Phúc duyên max uy lực

Chương 32 : Sư phụ chơi đểu đồ đệ

Chương 33 : Nợ cha con trả

Chương 34 : Phật giáo môn đồ

Chương 35 : Truy binh giết tới

Chương 36 : Hòa thượng hung mãnh Nhị Thập Tứ Chư Thiên La Hán trận!

Chương 37 : Hai đứa nhỏ chém xà

Chương 38 : Bắt giữ đối thủ chính xác phương thức

Chương 39 : Hộ pháp Phật binh Kinh Lôi thiền

Chương 40 : Vô Danh địa cung

Chương 41 : Tùy cơ chi nhánh nhiệm vụ!

Chương 42 : Mới ra hổ khẩu lại nhập hang sói

Chương 43 : Thục sơn kiếm tu

Chương 44 : Đánh kẻ sa cơ

Chương 45 : Liền chờ ngươi đấy tặc ngốc!

Chương 46 : Huyết hà đầu nguồn

Chương 47 : Xem ngươi chết như thế nào!

Chương 48 : Ngươi là người tốt

Chương 49 : Chúng ta là Vu gia người

Chương 50 : Giữ yên lặng

Chương 51 : Nhiều người bắt nạt ít người?

Chương 52 : Ba hợp gói quà lớn!

Chương 53 : Đều không phải kẻ tầm thường

Chương 54 : Sóng gió khắp nơi

Chương 55 : Tới trễ một bước!

Chương 56 : Kỳ phong đột khởi

Chương 57 : Luyện khí đại viên mãn!

Chương 58 : Tiểu muội muội cao lương câu cá

Chương 59 : Giao lưu tỷ thí sớm

Chương 60 : Không chỉ có một người

Chương 61 : Đoạt mối làm ăn

Chương 62 : Kịch bản không đúng vậy!

Chương 63 : Cách bản tọa đệ tử xa một chút!

Chương 64 : Nói nghiền ép ngươi liền nghiền ép ngươi!

Chương 65 : Sư phụ không ở nhà

Chương 66 : Sư phụ không ở nhà chi phiền phức tới cửa

Chương 67 : Hoàng tuyền chân thủy

Chương 68 : Bên trong Hoàng Tuyền châu

Chương 69 : Sư phụ không ở nhà chi sư môn tuyệt học

Chương 70 : Sư phụ không ở nhà chi không đường có thể trốn

Chương 71 : Đỉnh đầu chư thiên chân đạp hoàng tuyền!

Chương 72 : Cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành!

Chương 73 : Sư phụ không ở nhà chi quần địch hoàn tý

Chương 74 : Sư phụ không ở nhà chi tuyệt không khuất phục!

Chương 75 : Toàn bộ đánh ngã!

Chương 76 : Đừng mong thoát đi một ai!

Chương 77 : Tân nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố!

Chương 78 : Lưu Phong phù ấn Phong Lôi Hóa Sinh Phù trận!

Chương 79 : Đùa chết người không đền mạng

Chương 80 : Nhân phẩm đại bạo phát

Chương 82 : Sư phụ có việc đệ tử làm thay

Chương 83 : Cổ vực đầm lớn

Chương 84 : Đánh rắn không chết

Chương 85 : Không muốn lấy lớn ép nhỏ

Chương 86 : Dùng Kim đan kỳ sức mạnh tính bản tọa bắt nạt các ngươi

Chương 87 : Liệt diễm hồng nhan

Chương 88 : Tà tướng quân

Chương 89 : Tuyết phong di dân

Chương 90 : Dưới nền đất kỳ nhân

Chương 91 : Thừa người một nặc tất thủ một đời

Chương 92 : Còi đá bí cảnh

Chương 93 : Nguy cấp

Chương 94 : Thượng cổ truyền thừa Nghịch Thiên Tuyệt kiếm!

Chương 95 : Khủng bố thần võ Tru Tiên trận

Chương 96 : Cao cấp loại cỡ lớn trận pháp gian quyết đấu

Chương 97 : Tin ta người chưa bao giờ thất vọng

Chương 98 : Nghịch chuyển sinh tử trời đất xoay vần!

Chương 99 : Cao nguy hiểm cao báo lại

Chương 100 : Yêu nghiệt con đường chính là muốn vượt mọi chông gai

Chương 101 : Thành tựu Trúc Cơ hệ thống thăng cấp!

Chương 102 : Rút thăm hệ thống lần đầu tiếp xúc

Chương 103 : Lôi Xà tiến hóa

Chương 104 : Phong Lôi Hóa Sinh vô cùng vô tận

Chương 105 : Lưỡng Giới Hư Không Diệu Thuật

Chương 106 : Tuyệt đại song kiều từng người mưu tính

Chương 107 : Một tổ yêu nghiệt

Chương 108 : Niềm vui bất ngờ

Chương 109 : Lần thứ nhất đồng môn luận bàn!

Chương 110 : Mỗi người có lĩnh ngộ

Chương 111 : Kiến thiết cùng phá hoại

Chương 112 : Đạo tâm của Chu Dịch

Chương 113 : Kết thúc mỹ mãn

Chương 114 : Núi Côn Luân trên bạch ngọc kinh

Chương 115 : Liên hợp tiêu diệt Hỏa nha đội ngũ

Chương 116 : Cái gọi là vừa đại gia vừa đập chai

Chương 117 : Xung khắc như nước với lửa

Chương 118 : Thương Sinh Hồng Lô quyết

Chương 119 : Ta thật không phải cố ý

Chương 120 : Chân thủy đi chỗ nào

Chương 121 : Ngươi này công đạo không đủ phân lượng

Chương 122 : Đây mới gọi là làm công đạo!

Chương 123 : Nhất định là ảo giác!

Chương 124 : Hỏa nha yêu soái

Chương 125 : Thẩm vấn

Chương 126 : Thái Dương Chân Hỏa hạt giống

Chương 127 : Nói cẩn thận nhục nhã vì đâu?

Chương 128 : Đám mây bên trên

Chương 129 : Chu thiên tử khí

Chương 130 : Vạn tượng mới bắt đầu tạo hóa chúng sinh

Chương 131 : Trung Ương Mậu Thổ thần quang

Chương 132 : Một đời mới Đạo môn hành tẩu thiên hạ

Chương 133 : Kiếm lợi

Chương 134 : Sơn Thần ngọc

Chương 135 : Đang tìm cái này sao?

Chương 136 : Chư thiên giới chướng!

Chương 137 : Vô gian cương sát

Chương 138 : Lại lên ngọc kinh trên đỉnh ngọn núi bảo thụ

Chương 139 : Em bé mập nữ đeo kiếm người chơi cờ

Chương 140 : Hệ thống tái hiện lừa đảo bản sắc

Chương 141 : Nơi đây chủ nhân không đơn giản

Chương 142 : Thái thượng phá trận cổ

Chương 143 : Một viên Kim đan nuối vào bụng đạp phá sinh tử vô vọng môn!

Chương 144 : Hợp tác nghênh chiến

Chương 145 : Xuất quan!

Chương 146 : Chỉ tay bên dưới chết không toàn thây!

Chương 147 : Một cái nuốt một cước giẫm đánh

Chương 148 : Lại đấu một lần đến cùng ai phá ai?

Chương 149 : Bởi vì bản tọa không cho!

Chương 150 : Nơi có người thì có đấu tranh

Chương 151 : Thiên Cát linh nhưỡng

Chương 152 : Tông môn tên gọi

Chương 153 : Bầu trời một tiếng vang thật lớn nào đó nào đó lóe sáng lên sàn!

Chương 154 : Hậu cung trong truyền thuyết hậu cung

Chương 155 : Đào hầm cho người nhảy vào

Chương 156 : Bách Thảo Dược tông

Chương 157 : Trên Trường Xuân phong

Chương 158 : Bí mật đan thất

Chương 159 : Nhân Nguyên linh đan

Chương 160 : Ta vừa vặn khuyết một cái đánh xe

Chương 161 : Viện binh

Chương 162 : Thiên Hổ Khiếu sơn

Chương 163 : Đến cùng là ai trúng kế?

Chương 164 : Đến cùng ai hơn hội diễn?

Chương 165 : Hoang nguyên chín luyện thần lôi võng

Chương 166 : Ai so với ai khác phong cách?

Chương 167 : Thiếu niên ngươi quá tuổi trẻ

Chương 168 : Trường Xuân phong phá nát

Chương 169 : Đạo hữu xin dừng bước

Chương 170 : Đạo hữu mượn ngươi thân thể dùng chút

Chương 171 : Thu hoạch to lớn

Chương 172 : Thắng lợi trở về

Chương 173 : Bàn cờ thế giới

Chương 174 : Bản thân trong mắt người khác trong mắt người khác chính mình

Chương 175 : Không đi tầm thường con đường

Chương 176 : Hãn Hải pháp hội

Chương 177 : Lại là một gốc cây tốt cải trắng cũng còn tốt trư quá ngu

Chương 178 : Kim đan trung kỳ biết Thông Thiên

Chương 179 : Lần đầu phân bảo

Chương 180 : Hồng Viêm hung mãnh

Chương 181 : Chu Dịch chứng thực tất là tinh phẩm!

Chương 182 : Xinh đẹp quyến rũ Thế Hào ca

Chương 183 : Thiếu hụt diễn viên

Chương 184 : Chúng ta nhưng là nhân vật chính diện a!

Chương 185 : Ngang ngược không biết lý lẽ nha!

Chương 186 : Huyền Môn chi chủ

Chương 187 : Hoa trong gương trăng trong nước

Chương 188 : Liền giảng một cái công bằng

Chương 189 : Tiến một bước hoàn thiện kế hoạch

Chương 190 : Quân chia thành hai con đường

Chương 191 : Chính thức mở màn

Chương 192 : Vô lượng quang minh

Chương 193 : Tao ngộ vây quét

Chương 194 : Người mình đánh người mình

Chương 195 : Phong thuỷ thay phiên chuyển

Chương 196 : Đếm tiền đến bong gân

Chương 197 : Đồng tử nghênh môn

Chương 198 : Thời cơ đến vận chuyển!

Chương 199 : Sóng ngầm mãnh liệt

Chương 200 : Đại Nhật Thiên Hoàng đạo điển

Chương 201 : Thiên Sát Cô Tinh

Chương 202 : Đồ đệ như vậy sư phụ như thế nào?

Chương 203 : Vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội

Chương 204 : Thiên đạo đức kinh thiên thứ hai chương

Chương 205 : Nửa năm kỳ hạn mở cửa nạp đồ

Chương 206 : Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí

Chương 207 : Tứ tượng khai thiên thư

Chương 208 : Đến Sa châu

Chương 209 : Có người tiệt hồ

Chương 210 : Có người không phục đứng ra!

Chương 211 : Hùng hổ Tiêu Diễm

Chương 212 : Chính là vô địch!

Chương 213 : Đối đầu càng ngày càng nhiều

Chương 214 : Một đám quái vật

Chương 215 : Thế không thể đỡ

Chương 216 : Thần sơn! Thần sơn!

Chương 217 : Vô địch! Vô địch!

Chương 218 : Trong nháy mắt sụp đổ

Chương 219 : Quà tặng

Chương 220 : Khai sơn

Chương 221 : Đại điển bái sư

Chương 222 : Viên mãn kết thúc

Chương 223 : Mới nhất nhiệm vụ chính tuyến

Chương 224 : Lưu Quang kiếm tông xoắn xuýt

Chương 225 : Đan phòng ảo diệu

Chương 226 : Ba tầng Tàng Kinh lâu

Chương 227 : Thiên Linh Bổ Khuyết đan

Chương 228 : Đạo pháp quá tinh diệu cũng sẽ gặp sự cố

Chương 229 : Hình ảnh kia quá đẹp ta không dám nhìn

Chương 230 : Tân nương bõ trốn

Chương 231 : Kẻ tham ăn đại náo Ngọc Kinh sơn

Chương 232 : Vây bắt tiểu Thao Thiết

Chương 233 : Cường thì có cường hơn kẻ tham ăn cũng có vương trong vương

Chương 234 : Đừng sợ không có chút nào đau

Chương 235 : Lâm Phong luyện bảo

Chương 236 : Chuẩn bị xong chưa?

Chương 237 : Đến nhà thực hiện ước định

Chương 238 : Thanh Sương lão tổ khóc không ra nước mắt

Chương 239 : Ngươi nhận lầm người rồi!

Chương 240 : Ác miệng tiểu bất điểm

Chương 241 : Chuyện thú vị

Chương 242 : Áo gấm về nhà

Chương 243 : Khó bề phân biệt

Chương 244 : Lưu quang Kiếm Tôn

Chương 247 : Tìm việc nhi đã đến

Chương 248 : Nội tâm độc thoại

Chương 249 : Ném đá dò đường

Chương 250 : Bá đạo Hồng Viêm

Chương 251 : Trực diện Nguyên thần đại năng

Chương 252 : Mặc ngươi gió táp mưa sa mặc ngươi thiên địa tịch diệt

Chương 253 : Cuối cùng cũng có một trận chiến

Chương 254 : Ba bước kế hoạch

Chương 255 : Mỗi người có mưu tính

Chương 256 : Dẫn sói vào nhà

Chương 257 : Cấp bách nhất sự

Chương 258 : Sư phụ yêu quý ngươi

Chương 259 : Chưa từng gặp mặt người quen cũ

Chương 260 : Giở lại trò cũ

Chương 261 : Còn sót lại dòng độc đinh

Chương 262 : Thu hoạch phong phú

Chương 263 : Mang một thoáng con đường đi

Chương 264 : Cần ngoại lực

Chương 265 : Trước sau hướng về phía trước

Chương 266 : Nghi vấn tử vong

Chương 267 : Thiết thụ ra hoa

Chương 268 : Tin tức tốt cùng tin tức xấu

Chương 269 : Vòng ngọc cùng thảo châu chấu

Chương 270 : Quỷ dị danh sách khách mời

Chương 271 : Đi trước hợp mặt

Chương 272 : Tu La Đạo tôn Hoắc Tu

Chương 273 : Không vui gặp lại

Chương 274 : Nợ ân tình khó trả

Chương 275 : Có mưu đồ khác

Chương 276 : Vu oan giá họa

Chương 277 : Hoang Hải pháp hội

Chương 278 : Đối thủ ba cái bán

Chương 279 : Pháp hội chính thức bắt đầu

Chương 280 : Oan gia ngõ hẹp

Chương 281 : Thua đến thế chấp cả quần!

Chương 282 : Cùng ai đồng thời hai đối với hai?

Chương 283 : Hoa thủy cũng phải giảng kỹ thuật

Chương 284 : Sặc sỡ loá mắt

Chương 285 : Danh tiếng nhất thời có một không hai!

Chương 286 : Không thể tốt hơn rút thăm

Chương 287 : Gà nhà bôi mặt đá nhau

Chương 288 : Nghe nói ngươi đến từ Địa ngục?

Chương 289 : Văn nhân tương khinh

Chương 290 : Tứ cường rút thăm

Chương 291 : Hóa ra là cái lừa so với!

Chương 292 : Tính toán cùng phản tính toán

Chương 293 : Ý đồ khó hiểu

Chương 294 : Thêm vào tiền đặt cược

Chương 295 : Uông Lâm đệ tam chỉ

Chương 296 : Đầu voi đuôi chuột

Chương 297 : Đánh cược vận may cắt đá

Chương 298 : Tâm lý đánh cờ

Chương 299 : Manh món chính tiểu bất điểm

Chương 300 : Một cái cùng một cái

Chương 301 : Người ám sát

Chương 302 : Bản tọa cần một câu trả lời

Chương 303 : Oan ức ai tới gánh vác?

Chương 304 : Có sư tất có danh đồ

Chương 305 : Pháp hội lại mở ra

Chương 306 : Võ đài coi như sân khấu dùng

Chương 307 : Thân phận xoay ngược lại

Chương 308 : Cường cường quyết đấu

Chương 309 : Phi thường đáng tiếc

Chương 310 : Cảnh giới càng cao chênh lệch càng lớn

Chương 311 : Ngọa hổ tàng long

Chương 312 : Đến từ Tiêu Diễm thông tin

Chương 313 : Kình địch

Chương 314 : Tiểu bất điểm ra trận

Chương 315 : Nguy hiểm

Chương 316 : Hài tử của người khác

Chương 317 : Thời gian sử dụng ngắn nhất

Chương 318 : Bát cường rút thăm

Chương 319 : Hữu giáo vô loại

Chương 320 : Trận này giao cho ngươi

Chương 321 : Hùng hài tử

Chương 322 : Phá giải song kiếm hợp bích

Chương 323 : Đặc sắc cùng nặng nề

Chương 324 : Sớm triển khai trận chung kết

Chương 325 : Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc

Chương 326 : Tinh thần lột xác

Chương 327 : Nhân đạo đại thế của Chu Dịch

Chương 328 : Ai thấy đều muốn đi đường vòng đi trốn!

Chương 329 : Trỏ giỏi hơn thầy

Chương 330 : Tào Vĩ chân thật ý đồ

Chương 331 : Điên cuồng đánh cuộc

Chương 332 : Đòn sát thủ

Chương 333 : Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết

Chương 334 : Nói độ kiếp liền độ kiếp

Chương 335 : Sư huynh đệ quyết đấu

Chương 336 : Đỉnh phong quyết đấu

Chương 337 : Nói vô địch đó là vô địch

Chương 338 : Vi sư cũng muốn hạ phó bản!

Chương 339 : Nhân sinh tịch mịch như tuyết

Chương 340 : Tự làm tự chịu

Chương 341 : Cửu Diệu Băng Thiên Trận

Chương 342 : Chung mục

Chương 344 : Tam quang chính sách

Chương 345 : Danh dương thiên hạ chiến thắng trở về

Chương 346 : Toàn bộ trêu chọc Tiêu Diễm

Chương 347 : 3 điều kiện

Chương 348 : Toàn lực xuất thủ xoay xu hướng suy tàn

Chương 349 : 3 năm yên lặng bỗng nhiên nổi tiếng

Chương 350 : Nhặt về phiền phức

Chương 351 : Tuyệt thế hung kiếm

Chương 352 : Tiểu dạng ta còn trị không ngươi?

Chương 353 : Huyền Thiên Kiếp Diễm

Chương 354 : Trăm hoa đua nở cạnh tranh tươi đẹp

Chương 355 : Làm việc tốt thường gian nan

Chương 356 : Khổ tận cam lai

Chương 357 : Khai chi tán diệp

Chương 358 : Đệ tử mở phủ

Chương 359 : Từng người tổ chức động phủ

Chương 360 : Hoàn cảnh dần thành không thể ngăn trở

Chương 361 : Có người trộn lẫn

Chương 363 : Tử khí mê cung

Chương 364 : Còn có một cái ẩn núp người

Chương 367 : Có được có mất

Chương 368 : Kỳ dị thiếu niên

Chương 369 : Là mộng hay hay chân thực tương lai?

Chương 370 : Bản năng chống cự

Chương 371 : Cổ giới tới khách

Chương 372 : Trực tiếp xé rách

Chương 373 : Ai quản giáo ai?

Chương 374 : Ta đã thấy Huyền Môn chi chủ

Chương 375 : Đưa tới cửa

Chương 376 : Bội tình bạc nghĩa Loly khống

Chương 377 : Biện pháp giải quyết

Chương 378 : Luân Hồi Tông khách tới

Chương 379 : Có người giả mạo

Chương 380 : Người quen cũ

Chương 381 : Bẫy rập

Chương 382 : Nên tính sổ

Chương 383 : Thời cơ đã đến

Chương 384 : Chiến cuộc liên tục biến hóa

Chương 385 : Đấu Nguyên Thần Đạo Tôn

Chương 386 : Ngọc Kinh Sơn ở nơi nào?

Chương 387 : Muốn lấy Kim Đan chém Nguyên Anh

Chương 388 : Sơn môn đụng sơn môn

Chương 389 : Từ nay trở đi Côn Lôn Sơn chỉ có một thanh âm!

Chương 390 : Trấn áp đại thánh

Chương 391 : Thiên Thận Kim Châu

Chương 392 : Một phương bá chủ nổi danh thiên hạ

Chương 393 : Ảnh hưởng sâu xa

Chương 394 : Tiêu hóa chiến quả

Chương 395 : Luyện hóa Giả Thần

Chương 396 : Đông đi xuân tới Chu Dịch đi thi

Chương 397 : Đi trước Đại Chu hoàng triều

Chương 398 : Đại Lôi Âm Tự di chỉ

Chương 399 : Đại Tần sứ đoàn

Chương 400 : Đều đi bản tọa chỗ đó ngồi một chút đi

Chương 401 : Thực hi vọng ngươi là nội gián

Chương 402 : Côn Bằng bí tàng

Chương 403 : Giản đơn sự tình không muốn làm phức tạp

Chương 404 : Gặp trước mộ

Chương 405 : Thái Hư Quan bố cục

Chương 406 : Một câu tiêu diệt ngươi kiêu ngạo

Chương 407 : Tiêu Diễm băng hỏa lưỡng trọng thiên

Chương 408 : Thôn Thôn độ kiếp

Chương 409 : Một người đắc đạo gà chó lên trời

Chương 410 : Hại người không lợi mình

Chương 411 : Không được hoan nghênh đáng ghét quỷ

Chương 412 : Nghi binh chi kế

Chương 413 : Toàn bộ bắt

Chương 414 : Ai dạy ai quy củ?

Chương 415 : Vô lại chí cực

Chương 416 : Nguyên Thần đại năng tề tụ

Chương 417 : Đảo khách thành chủ

Chương 418 : Bí tàng chính thưc mở ra

Chương 419 : Cùng Kỳ Yêu Tộc Cửu Diệu Băng Thiên Trận

Chương 420 : Hiện trường trực tiếp

Chương 421 : Có người muốn không may

Chương 422 : Hắc hải phong bạo bí tàng hạch tâm

Chương 423 : Phía sau tiếp trước quần Long đoạt bảo

Chương 424 : Chuẩn bị công tác làm tốt thành đoàn phó bản không phiền não

Chương 425 : Côn Bằng huyết tế

Chương 426 : Đến từ Yêu tộc xâm nhập

Chương 427 : Đại yêu hoàn hồn

Chương 428 : Hung uy ngập trời

Chương 429 : Cho ngươi nhiều thêm một thanh hỏa

Chương 430 : Kịch chiến Côn Bằng

Chương 431 : Người thắng quyền lợi

Chương 432 : Triệt để phát

Chương 433 : Mẫu Long thượng môn

Chương 434 : Phu cương không phấn chấn

Chương 435 : Người nghe thương tâm người nghe rơi lệ

Chương 436 : Nguyên Phương ngươi thấy thế nào?

Chương 437 : Ngô Đồng Mộc Tâm

Chương 438 : Nhằm vào Lâm Phong ước định

Chương 439 : Nhà nhà đều khó nói

Chương 440 : Nhảy vảo biển rộng cũng rửa không sạch

Chương 441 : Tùy thân mang theo chân mệnh thiên tử

Chương 442 : Bá đạo Thục Sơn

Chương 443 : Đánh tới phục mới thôi

Chương 444 : Ngươi thiếu tư cách

Chương 445 : Không kém gì người

Chương 446 : Hướng gió có chút không đúng

Chương 447 : Thế cục không khống chế được

Chương 448 : Săn bắn bắt đầu

Chương 449 : Hôm nay vận khí không tệ

Chương 450 : Ngươi chỗ đó Xá Lợi Tử cầm đến đây đi

Chương 451 : Không rõ dự cảm

Chương 452 : Tuyệt đại song kiêu

Chương 453 : Thánh Hoàng thần thông U Đô Minh Hoa

Chương 454 : Tán Tiên Cô Tiên Linh Tuyết Lộ

Chương 455 : Chuẩn bị nhổ răng cọp

Chương 456 : Lần lượt bị bắt

Chương 457 : Tế lễ bắt đầu

Chương 458 : Động thủ!

Chương 459 : Thiên Mị Đại Thánh phủ xuống

Chương 460 : Tiên hạ thủ vi cường

Chương 461 : Chớp mắt chi biến

Chương 462 : Tiên Thiên Kiếm Khí

Chương 463 : Cửu diệu nghiền nát

Chương 464 : Đứng bất động chờ ngươi tới!

Chương 465 : Lực ảnh hưởng của Huyền Môn Thiên Tông

Chương 466 : Kiếm trở mình

Chương 467 : Toàn bộ là đồ tốt

Chương 468 : Thiên kim mua mã cốt

Chương 469 : Nguyên Thần chi mật

Chương 470 : Có tiền khó mua vui ta

Chương 471 : Không sợ như thần đối thủ chỉ sợ như heo đội hữu!

Chương 472 : Muốn đánh cuộc thì đánh cuộc lớn

Chương 473 : Bắt đầu rút thưởng!

Chương 474 : Thành đạo pháp bảo

Chương 475 : Kịch bản không phải như vậy viết!

Chương 476 : Ngay hôm nay!

Chương 477 : Thỉnh giáo Kiếm Đạo

Chương 478 : Cửu Thiên Kiếm Minh

Chương 479 : Trấn áp một nước số mệnh bảo vật

Chương 480 : Phong phú tạ lễ

Chương 481 : Khách không mời mà tới

Chương 482 : Thiên hạ vạn kiếm xuất Thục Sơn

Chương 483 : Thần thông quảng đại!

Chương 484 : Pháp lực vô biên!

Chương 485 : Nguyên Thủy Khai Thiên Diệu Thuật

Chương 486 : Ta kiếm tại Thiên chi ngoại

Chương 487 : Một ngày kia thượng Thục Sơn

Chương 488 : Vĩnh hằng tinh thần hoặc giả chớp mắt lưu tinh?

Chương 489 : Đạo diễn cùng biên kịch tự mình tu dưỡng

Chương 490 : Trấn áp hai kiếm

Chương 491 : Uông Lâm thất tung

Chương 492 : Phát sinh sai lầm chân mệnh thiên tử đường

Chương 493 : Phấn chấn nhân tâm

Chương 494 : Trù tính đã lâu

Chương 495 : Mục tiêu gần ngay trước mắt

Chương 496 : Xử lý Hoàng Long thi thể

Chương 497 : Lạc Khinh Vũ dự định

Chương 498 : Không có lửa làm sao có khói

Chương 499 : Nhộn nhịp đề thăng

Chương 500 : Lưu Quang Kiếm Tông thượng môn

Chương 501 : Đến thời gian

Chương 502 : Đâm lao phải theo lao

Chương 503 : Tâm duyệt thần phục!

Chương 504 : Gõ thu phục

Chương 505 : Tác động khắp nơi thần kinh

Chương 506 : Bị cải biến số phận quỹ tích

Chương 507 : Phượng Hoàng thượng môn

Chương 508 : Song phương đều tự tin

Chương 509 : Kết quả là còn muốn cầu người

Chương 510 : Sức mạnh ở đâu

Chương 511 : To gan lớn mật

Chương 512 : Nguyên Anh tu sĩ hai đại pháp bảo

Chương 513 : Trong truyền thuyết địch cũ

Chương 514 : Ngủ đông sau khi bạo phát

Chương 515 : Có một số việc tuyệt không nhượng bộ

Chương 516 : Huyền Thiên Kiếp Diễm quỷ dị chỗ

Chương 517 : Tuyệt thế Yêu tăng Tứ phương Như Lai

Chương 518 : Thập đại Pháp ấn

Chương 519 : Kinh văn tin dữ

Chương 520 : Trực tiếp đánh tới cửa

Chương 521 : Chỉ làm một chuyện san bằng ngươi Vu gia!

Chương 522 : Lúc này mới chỉ là bắt đầu!

Chương 523 : Vu gia Tổ địa

Chương 524 : Phá hủy Vu thị gia tộc

Chương 525 : Thái Hư Quan nhúng tay!

Chương 526 : Ai mới là tà ma ngoại đạo?

Chương 527 : Có dám đánh một trận?

Chương 528 : Cùng cảnh giới giao thủ tính ta khi dễ ngươi!

Chương 529 : Có vài người có thể đi có vài người không thể đi

Chương 530 : Nữa triển thủ đoạn lôi đình!

Chương 531 : Vạn chúng chú mục

Chương 532 : Thông suốt Lâm Phong

Chương 533 : Hư Không Chiến Trường phần nhiều là không

Chương 534 : Giết liền giết

Chương 535 : Lần thứ hai sát người mà qua

Chương 536 : Nâng cao một bước

Chương 537 : Hối đoái hệ thống công năng mới

Chương 538 : Sát nhập Hư Không Chiến Trường

Chương 539 : Ngươi càng mạnhđánh ngã ngươi thu hoạch mới càng lớn

Chương 540 : Có kinh hỉ chờ ngươi ah

Chương 541 : Đánh chết ngươi cái gì đều giải quyết

Chương 542 : Đòn sát thủ

Chương 543 : Vật nhỏ lăn qua một bên bản thân chơi

Chương 544 : Ngón tay một chỉ đó là người chết

Chương 545 : 5 cái hô hấp 5 cái nhân mạng!

Chương 546 : Uông Lâm vs Trọng đồng người

Chương 547 : Hung hãn Uông Lâm

Chương 548 : Ánh mắt! Ánh mắt

Chương 549 : Đây là nhà ai không sợ chết!

Chương 550 : Sư phụ đệ tử trở về!

Chương 551 : Minh Điện sứ giả

Chương 552 : Chí tôn bí mật Tạo Hóa Thần Quang

Chương 553 : Pháp bảo không đáng lo

Chương 554 : Có người có thể đi đầu một bước

Chương 555 : Các đệ tử phát triển

Chương 556 : Đệ tử kết anh thông truyền thiên hạ

Chương 557 : Thanh thế tăng cao căn cơ phong phú

Chương 558 : Chu Dịch cuộc thi bách thánh tề minh!

Chương 559 : Chỉ kém một bước cuối cùng

Chương 560 : Bạch Vân Sơn trong hai phái đối lập

Chương 561 : Lâm Phong luyện kiếm

Chương 562 : Thời gian đã đến đi trước Tây Lăng thành

Chương 563 : Sóng ngầm mãnh liệt tiềm tàng sóng gió

Chương 564 : Có ngườin ghĩ đào góc tường

Chương 565 : Mục tiêu của tiểu Loli

Chương 566 : Không phải Huyền Môn Thiên Tông đệ tử xuất cái gì đầu?

Chương 567 : Muội giấy môn một cái so một cái hung mãnh

Chương 568 : Hành vi võ giả người kém đến còn xa đây!

Chương 569 : Đem ngươi treo ở giữa không trung!

Chương 570 : Tiểu bất điểm trở lại Thạch gia

Chương 571 : Hình người hung thú Thạch Thiên Hạo

Chương 572 : Tốt nhất đem ngươi cha mang tại lưng quần

Chương 573 : Bị mai phục ám kỳ

Chương 576 : Quyết chiến ngày

Chương 577 : Nhiều cho ngươi vài phần cũng làm theo nghiền bằng ngươi

Chương 578 : Long đấu trường trong

Chương 579 : Long thạch môn hiện trận chiến này không chết không ngớt!

Chương 580 : Số mệnh quyết chiến!

Chương 581 : Nhân họa đắc phúc Thạch Thiên Nghị

Chương 582 : Thạch Thiên Nghị ngươi tự tin đây?

Chương 583 : Mạnh nhất quyết đấu!

Chương 584 : Chân chính niết bàn sống lại thiên chi kiêu tử!

Chương 585 : Thiếu công đạo nên còn!

Chương 586 : Ai dám nhúng tay liền chặt đứt hắn móng vuốt!

Chương 587 : Lâm Phong bản mạng Chứng Đạo pháp bảo chi uy!

Chương 588 : Thái Cực Đạo binh áp chế Đại Thừa!

Chương 589 : Thái thượng hư không Tạo Hóa dưới mạnh nhất pháp bảo!

Chương 590 : Thục Sơn rốt cục đến

Chương 591 : Lâm Phong Tạo Hóa Thần Quang

Chương 592 : Tiên Thiên Kiếm ra Tạo Hóa chi uy!

Chương 593 : Nguyên Thần dung nạp Ngọc Kinh Sơn!

Chương 594 : Hai đại Tạo Hóa pháp bảo vây công!

Chương 595 : Mạt pháp cục Thiên Địa tịch diệt!

Chương 596 : Đánh đâu thắng đó ai tới chưa từng dùng!

Chương 597 : Huyền Môn Chi Chủ chỉ có thể là hữu không thể làm địch

Chương 598 : Thiên Trì Tông số mệnh đã hết!

Chương 599 : Lâm Phong danh tác

Chương 600 : Cởi ra trên người cũ gông xiềng hôm nay mới biết ta là ta!

Chương 601 : Hệ thống lại đào hầm

Chương 602 : Hạ Hoàng di bảo Thần Châu Đỉnh

Chương 603 : Thái Hư Quan điều thứ ba con đường

Chương 604 : Cường đại tông môn khí độ

Chương 605 : Lần thứ hai khai sơn đại điển!

Chương 606 : Rục rịch

Chương 607 : Di sơn đảo hải

Chương 608 : Đất bằng dựng hùng thành

Chương 609 : Là con la là mã lôi ra tới lưu lưu

Chương 610 : Toàn bộ phương vị kiểm tra

Chương 611 : Thất tình lục dục ảo giác mọc thành bụi

Chương 612 : Mỗi người một vấn đề

Chương 613 : Nhanh chân đến trước giờ tý đến

Chương 614 : Khảo hạch kết quả cuối cùng

Chương 615 : Đồ đệ tuyển chọn sư phụ

Chương 616 : Âm thịnh dương suy vạn sơn hồng trong một điểm xanh biếc!

Chương 617 : Đưa hạ lễ Chử Dương

Chương 618 : Thạch Thiên Hạo đại nhân không còn là nhỏ nhất cái đó rồi!

Chương 619 : Nhưng ta biết ta là tốt cô nương!

Chương 620 : Sử thượng trẻ tuổi nhất Nguyên Anh

Chương 621 : Nhất cử được nhiều

Chương 622 : Chưa khai phá qua Trung Thiên thế giới

Chương 623 : Chiếm trước tân thế giới

Chương 624 : Khí phách Thạch lão gia tử

Chương 625 : Tổ tôn gặp lại!

Chương 626 : Nguyên Anh chặn đường Nguyên Thần

Chương 627 : Phân điện Điện chủ Tần Nghiễm Vương

Chương 628 : Đóng cửa đánh chó

Chương 629 : Gần đi hướng khô kiệt thế giới

Chương 630 : Không còn là quang can tư lệnh

Chương 631 : Không ngờ thu hoạch

Chương 632 : Cá cùng hùng chưởng có thể không kiêm được?

Chương 633 : Sử thượng nhất không đáng tin cậy Yêu tộc Đại Thánh

Chương 634 : Trên đời không có không ra Phong tường

Chương 635 : Bản thân ăn thịt người khác ăn canh

Chương 636 : Đỉnh đầu trọng lượng sung túc thanh âm nói chuyện liền đại

Chương 637 : Chỉ chưởng trong lúc đó chia rẽ

Chương 638 : Thay đổi như chong chóng phúc tay là mưa

Chương 639 : Lưỡng toàn mỹ

Chương 640 : Tan vỡ Huyền Thiên Giới

Chương 641 : Ngọc Kinh Sơn Âm Dương Hải

Chương 642 : Thời đại mới khởi đầu

Chương 643 : Để phòng Lolicon

Chương 644 : Cải tạo đệ tử tinh xá

Chương 645 : Lượng sản Thiên Linh Bổ Khuyết Đan

Chương 646 : Trước bão táp sau cùng yên tĩnh

Chương 647 : Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại

Chương 648 : Hậu bối đệ tử có thể không kế thừa uy danh?

Chương 649 : Còn nhỏ bối phận đại

Chương 650 : Huyền Môn Thiên Tông vãn bối đệ tử

Chương 651 : Ngươi thu đệ tử ta pháp khí ta liền thu ngươi pháp khí

Chương 652 : Huyền Môn Thiên Tông tai hoạ ngầm

Chương 653 : Chu Hồng Vũ tới

Chương 654 : Phụ tử nữa gặp lại

Chương 655 : Thái Hư Quan cũng đến

Chương 656 : Nhập Huyền Môn thì có công đạo

Chương 657 : Hai cái không đơn giản thiếu niên

Chương 658 : Đối chọi gay gắt

Chương 659 : Đệ tử chân truyền cùng thủ tọa đệ tử

Chương 660 : Đại điển ngày đến!

Chương 661 : Nhập môn khảo hạch đệ nhất nhân

Chương 662 : 5 năm đã ngoài tất cả đều là Trúc Cơ

Chương 663 : 8 đại đệ tử thiếu một người

Chương 664 : Gấu hài tử lớn lên

Chương 665 : Tông môn thi đấu bắt đầu

Chương 666 : Có một việc rất chuyện trọng yếu vừa mới quên nói

Chương 667 : Sư phụ hố đồ đệ hố hố khỏe mạnh hơn

Chương 668 : Khảo nghiệm cũng không đơn thuần

Chương 669 : Xưa đâu bằng nay

Chương 670 : Chênh lệch cực lớn

Chương 671 : Không có nhất hố chỉ càng hố!

Chương 672 : Pháp hội thưởng cho

Chương 673 : Lập tức liền có nội bộ ma sát

Chương 674 : Trứng trứng ưu thương

Chương 675 : Lâm Phong giáo dục lý niệm

Chương 676 : Cản trở?

Chương 677 : Mỗi đời đều có Sát Thần ra!

Chương 678 : Giai đoạn thứ 2

Chương 679 : Chuyên nghiệp góp đủ số đánh xì dầu

Chương 680 : Huyền Môn Thiên Tông đệ tử muốn bại?

Chương 681 : Lệnh cấm giải trừ hung thú sổng chuồng!

Chương 682 : Sinh tử không phải do chính ngươi!

Chương 683 : Chử Dương phấn đấu

Chương 684 : Bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sau

Chương 685 : Ai thua ai thắng?

Chương 686 : Hắc mã hắc mã!

Chương 687 : Người cuối cùng tấn cấp danh ngạch

Chương 688 : Nô lệ

Chương 689 : Mờ ám rất nhiều

Chương 690 : Tư cách khiêu chiến

Chương 691 : Chử Dương dự định

Chương 692 : Cái nào cũng không phải đèn cạn dầu

Chương 693 : Thiên Nguyên 7 biển 3 sơn xuất thế

Chương 694 : Có 1 khỏa Một vòng bơi tâm!

Chương 695 : Đệ tử có tội

Chương 696 : Hai lựa chọn

Chương 697 : Trăm năm khổ thủ không bằng bộ dạng quên giang hồ

Chương 698 : Đích truyền lần nữa quyết đấu Huyền Môn Thiên Tông đối Thái Hư Quan!

Chương 699 : Phần Dương Tuyệt Âm!

Chương 700 : Cái này hố đào

Chương 701 : Phòng cháy bảo vệ phòng ngự Lolicon!

Chương 702 : Thiếu niên ngươi kịch bản mở ra phương thức không đúng

Chương 703 : Lệ rơi đầy mặt Chử Dương

Chương 704 : Pháp hội kết thúc mỹ mãn

Chương 705 : Hoang dại chân mệnh thiên tử

Chương 706 : Nội bộ đạo hiệu truyền thừa

Chương 707 : Thủ tọa đệ tử

Chương 708 : Chỉ cho ngươi một con đường sáng

Chương 709 : Chịu tiếng xấu thay cho người khác

Chương 710 : Nhìn ngươi còn thế nào chạy ra tay ta lòng bàn tay!

Chương 711 : Điểm binh xuất phát

Chương 712 : Quang minh chính đại thượng môn

Chương 713 : Nói rõ xe ngựa muốn người

Chương 714 : Tâm như gương sáng thấy rõ vật nhỏ

Chương 715 : Tổ tiên cũng từng rộng rãi qua

Chương 716 : Nghịch thiên cử chỉ

Chương 717 : Có người phản khách vi chủ

Chương 718 : Lấy oán báo ân

Chương 719 : Thiên Địa sỉ nhục

Chương 720 : Pháp Thiên Tướng Địa trấn Nguyên Thần!

Chương 721 : Con đường thông hướng nơi nào?

Chương 722 : Nhân tâm một tấc vuông thiên tâm Phương Trượng

Chương 723 : Thượng Thiên không đường xuống đất không cửa

Chương 724 : Nói đi ta đã đi

Chương 725 : Ngươi bố cục ta phá cuộc

Chương 726 : Càng nhiều phát hiện

Chương 727 : Không thích hợp với vốn có phán định tiêu chuẩn

Chương 728 : Cầm Yêu lấy đan

Chương 729 : Nổi lên gợn sóng Tiên sơn sớm xuất thế!

Chương 730 : Mài đao không lầm đốn củi công

Chương 731 : Cảnh Hoàn Hầu tuyệt sắc bảng

Chương 732 : Thình lình xảy ra biến hóa

Chương 733 : Bị nuôi dâng lên heo!

Chương 734 : Cướp sạch heo!

Chương 735 : Âm Dương Phần Thiên bốn màu Hỏa Liên!

Chương 736 : Phần Thiên nấu biển không chừa mảnh giáp!

Chương 737 : Chiến lợi phẩm phong phú

Chương 738 : Lớn nhất biến số

Chương 739 : Mưa gió buông xuống

Chương 740 : Sống lại!

Chương 741 : Có thể giải quyết nhiều vấn đề cùng một cái chìa khóa

Chương 742 : Nửa sư

Chương 743 : Doanh Châu Tiên Sơn Thanh Ly Ngọc Kỷ

Chương 744 : Oan gia ngõ hẹp

Chương 745 : Chủ động khiêu chiến

Chương 746 : Đại Chư Thiên Cửu Diệu Chân Pháp

Chương 747 : Gặp mặt trực tiếp phóng đại chiêu!

Chương 748 : Không làm chết sẽ không phải chết

Chương 749 : Kinh sợ

Chương 750 : Tứ Tượng Đại Chu Thiên Trận

Chương 751 : Nguyên Thần thiếu chút nữa bị tức nổ

Chương 752 : Chu Thiên Hồi Hoàn Chư Thánh Thiên Chương

Chương 753 : Tốt nhất đạp cước thạch

Chương 754 : Thật lớn khẩu vị

Chương 755 : Miệng pháo vô song

Chương 756 : Chủ động tiến nhập ảo cảnh

Chương 757 : Lâm Phong sâu trong tâm linh đau buồn âm thầm

Chương 758 : Thái Hoàng Cung tới

Chương 759 : Tạo Hóa pháp bảo trong lúc đó va chạm!

Chương 760 : Tính trước kỹ càng

Chương 761 : Giữ nguyên kế hoạch hành sự

Chương 762 : Lừa dối chi kế

Chương 763 : Điềm lành ngự miễn

Chương 764 : Tiên sơn hạch tâm ảo cảnh

Chương 765 : Tinh Quang làm thể người chết ký ức

Chương 766 : Tinh Không hỗn chiến

Chương 767 : Đưa tận người trong thiên hạ đến Bỉ Ngạn!

Chương 768 : Địch hữu khó phân biệt

Chương 769 : Gay cấn tranh đoạt

Chương 770 : Đối diện gặp nhau không nhận thức

Chương 771 : Hại người không lợi mình chuyện thất đức

Chương 772 : Thương Khung Chi Thủ nhỏ bụi chi quang

Chương 773 : Đánh cho chính là ngươi!

Chương 774 : Vô Lượng Quang Bồ Đề Tâm Đăng

Chương 775 : Gặp lại Đại Không hòa thượng

Chương 776 : Hạo Dương Kim thân Cực Nhạc phi thăng (đại gia tân xuân vui sướng! )

Chương 777 : Tiên sơn bên trong có khác Động thiên

Chương 778 : Tiếng ve kêu trong vạn vật điêu linh

Chương 779 : Bầy yêu loạn vũ

Chương 780 : Đại Chư Thiên Luân

Chương 781 : Leo lên Bồng Lai!

Chương 782 : Trợn mắt hốc mồm Kim Thiền Đại sư

Chương 783 : Bồng Lai quyết đấu Phương Trượng!

Chương 784 : Phiền muộn cực kỳ Đại Chu quân thần

Chương 785 : Tự hủy tường thành Lâm Phong?

Chương 786 : Lần nữa dẫn động Huyễn Hải Mê Triều

Chương 787 : Ngọc Kinh Sơn chi lực Thiên Cực Trụ Quang!

Chương 788 : Thạch Vũ mưu đồ

Chương 789 : Binh đi hiểm chiêu!

Chương 790 : Bạch Ngọc trụ tới tay!

Chương 791 : Không cách nào cự tuyệt điều kiện

Chương 792 : Rớt lại phía sau Chu Hồng Vũ

Chương 794 : Thu hoạch vượt qua tưởng tượng

Chương 795 : Trở về Côn Lôn

Chương 796 : Luyện chế Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Tiên đan

Chương 797 : Còn có sầu lo quan tâm đầu

Chương 798 : Kết bạn du lịch

Chương 799 : Thái Hư Quan động tác

Chương 800 : Trọng thứ 10 Thiên cung Thiên Thượng Thiên Cảnh!

Chương 801 : Lâm Phong cũng muốn tiến Thiên Thượng Thiên Cảnh

Chương 802 : Lúc này thật chơi lớn!

Chương 803 : Ngọc Kinh Sơn lại có thể hiện hình?

Chương 804 : Không chỉ một nhà tại nhớ thương

Chương 805 : Minh Điện trong người quen cũ cùng quan mới tiền nhiệm

Chương 806 : Tuyệt vọng gặp lại

Chương 807 : Ai có thể ngăn ta?

Chương 808 : Độc Quỷ

Chương 809 : Cái gọi là nguyên tắc không đáng một đồng!

Chương 810 : Trương Liệt

Chương 811 : Uông Lâm biến hóa thật là giả!

Chương 812 : Thiên Quỷ Trịch Tiễn Ấn Thần Kính Thạch

Chương 813 : Khang Nam Hoa tuyển chọn

Chương 814 : Không thể quay về từ trước

Chương 815 : Hóa cát

Chương 816 : Thái Âm Độc Miên Cửu Dương Câu Diệt!

Chương 817 : Dương Thanh kết anh!

Chương 818 : Bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sau

Chương 819 : Chim sẻ tại sau có người ở càng sau

Chương 820 : Tội ác chồng chất

Chương 821 : Dương Thanh nghĩ cách

Chương 822 : Trương Liệt cùng đường bí lối!

Chương 823 : Kim Thiền Tử đột nhiên xuất thủ

Chương 824 : Hư thực bại lộ!

Chương 825 : Cùng Miêu Thế Hào giống nhau như đúc nam tử

Chương 826 : Giải cứu Lưu Ba thu được Kim ấn

Chương 827 : Thiên Đạo Đức Kinh Lưỡng Nghi Thiên

Chương 828 : Thiên Ngoại Sơn biến cố

Chương 829 : Kéo cung không quay đầu lại mũi tên

Chương 830 : Kịch chiến trời cao

Chương 831 : Tứ Tượng Thiên Hà phá Thái Âm!

Chương 832 : Trước sau như một cường ngạnh

Chương 833 : Tin tức mọi người đều biết đại mạc từ từ giật lại

Chương 834 : Diệt Huyền liên quân

Chương 835 : Bị đuổi kịp!

Chương 836 : Ta khiến hắn đi ngươi đãi như nào?

Chương 837 : Tiêu Diễm dũng liệt vô song!

Chương 838 : Huyền Môn Thiên Tông Đại đệ tử!

Chương 839 : Huyền Môn Hỏa Liên Chứng Chân Ngã Mệnh Đương Vạn Giới Diễm Trung Tiên!

Chương 840 : Một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể - khai thông!

Chương 841 : Sư phụ không ở nhà thứ 2 đạn!

Chương 842 : Binh gặp Ngọc Kinh Sơn

Chương 843 : Tách rời Huyền Môn Thiên Tông

Chương 844 : Xông núi! Xông núi!

Chương 845 : Phá trận! Phá trận!

Chương 846 : Linh Hải trong lên gợn sóng

Chương 847 : Loại cục diện này không cách nào dễ dàng tha thứ

Chương 848 : Các ngươi thưởng cho giúp ta Phản Hư!

Chương 849 : Thạch Thiên Hạo trở về!

Chương 850 : Ngăn trở ta trở về núi người chết!

Chương 851 : Khởi nguyên cuối cùng đâu hai đại thần quang!

Chương 852 : Quá ngũ quan trảm lục tướng nghìn dặm đi đơn cưỡi!

Chương 853 : Sử thượng trẻ tuổi nhất Nguyên Thần!

Chương 854 : Thiên Địa Huyền Hoàng nuốt vào bụng Vũ Trụ Hồng Hoang Đại Ma Thần!

Chương 855 : Chống đỡ Tru Thiên Kiếm phương pháp

Chương 856 : Thề giết Uông Lâm người

Chương 857 : Lục Đạo Luân Hồi nghiệp lực Hồng Liên!

Chương 858 : Thiên Địa Hữu Nan Như Tuyền Dũng Vạn Kiếp Bất Phục Ngã Độc Hành!

Chương 859 : Phòng tuyến cuối cùng đột phá

Chương 860 : Gió nổi mây phun rút giây động rừng

Chương 861 : Ngọc Kinh Sơn hoan nghênh ngươi

Chương 862 : Luyện thần Phản Hư!

Chương 863 : Tạo Hóa Chi Chung trọng thứ 2 biến hóa

Chương 864 : Trở về Đại Thiên thế giới!

Chương 865 : Giáo Hóa Thương Sinh Minh Dịch Đạo Kim Kiều Độ Tận Giới Tam Thiên!

Chương 866 : Sinh Tử Bộ đấu Bỉ Ngạn Kim Kiều!

Chương 867 : Huyền Môn tứ kiệt!

Chương 868 : Có người muốn bị xét nhà!

Chương 869 : Sấm chớp quét ngang!

Chương 870 : Trở về Ngọc Kinh đóng cửa đánh chó!

Chương 871 : Ngươi Đạo lộ mò đường một cái

Chương 872 : Một kiếm bêu đầu!

Chương 873 : 1 cái cũng đừng nghĩ đi!

Chương 874 : Cho hết ta thượng Huyền Thiên Phong Thần Kỳ đợi!

Chương 875 : Cùng nhau bắt!

Chương 876 : Thượng Thục Sơn!

Chương 877 : Chủ động thượng ngươi sơn môn!

Chương 878 : Ngọc Kinh áp Thục Sơn!

Chương 879 : Cho ngươi đánh một trận cơ hội

Chương 880 : Tùy ngươi thay đổi người đánh khắp ngươi Thục Sơn Kiếm tu!

Chương 881 : Lần nữa đối mặt mạt pháp hạo kiếp!

Chương 882 : Nhất ẩm nhất trác từ lâu đã định trước

Chương 883 : Kiếm Tâm nát đầy đất

Chương 884 : Tru Thiên thành tựu Tiên Thiên nhập diệt!

Chương 885 : Từ nay về sau sẽ không cùng

Chương 886 : Chuộc người đến

Chương 887 : Bát phương tới chúc mừng thượng môn nhận

Chương 888 : Sau khi chiến đấu xử trí

Chương 889 : Cắt đất bồi thường!

Chương 890 : Xuất phát đi trước Thiên Hoang rộng lục

Chương 891 : Kim thiền thoát xác

Chương 892 : Kim Thiền Tử bí ẩn

Chương 893 : Chịu sâu đả kích Cảnh Hoàn Hầu

Chương 894 : Toàn bộ Thiên Hoang rộng lục đều biết ngươi đã đến rồi

Chương 895 : Ngươi yêu sách ta cũng yêu sách

Chương 896 : Bị Nhiệt liệt hoan nghênh Lâm Phong

Chương 897 : Kiếm Đạo ở ngoài

Chương 898 : Trăm xích can đầu tiến hơn một bước

Chương 899 : Kéo tơ bóc kén phân tích Huyền Môn

Chương 900 : Thái Hư Quan mưu đồ

Chương 901 : Giấu đầu hở đuôi chỗ kỳ quặc

Chương 902 : Đại Cửu Thiên Thần Kiếm

Chương 903 : Dịch Tử cùng Hoang Thiên Tôn

Chương 904 : Heo! Heo! Heo!

Chương 905 : Đi thông bẫy rập con đường

Chương 906 : Cứu người

Chương 907 : Kim Thiền Tử giúp đỡ

Chương 908 : Đại sư huynh sư phụ bị Nhân tộc bắt đi!

Chương 909 : Hầu tử

Chương 910 : Không nói gì nhìn trời Lâm Phong

Chương 911 : Thật Đại Thánh chiến Thiên đấu Địa (thượng)

Chương 912 : Thật Đại Thánh chiến Thiên đấu Địa (hạ)

Chương 913 : Tổ sư gia định trụ tâm vượn (thượng)

Chương 914 : Tổ sư gia định trụ tâm vượn (hạ)

Chương 915 : Một hồi cơ duyên

Chương 916 : Quấn quýt Đại Tần Hoàng Triều

Chương 917 : Tu đạo cho tới bây giờ không đường bằng phẳng thế gian kia được lưỡng toàn sự

Chương 918 : Muốn nghịch đẩy Thôn Thôn

Chương 919 : Huyền Môn đệ nhất lệch khoa sinh

Chương 920 : Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa liền đem ngươi ăn tươi!

Chương 921 : Phiền muộn Thôn Thôn

Chương 922 : Tất cả mọi người nghĩ ngưỡng vọng Thương Thiên đón gió rơi lệ

Chương 923 : Tâm lý vệ sinh khỏe mạnh giáo dục muốn thích đáng an bài

Chương 924 : Bị đuôi đi

Chương 925 : Khi ngươi không tồn tại

Chương 926 : Cành dày lá rậm Huyền Môn Thiên Tông

Chương 927 : Thiên tài nhi đồng vấn đề nhiều

Chương 928 : Môn phái cũng là tiểu xã hội

Chương 929 : Tông môn nội bộ ngọn núi nhỏ

Chương 930 : Từng cậu em vợ đều ở đây đề phòng những thứ kia nhớ thương nhà mình mỹ lệ tỷ tỷ tặc

Chương 931 : Đưa lưng về nhau mục tiêu khổng tước xòe đuôi

Chương 932 : Con gái phú dưỡng chân mệnh thiên tử cũng không dùng

Chương 933 : Ngồi cầu âm nhân

Chương 934 : Hàng này thật không là điện từ pháo!

Chương 935 : 1 đạo Lôi quang trực tiếp thanh tràng

Chương 936 : Ở đây đồ vật thật không thiếu

Chương 937 : Thân thể lực lượng mạnh nhất Yêu tộc

Chương 938 : Đã chín muồi trái cây

Chương 939 : Ai so với ai khác hung tàn hơn?

Chương 940 : Đồng thời đối mặt tam đại Yêu

Chương 941 : Bị chỉ số thông minh nghiền ép Lô Nguyên Đại Thánh

Chương 942 : Lại có nhất phương nhân mã đến!

Chương 943 : Cửu Thiên Kiếm cùng Thương Thiên Đạo Kiếm

Chương 944 : Nhất mạch tương thừa có kỳ sư tất có kỳ đồ

Chương 945 : Thiết Thụ Kình Thiên kinh sợ bầy yêu

Chương 946 : Toàn bộ lưu lại!

Chương 947 : Tiến thoái lưỡng nan Đại yêu môn

Chương 948 : Hiện tại chúng ta trở lại đấu qua!

Chương 949 : Khôn Long Vương!

Chương 950 : Bản thân tìm chết chớ trách người ngoài

Chương 951 : Huyền Môn Chi Chủ cuồng không giới hạn?

Chương 952 : Một nửa đệ tử Chứng Đạo Nguyên Thần thưởng cho!

Chương 953 : Thân thủ chặt đứt bản thân số mệnh

Chương 954 : Kim Thiền Tử trong lòng không ổn dự cảm

Chương 955 : Không ở lại ít đồ nói đi là đi khả năng sao?

Chương 956 : Không được mạt pháp người thiếu tư cách

Chương 957 : Chớ nóng vội khách khí với ta

Chương 958 : Trong lòng hối hận Thiên Mị Đại Thánh

Chương 959 : Xuất huyết nhiều

Chương 960 : Thương pháo vừa vang lên Hoàng Kim vạn lượng

Chương 961 : Ngô Đồng Lâm

Chương 962 : Năm đó bí văn

Chương 963 : Lâm Phong nghiệm chứng trong lòng suy đoán

Chương 964 : Chu Dịch Kính Hồ Học Cung

Chương 965 : Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh

Chương 966 : Đại Yêu lịch Trung Kiếp đất bằng phẳng lên gợn sóng

Chương 967 : Không ổn định thế lực Huyền Môn Thiên Tông!

Chương 968 : Mưa gió muốn tới thế cục vi diệu

Chương 969 : Minh Hải vết nứt Tà Hoàng Bá Kiếm

Chương 970 : Huyền Môn Thiên Tông không đám hỏi

Chương 971 : Tùy hứng Lâm Phong

Chương 972 : Sau cùng một đầu thuần huyết Bạch Hổ

Chương 973 : Bị Lôi được không nhẹ Lâm Phong

Chương 974 : Ngồi xuống thân truyền toàn thể kết Anh

Chương 975 : Hậu tích bạc phát Kim Đan giếng phun!

Chương 976 : Đầu mối chính nhiệm vụ mới suy đoán

Chương 977 : Kém một bước khác biệt một trời một vực

Chương 978 : Tinh Hải trong nhiệt liệt hoan nghênh

Chương 979 : Nghe ngóng rồi chuồn

Chương 980 : Lần nữa bày cuộc vây giết!

Chương 981 : Phong tỏa Tinh Hải chi môn!

Chương 982 : Thiên Mị Đại Thánh thành quả

Chương 983 : Vây công tiểu Thần Châu thế giới

Chương 984 : Lô đỉnh?

Chương 985 : Miệng tiện hạ tràng!

Chương 986 : Thái Hư Quan xuất hiện!

Chương 987 : Mấu chốt thắng bại tại bản thân

Chương 988 : Bắt nạt chính là ngươi

Chương 989 : Ảnh hưởng sâu xa tranh đoạt

Chương 990 : Không biết ngoài ý muốn

Chương 991 : Cứu hay là không cứu?

Chương 992 : Thái Hư Quan không còn là đệ nhất tuyển chọn

Chương 993 : Ai cũng có sở trường riêng

Chương 994 : Phòng ngự người chi tâm không thể không

Chương 995 : Phản kích chưa bao giờ nương tay!

Chương 996 : Đáng chết sống không được!

Chương 997 : Ngươi có kiếm ta cũng có kiếm thỉnh đánh một trận!

Chương 998 : Có thể hay không bỏ những thứ yêu thích?

Chương 999 : Bản tọa có thể cùng Hạo Thiên Kính quen thuộc được không sai

Chương 1000 : Thượng Cổ đại chiến

Chương 1001 : Đặc sắc một màn

Chương 1002 : Có trợ giúp cùng không trợ giúp chênh lệch

Chương 1003 : Va chạm lần nữa

Chương 1004 : Huyền Môn Thiên Tông đệ tử sợ qua ai tới?

Chương 1005 : Thổ hào Huyền Môn Thiên Tông

Chương 1006 : Lưới bẫy rập

Chương 1007 : Chờ chính là ngươi!

Chương 1008 : Thần Châu Hạo Thổ trung tâm Hạo Thiên Kính lai lịch

Chương 1009 : Đoạt lên

Chương 1010 : Tranh cửa vào!

Chương 1011 : Thù cũ khó báo ngược thêm hận mới

Chương 1012 : Đánh như thế nào ngươi đều đánh không lại!

Chương 1013 : Thái Hư Quan bị cạy động căn cơ

Chương 1014 : Tuyệt vọng Thái Hư Quan truyền nhân

Chương 1015 : Tan vỡ liên hoàn

Chương 1016 : Cần bản tọa bản tôn tới đây sao?

Chương 1017 : Đem ngươi đụng vỡ vụn!

Chương 1018 : Duy nhất chế ước Huyền Môn Thiên Tông nhân tố

Chương 1019 : Năm xưa đối thủ hôm nay mây khói

Chương 1020 : Tinh mộ mở ra!

Chương 1021 : Một cách không ngờ mục tiêu tuyển chọn

Chương 1022 : Cướp đoạt Tinh Hải chi môn!

Chương 1023 : Bản tôn không cách nào hàng lâm?

Chương 1024 : Lâm Phong lần thứ nhất thất bại?

Chương 1025 : Ai nói bản tọa phải đi? Toàn bộ vừa mới bắt đầu!

Chương 1026 : Người tài giỏi làm không thể Huyền Môn Chi Chủ!

Chương 1027 : Bại Thông Thiên chém Cùng Kỳ!

Chương 1028 : Phú chống đỡ chết nghèo chết đói!

Chương 1029 : Tiêu Diễm nền tảng xuất thân

Chương 1030 : Có thể suy tính một chút hôn sự

Chương 1031 : Lâm Phong truyền pháp

Chương 1032 : Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy tăng tiến thực lực

Chương 1033 : Đề thăng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận

Chương 1034 : Thái Hư Quan ám kỳ

Chương 1035 : Đầu mối khởi nguồn

Chương 1036 : Không ngừng hướng về phía trước động lực

Chương 1037 : Huyền Môn đạo pháp đầu đề nghiên cứu và thảo luận tiểu tổ?

Chương 1038 : Uông Lâm môn hạ thủ tọa đệ tử

Chương 1039 : Dự thính

Chương 1040 : Kẻ thù thông thường sư đồ

Chương 1041 : Vào Huyền Môn sẽ không cùng

Chương 1042 : Uông Lâm Tam Sinh Thạch

Chương 1043 : Từng người con đường

Chương 1044 : Mỗi người đều có cảm giác cấp bách

Chương 1045 : Chu Hồng Vũ tự tin

Chương 1046 : Thái Hư Quan thất lạc

Chương 1047 : Đại Đức Thiền Sư không rõ dự cảm

Chương 1048 : Đạo Tâm chi thương khó khăn tu bổ

Chương 1049 : Huyền Môn Thiên Tông tà ma ngoại đạo?

Chương 1050 : Thật lớn tranh luận sôi sùng sục

Chương 1051 : Đàn tăng đi Côn Lôn!

Chương 1052 : Đạo Tâm hủy diệt người

Chương 1053 : Không tin Tà người có rất nhiều liên tiếp đụng nam tường

Chương 1054 : Côn Lôn Sơn thượng đại phóng quang minh!

Chương 1055 : Phá sau rồi lập!

Chương 1056 : Ta bối có thể chịu thiên hạ sư

Chương 1057 : Chu Hồng Vũ cũng muốn nếm thử

Chương 1058 : Trong lúc vô tình đào hố to

Chương 1059 : Vô hạn kỳ ngộ tại Huyền Môn

Chương 1060 : Chiếm trước lô cốt đầu cầu?

Chương 1061 : Cao tốc phát triển lần nữa giếng phun!

Chương 1062 : Thần Châu Hạo Thổ biến hóa

Chương 1063 : Phong cách tọa kỵ

Chương 1064 : Minh Hải giới trong giới

Chương 1066 : Long trọng viễn nghênh

Chương 1067 : Không gì thích hợp hơn chúc mừng khách

Chương 1068 : Quấn quýt Cổ thị nhất tộc

Chương 1069 : Minh Hoàng nghĩ muốn đồ vật

Chương 1070 : Kịch bản đã viết xong diễn viên ở nơi nào?

Chương 1071 : Bởi vì chúng ta sư môn là Huyền Môn Thiên Tông!

Chương 1072 : Tam gia hội đàm

Chương 1073 : Trái lại thành lập tương phản hiệu quả

Chương 1074 : Luyện đan tỷ thí

Chương 1075 : Trợn to ánh mắt ngươi hảo hảo học một chút ah

Chương 1076 : Các ngươi đi trên sông băng ta thì một mảnh đường bằng phẳng

Chương 1077 : Cậy già lên mặt

Chương 1078 : Đánh nét mặt già nua!

Chương 1079 : Tỷ thí tặng vật

Chương 1080 : Phùng má giả làm người mập

Chương 1081 : Đỉnh phong quyết đấu

Chương 1082 : Chơi được chính là tim đập

Chương 1083 : Góp đủ số cùng làm nền

Chương 1084 : Huyền Môn Thiên Tông thế giới chúng ta không hiểu

Chương 1085 : Đương thời đệ nhất!

Chương 1086 : Cái khác trên chiến trường kết ân oán

Chương 1087 : Trường Sinh Liên Tọa

Chương 1088 : Tặng lễ thượng môn?

Chương 1089 : Sát nhập Minh Hải

Chương 1090 : Trước thắng không tính là thắng

Chương 1091 : Người phản bội

Chương 1092 : Vô tình chưa chắc chân hào kiệt

Chương 1093 : Liên tử làm sao không trượng phu

Chương 1094 : Vì Thần Châu chảy hết một giọt máu cuối cùng

Chương 1095 : Minh Hải chỗ cốt lõi

Chương 1096 : Thái Hư Quan Thượng Cổ niên đại bất đồng

Chương 1097 : Bi kịch kết cục

Chương 1098 : 1 giọng hết sức chân thành toàn bộ đút cẩu

Chương 1099 : Minh Hoàng cái thứ 2 Tà Hồn

Chương 1100 : Chiến Hạ Hoàng!

Chương 1101 : Chiến Minh Hoàng!

Chương 1102 : Tà Hồn tàn sát bừa bãi!

Chương 1103 : Thiếu còn không thanh

Chương 1104 : 1 đạo Tạo Hóa Thần Quang?

Chương 1105 : Truy kích và tiêu diệt Minh Hoàng nhất mạch

Chương 1106 : Cố tình bày nghi trận

Chương 1107 : Cảnh giác cử động khác thường

Chương 1108 : Ngoại giới gió mạnh mưa rào trong núi đâu vào đấy

Chương 1109 : Bị người chỉ trích khảo hạch

Chương 1110 : Bởi vì các ngươi quá mạnh mẽ

Chương 1111 : Mở lại Linh Hải?

Chương 1112 : Thái Hư Quan kế hoạch triển khai

Chương 1113 : Miêu Thế Hào xuất quan

Chương 1114 : Như thế nào không ổn định thế lực?

Chương 1115 : Đệ nhất Thánh địa

Chương 1116 : Đi bước một chuyển biến

Chương 1117 : Nhìn thấu hư thực

Chương 1118 : Dấu đầu lộ đuôi

Chương 1119 : Tử khí cuồn cuộn

Chương 1120 : 1 cái cũng đừng nghĩ đi

Chương 1121 : Nghĩ muốn chiến tranh kia bản tọa liền cho các ngươi chiến tranh!

Chương 1122 : Thái Hư Quan quẫn cảnh

Chương 1123 : Tiêu điểm Huyền Môn Thiên Tông!

Chương 1124 : Hai giới chiến tranh bắt đầu!

Chương 1125 : Người nhà đoàn tụ

Chương 1126 : Kiếm chỉ phương nào?

Chương 1127 : Pháp giá Linh Uyên Sơn!

Chương 1128 : Ngọc Kinh Sơn áp Linh Uyên Sơn

Chương 1129 : Thái Hư Quan kính Huyền Môn Thiên Tông kiếm

Chương 1130 : Di chỉ cũ địa mới gợn sóng

Chương 1131 : Bản tôn trong nháy mắt hàng lâm

Chương 1132 : Cuối cùng là cái vật chết

Chương 1133 : Phiến ngói không lưu mạt pháp thời đại

Chương 1134 : Là ai nhanh chân mới leo?

Chương 1135 : 3 cái chỗ ngồi sau cùng thuộc ai?

Chương 1136 : Thông Thiên Phù Đồ

Chương 1137 : Phật Tổ chuẩn bị ở sau

Chương 1138 : Tương lai Lưu Ly Quang Minh Dược Sư Phật tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật

Chương 1139 : Tồn tại tức nghiệp Nhân Quả trong tương lai

Chương 1140 : Tương lai thuộc ai?

Chương 1141 : Có người thất ý có người đắc ý

Chương 1142 : Sư địch tức ta địch không cần lý do nào khác!

Chương 1143 : Đông Hải chiến sự

Chương 1144 : Huyền Môn Thiên Tông cũng nội bộ mâu thuẫn?

Chương 1145 : Thần bí áo bào trắng người

Chương 1146 : Mê cục

Chương 1147 : Thế sự một hồi đại mộng

Chương 1148 : Dương Thanh mất tích

Chương 1149 : Tựa như ảo mộng

Chương 1150 : Khó phân thiệt giả

Chương 1151 : Tranh đoạt tiêu điểm

Chương 1152 : Không tiếc khai chiến tình thế bắt buộc

Chương 1153 : Trong nháy mắt thế cục cải biến

Chương 1154 : Thị phi thành bại quay đầu không

Chương 1155 : Thập Nhị Thánh Thiên Diệu Hoa La Trận

Chương 1156 : Chiến cuộc trơn hướng vực sâu

Chương 1157 : Không biết xấu hổ mặt chỉ nhìn kết quả

Chương 1158 : Đồ vật ngươi lấy không được

Chương 1159 : Ta nói không trúng!

Chương 1160 : Ta nói ngươi chết!

Chương 1161 : Uông Lâm thứ nhất

Chương 1162 : Nhân tộc tình thế một mảnh thật tốt

Chương 1163 : Trong hư không pháp đàn

Chương 1164 : Cách không giao thủ

Chương 1165 : Luân phiên đấu pháp

Chương 1166 : U Đô trọng lâm

Chương 1167 : Thiên Nguyên rung động

Chương 1168 : Mới 1 đời

Chương 1169 : Nhận được tin tức

Chương 1170 : Dương Thiết phiền não

Chương 1171 : Thiên Long rời bến!

Chương 1172 : Mạc danh kỳ diệu băng bàn

Chương 1173 : Long uy

Chương 1174 : Tử Tiêu chi thương

Chương 1175 : Máu tanh giết chóc

Chương 1176 : Dịch Tử cầm Long!

Chương 1177 : Tàn sát Viêm Long

Chương 1178 : Long Hồn tế lễ

Chương 1179 : Long tộc Tu La tràng

Chương 1180 : Hồng Viêm lửa mạnh!

Chương 1181 : Không có phần cuối cường công!

Chương 1182 : Bị bắt!

Chương 1183 : Liên hoàn xoay ngược lại sai lầm tuyệt luân

Chương 1184 : Thục Sơn quyết tuyệt

Chương 1185 : Quy thiên!

Chương 1186 : Chưa bao giờ là cô gái yếu đuối

Chương 1187 : Thiên Lôi Địa Hỏa luyện này thân thẳng tiến không lùi ta dẫn đầu!

Chương 1188 : Rút gân lột da!

Chương 1189 : Thăng hoa

Chương 1190 : Bích Không Long Vương ngươi đi không xong!

Chương 1191 : Chu Dịch chém Long!

Chương 1192 : Bản tọa đi được các ngươi đi không được!

Chương 1193 : Đổi bị động làm chủ động

Chương 1194 : Tự bạo!

Chương 1195 : Không thể ngăn trở!

Chương 1196 : Trở về Thần Châu Hạo Thổ!

Chương 1197 : Thích hợp nhất ngụy trang

Chương 1198 : Đại Tần quyết sách

Chương 1199 : Bạch Vân Sơn chi chiến

Chương 1200 : U Đô chiến Thái Hư!

Chương 1201 : Long mạch dị biến

Chương 1202 : Lưỡng nan cục diện

Chương 1203 : Cửu Thiên Thái Sơ Kiếm Trận

Chương 1204 : Đúc lại Tiên Thiên Kiếm

Chương 1205 : Phát hiện dị thường

Chương 1206 : Thục Sơn chi biến

Chương 1207 : Muốn lấy Cửu thiên đúc Tiên Thiên!

Chương 1208 : Kiếm phá Thục Sơn!

Chương 1209 : Tại đối thủ am hiểu nhất lĩnh vực đánh hắn!

Chương 1210 : Một kiếm phân Âm Dương

Chương 1211 : Côn Lôn Sơn giữa bay Tử khí trường kiếm thiên hạ bất kể năm

Chương 1212 : Tru Thiên ở ngoài Huyền Môn Kiếm Đạo

Chương 1213 : Mấu chốt thắng bại

Chương 1214 : Tiên Thiên tái hiện?

Chương 1215 : Thương hải tang điền Thổ cùng bụi thay đổi khôn lường trong mộng thật

Chương 1216 : Ngươi mới vừa nói ngươi muốn chém ai?

Chương 1217 : Mắng Thương Minh!

Chương 1218 : Hỏa thiêu Thục Sơn

Chương 1219 : Lửa mạnh đốt Thương Minh!

Chương 1220 : Đốt trời diệt địa!

Chương 1221 : Đại chiến Bạch Vân Sơn

Chương 1222 : Lâm Phong chiến U Đô!

Chương 1223 : Món thứ 2 đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho

Chương 1224 : Cướp đoạt Hạo Thiên Kính!

Chương 1225 : Minh Hoàng cái thứ 3 Tà Hồn

Chương 1226 : Liều mạng đột phá vòng vây

Chương 1227 : Tây Lăng thành bảo vệ chiến

Chương 1228 : Thập Nhị Thiên Thần Tướng

Chương 1229 : Thiên Không Chi Thành!

Chương 1230 : 12 kim nhân!

Chương 1231 : Chặn đánh U Đô

Chương 1232 : Yên tâm đuổi theo?

Chương 1233 : Ăn trước cái nào đây?

Chương 1235 : Không đường có thể trốn!

Chương 1236 : Tên đã trên dây không phát không được

Chương 1237 : Mạo hiểm đánh bất ngờ

Chương 1238 : Đại chiến Minh Điện

Chương 1239 : Thái Cổ đạo thống

Chương 1240 : Phung phí của trời!

Chương 1241 : 4 môn đều mở!

Chương 1242 : Tứ Tượng Bát Quái mở Thiên Địa kỳ môn độn giáp định Càn Khôn!

Chương 1243 : Nữa tỏa ánh sáng màu!

Chương 1244 : Thương Bạch Chi Nguyệt

Chương 1245 : Duy nhất sợ hãi

Chương 1246 : Lão ma thằng hề không gì hơn cái này!

Chương 1247 : Ngân Hà trọng quang Âm Dương định Thiên Địa giao thái Nhật Nguyệt rõ!

Chương 1248 : Đối thủ chỉ có bản thân

Chương 1249 : Pháp nghi phát động!

Chương 1250 : Tan vỡ! Tiếp xúc đáy!

Chương 1251 : Ngươi còn chưa đủ tư cách đây

Chương 1252 : Rung động toàn bộ Thiên Nguyên Đại thế giới!

Chương 1253 : Thiên hạ chư bảo ai có thể địch!

Chương 1254 : Bản tọa nói qua thời đại này không thuộc về ngươi

Chương 1255 : Ngươi muốn nhẫn vẫn nhịn cho ta

Chương 1256 : Quét ngang! Quét ngang!

Chương 1257 : Huyền Môn chi kiếm định số mệnh!

Chương 1258 : Đương thời đệ nhất tông môn Thánh địa!

Chương 1259 : Hậu tích bạc phát nghiền ép đầu mối chính nhiệm vụ!

Chương 1260 : Duy nhất cơ hội

Chương 1261 : Xấu hổ Đại Chu Hoàng Triều

Chương 1262 : Tề tụ Côn Lôn Sơn!

Chương 1263 : Thiên hạ tới chúc mừng!

Chương 1264 : Khắp trời đồng đạo toàn vì chứng kiến!

Chương 1265 : Gia trì tôn hào! Thuộc về Huyền Môn Thiên Tông thanh âm!

Chương 1266 : Xưa đâu bằng nay

Chương 1267 : Huyền Môn Chi Chủ ngồi xuống toàn gia anh kiệt!

Chương 1268 : Tái hiện thần diệu thủ đoạn

Chương 1269 : Huyền Môn Thiên Tông khủng bố Đại Thừa pháp bảo quần thể!

Chương 1270 : Đến Thiên Kinh thành đi mở học cung!

Chương 1271 : Tính sổ thời khắc đến rồi

Chương 1272 : Rốt cục chạm mặt

Chương 1273 : Hiện tại ngươi nắm chắc khí không tránh?

Chương 1274 : Không sợ Võ giả gần người Pháp tu

Chương 1275 : Phụ tử chi chiến!

Chương 1276 : Giáo huấn Chu Hồng Vũ

Chương 1277 : Gậy ông đập lưng ông!

Chương 1278 : Mơ tưởng lật bàn!

Chương 1279 : Chu Hồng Vũ ngươi không phải là đối thủ của ta!

Chương 1280 : Chu Hồng Vũ ngươi trốn còn là không trốn?

Chương 1281 : Phế ngươi Võ Đạo!

Chương 1282 : Thay trời đổi đất!

Chương 1283 : Cho tới nay chờ mong sự tình

Chương 1284 : Có người kế tục cuộc đời này đầy đủ

Chương 1285 : Tập sát Tuyết Phong

Chương 1286 : Có khác mưu đồ

Chương 1287 : Mục tiêu Huyền Môn Thiên Tông đích truyền đạo pháp!

Chương 1288 : Thái sơn áp noãn thế không thể đỡ!

Chương 1289 : Tái chiến Doanh Hải

Chương 1290 : Chỉ thiếu chút nữa Lương Bàn

Chương 1291 : Đóng cửa đánh chó!

Chương 1292 : Thâm tàng bất lộ

Chương 1293 : Buông tay đi đánh hắn liều không qua ngươi

Chương 1294 : 3 núi tập hợp!

Chương 1295 : Trấn áp Phương Trượng

Chương 1296 : Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đường cùng!

Chương 1297 : Đã định trước bị diệt

Chương 1298 : Bắt ngươi thủ mộ bia!

Chương 1299 : 3 núi tận vào trong tay!

Chương 1300 : Kinh sợ chư cường không dám vọng động!

Chương 1301 : Đại Chu Hoàng Triều tích súc

Chương 1302 : Mối hận cũ

Chương 1303 : Thất bại phẩm cùng thành công phẩm

Chương 1304 : Có ta may mắn mất cũng không sao bất động không rung đi ta đường

Chương 1305 : Cho ngươi 1 cái công bình

Chương 1306 : Mở ra bí ẩn

Chương 1307 : Điên cuồng tiên phong

Chương 1308 : Có thối tha

Chương 1309 : Thế Hào ca muốn ra núi thu đồ đệ

Chương 1310 : 10 vạn cái vì sao

Chương 1311 : Lẫn nhau ma luyện

Chương 1312 : Cổ Hoàng nhất mạch trở lại Thần Châu

Chương 1313 : Viêm Đế Lô

Chương 1314 : Nam Hoang Trường Sinh thành

Chương 1315 : Huyền Thiên Chúng Diệu Kim Đan

Chương 1316 : Đương thời Đan Đạo đệ nhất

Chương 1317 : Hắc bạch màu lông gấu?

Chương 1318 : Bản thân trang bức hàm chứa lệ cũng muốn gắn xong!

Chương 1319 : Phát hiện mới

Chương 1320 : Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc

Chương 1321 : Ta sinh tại đây

Chương 1322 : Xảy ra ngoài ý muốn người thi hành

Chương 1323 : Chuyện cũ khó truy

Chương 1324 : Huyền Môn Thiên Tông cùng U Đô liên hợp?

Chương 1325 : Đen nhánh Ma môn

Chương 1326 : Đen đỏ thế giới hài cốt tế đàn

Chương 1327 : Ma Đạo độc hành

Chương 1328 : Vạn Ma đứng đầu

Chương 1329 : Đại La cùng U Đô

Chương 1330 : Kiên trì không lùi

Chương 1331 : U Đô chiến U Đô!

Chương 1332 : Cuồng bạo hài cốt

Chương 1333 : Uông Lâm Phản Hư!

Chương 1334 : Ma Vực Tịnh thổ ngôn xuất pháp tùy!

Chương 1335 : Nghịch thiên cải mệnh!

Chương 1336 : Còn muốn chạy đều khó khăn

Chương 1337 : Hư không nghiền nát vô tận phong bạo

Chương 1338 : Nàng không phải là ta ta cũng không là nàng

Chương 1339 : Thiên Mị Đại Thánh nền tảng

Chương 1340 : Vỗ tay giải tán

Chương 1341 : Hậu viên chạy tới

Chương 1342 : Bất Hủ Long Thành tung tích

Chương 1343 : Tiền vô cổ nhân

Chương 1344 : Đại La quyết định

Chương 1345 : Tạo Hóa trêu người

Chương 1346 : Huyền Môn 2 đời Nguyên Thần!

Chương 1347 : Tiếng chuông tiếp tục minh vang

Chương 1348 : Bởi vì nghĩ cho nên làm

Chương 1349 : Ly kỳ trầm mặc Thái Hư Quan

Chương 1350 : Đảo loạn thế cục

Chương 1351 : Tìm kiếm Bất Hủ Long Thành

Chương 1352 : Không ngờ biến hóa

Chương 1353 : Long tộc giết

Chương 1354 : Nghĩ thế nào đánh liền đánh như thế nào

Chương 1355 : Nhân Hồn sống lại

Chương 1356 : Móng vuốt cũng không thể đưa ra tới!

Chương 1357 : Không nói điều kiện

Chương 1358 : Yêu so với Yêu tức chết Yêu

Chương 1359 : Ăn một cái!

Chương 1360 : Hơn 10 năm sau

Chương 1361 : Trăm năm trở về

Chương 1362 : Đưa tận Thương Hải tình nghĩa tại

Chương 1363 : Thiếu ngươi một câu trả lời thỏa đáng

Chương 1364 : Ngươi đã vô tình ta liền thôi

Chương 1365 : Đồ vật phải chăng dùng chung?

Chương 1366 : Cha mẹ con cái

Chương 1367 : Sư môn

Chương 1368 : Luyện Minh Hải

Chương 1369 : Rõ ràng chỉ là rất đơn giản tinh khiết sự tình

Chương 1370 : Có chuyện buồn phiền

Chương 1371 : Muộn

Chương 1372 : Phong cách lên sân khấu

Chương 1373 : Huyền Môn sính lễ

Chương 1374 : Danh mục quà tặng vẫn chưa xong

Chương 1375 : Đại thủ bút

Chương 1376 : Ông trời tác hợp cho

Chương 1377 : Linh Hải gần mở lại

Chương 1378 : Phòng ngừa chu đáo sớm làm chuẩn bị

Chương 1379 : Mới tinh cục diện

Chương 1380 : Trở về núi chuẩn bị

Chương 1381 : Lâm Phong an bài

Chương 1382 : Đều biết có ai?

Chương 1383 : Khởi hành đi trước Linh Hải!

Chương 1384 : Tu bổ Linh Hải

Chương 1385 : 3 phương chia làm

Chương 1386 : Bão tố đã tới!

Chương 1387 : Kim hầu vung lên thiên quân bổng!

Chương 1388 : Lâm Phong xuất thủ

Chương 1389 : Mới thần thông Vĩnh Hằng Kiếp Quang!

Chương 1390 : Lấy quả địch chúng!

Chương 1391 : Chiến Thái Nhất!

Chương 1392 : Chân chính Già Thiên Tán

Chương 1393 : 1 dù che trời hỗn độn che trời

Chương 1394 : Hạo Thiên Kính trở lại Đỉnh phong?

Chương 1395 : Thay đổi bất ngờ

Chương 1396 : Yêu loạn Viêm Đế thành

Chương 1397 : Liên hợp phá trận

Chương 1398 : Thất bại thăm dò

Chương 1399 : Sơn thành để thư lại pháp tồn Thiên Địa!

Chương 1400 : Sự ra khác thường tất có Yêu

Chương 1401 : Thần Châu Hạo Thổ ngày đông giá rét

Chương 1402 : Yêu tộc kết minh

Chương 1403 : Thục Sơn hội chiến

Chương 1404 : Khai Thiên chi kiếm

Chương 1405 : Chiến vô tận

Chương 1406 : Hung mãnh bá đạo Thạch Thiên Hạo!

Chương 1407 : Tứ phương đại chiến

Chương 1408 : Đột nhiên bạo phát một kích trí mạng!

Chương 1409 : Ngạo thị tứ phương Hoang Thiên Đế!

Chương 1410 : Hung uy khó ngăn cản đánh đâu thắng đó!

Chương 1411 : Cụt tay!

Chương 1412 : Hết sức căng thẳng!

Chương 1413 : Minh Hải đại chiến

Chương 1414 : Tiêu Diễm Minh Hải sân nhà

Chương 1415 : Thay nhạc phụ nói tiếng cảm tạ

Chương 1416 : Ai là Thần Châu đệ nhất?

Chương 1417 : Minh Hoàng xuất thủ

Chương 1418 : Minh Hải chi chủ chiến Minh Đạo chi Hoàng!

Chương 1419 : Đánh vỡ cục diện bế tắc ngoài ý muốn

Chương 1420 : Nghi đem thừa lại dũng truy giặc cùng đường!

Chương 1421 : Không hợp khác biệt lò

Chương 1422 : Sau cùng đánh một trận!

Chương 1423 : Lục trọng Thương Khung Hỏa Liên!

Chương 1424 : Tề tụ Linh Hải

Chương 1425 : Nên tới đều tới

Chương 1426 : Hạo Thiên Kính chân chính tư thế!

Chương 1427 : Lâm Phong Hợp Đạo!

Chương 1428 : Một kiếm có thể sinh nghìn vạn pháp một kiếm có thể phá nghìn vạn pháp!

Chương 1429 : Tạo Hóa Chi Chung trọng thứ 3 hóa tượng!

Chương 1430 : Hai đại pháp bảo đồng chúc một người!

Chương 1431 : Quét ngang tứ phương!

Chương 1432 : Một người vây đánh nhiều người!

Chương 1433 : Ngang dọc bễ nghễ!

Chương 1434 : Liên thủ móc hố to

Chương 1435 : Thiên Sinh Đạo Nhân

Chương 1436 : Thái Hư nội đấu

Chương 1437 : Sai xử tình thế

Chương 1438 : Cửu thiên cùng Cửu thiên

Chương 1439 : Chí dương chí nhiệt đệ nhất!

Chương 1440 : Khó có thể lý giải cử động

Chương 1441 : Tử Hải chảy ngược!

Chương 1442 : Thanh tràng! Thanh tràng!

Chương 1443 : 6 tòa Tinh Hải Chi Môn!

Chương 1444 : Không còn một mống!

Chương 1445 : Trấn áp tứ phương!

Chương 1446 : Sát Phá Lang

Chương 1447 : Chấm dứt ân oán

Chương 1448 : Thái Hư thế hệ trẻ đệ nhất nhân!

Chương 1449 : Nham hiểm Tạo Hóa Thần Quang

Chương 1450 : Vật quy nguyên chủ!

Chương 1451 : Ai chủ sinh tử Luân Hồi?

Chương 1452 : Phá vỡ đã qua ấn tượng

Chương 1453 : Nguyên Thủy Giác Ma Tâm Ấn

Chương 1454 : Hoàn toàn mới sinh tử đấu

Chương 1455 : Phong Đô thành Chúa tể sinh tử!

Chương 1456 : Quyết chiến Linh Hải!

Chương 1457 : Tử Hải người trong

Chương 1458 : Huyền Môn Chi Chủ chiến Phật môn chi chủ!

Chương 1459 : Thiên Đạo Đức Kinh thiên thứ tư chương

Chương 1460 : Bất Hủ bên trên

Chương 1461 : Giới này vĩnh hằng bất tử bất diệt

Chương 1462 : 3 tế Tru Thiên Kiếm!

Chương 1463 : Hai đại Yêu Hoàng!

Chương 1464 : Long! Long! Long!

Chương 1465 : Hầu! Hầu! Hầu!

Chương 1466 : Động thiên trong Huyền Thiên Cục!

Chương 1467 : Trấn áp Cực Hoàng!

Chương 1468 : Có thể có hứng thú vào ta ván cờ bơi một cái?

Chương 1469 : Đạo hữu dừng chân

Chương 1470 : 1 Tổ chiến Nhị Hoàng!

Chương 1471 : Phóng nhãn thiên hạ ai cùng tranh phong!

Chương 1472 : Không đâu địch nổi!

Chương 1473 : Kết quả chưa từng cải biến đi tới thế không thể đỡ!

Chương 1474 : Chư thiên chí cao!

Chương 1475 : Cơ duyên sắp tới

Chương 1476 : Huyền Môn Thiên Tông tiếp được tới làm sao hành sự?

Chương 1477 : Truyền kỳ!

Chương 1478 : Năm tháng như nước

Chương 1479 : Huyền Môn đại thế

Chương 1480 : Không muốn gặp người đã định trước không thấy được

Chương 1481 : Tiểu đồ đám đã đưa nó nhập diệt

Chương 1482 : Chỉ chưởng trong lúc đó Càn Khôn biến hóa!

Chương 1483 : Mới tinh thời đại

Chương 1484 : Thiên hạ chi sư

Chương 1485 : Sử thượng đệ nhất tổ sư gia! (đại kết cục! )

Chương 1486 : 6hhuu,