Trang chủ
Anh Hùng Vô Lệ

Anh Hùng Vô Lệ

Tác giả : Cổ Long

Thể loại : Truyện Tranh

Đã xem : 1.489

Số Chương / Tập : 65

Cập nhật lần cuối : 1 năm trước

Đọc trên điện thoại

Đọc Anh Hùng Vô Lệ trên điện thoại

Giới thiệu

Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là gì?
-Tiểu Lý Phi Đao của Lý Thám Hoa?
-Không phải, từ khi Tiểu Lý Thám Hoa qua đời, thứ vũ khí đó đã thành âm hưởng.
-Có phải là Lam Sơn Cổ Kiếm của Lam đại tiên sinh? Hay Bạch Ngân Thương của Quan Đông Lạc Nhật đại tổng quản Mã Trường Bằng? Hoặc là Phi Tinh Dẫn Nguyệt Đao ba năm trước trên cổ đạo ở Hàm Đan khinh kỵ tru bát khấu? Ly Biệt Câu của Dương Tranh?
-Những thứ vũ khí ngươi kể tên tuy đều rất đáng sợ, lại không phải thứ đáng sợ nhất.
-Thứ đáng sợ nhất là gì?
-Là một cái hòm.
-Thứ vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là một cái hòm?
-Đúng vậy.

Bình luận

Hồi 1 : Một chiếc rương

Hồi 2 : Hùng Sư Chu Mãnh

Hồi 3 : Tử khí Đông lai

Hồi 4 : Biệt ly - Lệ Ngấn

Hồi 5 : Thiên nhai thất kiếm

Hồi 6 : Anh Hùng Hữu Lệ

Hồi 7 : Biệt ly trùng phùng hận

Hồi 8 : Biệt ly là vũ khí

Hồi 9

Hồi 10

Hồi 11 : Thuyết anh Hùng - Thùy Thị anh Hùng

Hồi 12 : Tuy Thiên Nhân - Ngô Vãng Ai

Hồi 13 : Tráng sĩ nhất khứ hề

Hồi 14 : Không Dư hận Du Du

Hồi 15 : Hổ thét, Long gầm người cạn chén

Hồi 16 : Kiếm túy sư cuồng bất lưu đầu

Hồi 17 : 88 Tráng sĩ

Hồi 18 : Không thể sửa sai bù sót

Hồi 19 : Hồng trần liêu lạc tâm đầu, Mạc giáo anh Hùng tiễn lệ

Hồi 20 : Bích Huyết nhiễm thanh thiên

Hồi 21 : Cô thân nào sợ sinh tử phù vân

Hồi 22 : Xích thủ bác hư long, tử khí chấn hào anh

Hồi 23 : Đàn ngâm khúc ai oán, lệ thấm đẫm chiến y

Hồi 24 : Suy lan tống khách hàm dương đạo, thiên nhược hữu tình thiên diệc lão

Hồi 25 : Tỏa dã hồn, Túng thiên nhất vũ

Hồi 26

Hồi 27 : Đuề huề ngọc long ví quân tử

Hồi 28 : Thùy quản lạc phách diệc anh Hùng

Hồi 29 : Đại giang phiên lan thần duệ yên

Hồi 30 : Nguyệt đoán tây lầu, canh đoạn dương

Hồi 31 : Anh Hùng bất tử kiếm Quan Hàn

Hồi 32 : Hận Huyết thiên niên thổ trung bích

Hồi 33 : Tự cổ nhân đường, hận thủy trường đông

Hồi 34 : Lệ thấm tử Dương Quan

Hồi 35 : Tối thì biệt ly nan

Hồi 36 : Xuy Độ Ngọc thôn Quan

Hồi 37 : Quỷ hú la bố lạc

Hồi 38 : Ân thù giai kham thán

Hồi 39: Thiên lý cố nhân lai

Hồi 40 : Nhạc phụ vãn nhạt tình

Hồi 41 : Biệt ly thật

Hồi 42 : Tích thời dân dĩ một, kim nhất thủy do Hàn

Hồi 43 : Sa cuồng nhí nan đang, Tương cổ lệ thiên hành

Hồi 44 : Dạ lai phong vũ thanh, Hoa lạc trí đa thiểu

Hồi 45 : can qua cánh vị hưu, sầu sát cục trung nhân

Hồi 46 : Tử nguyệt chiến thiên nhai

Hồi 47 : Nhất kiếm túy cuồng sinh

Hồi 48 : Có người rơi lệ khóc tướng quân

Hồi 49 : Chiến cổ thành qua hà hoàng hoàng

Hồi 50 : Anh hùng hữu lệ, soái tây phong

Hồi 51 - Thảo mộc lạc khung nhan nam quy

Hồi 52 : Tiêu trương dạ vũ ngọa long tâm

Hồi 53 : Tu bả càn khôn lực hoán hồi

Hồi 54 : tráng sĩ thôi sơn thiên lý hồng

Hồi 55 : Nhân như hương mộng liễu vô ngấn

Hồi 56 : Hiện Hùng tâm khổ hữu thùy trí

Hồi 57 : Hưu Tướng bạch phát Xướng hoàng kê

Hồi 58 : Ai là anh hùng vô địch

Hồi 59 : Thiên nhân cảnh thị, Hồng trần khách

Hồi 60 : Hậu song

Hồi 61 : Thiên mệnh

Hồi 62 : Bạch Sư

Hồi 63 : Dương Mưu

Hồi 64 : Khúc Ngô

Hồi 65 : Am Ngộ