Trang chủ
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Tác giả : Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại : Tiên Hiệp

Đã xem : 617

Số Chương / Tập : 1499

Cập nhật lần cuối : 1 năm trước

Đọc trên điện thoại

Đọc Nguyên Tôn trên điện thoại

Giới thiệu

Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.

Bình luận

Chương 1: Mãng tước nuốt rồng

Chương 2: Nguyên văn

Chương 3: Tô ấu vi

Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn

Chương 5: Tề nhạc, liễu khê

Chương 6: Từ đường đất tổ

Chương 7: Vùng đất thần bí

Chương 8: Tìm bát mạch

Chương 9: Bát mạch xuất hiện

Chương 10: Nhận được cơ duyên

Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương

Chương 12: Nguyên thực

Chương 13: Trùng mạch

Chương 14: Thần hồn

Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp

Chương 16: Đào góc tường

Chương 17: Lâm phong

Chương 18: Văn võ!

Chương 19: Khai mạch

Chương 20: Nguyên thuật

Chương 21: Long bộ, long bi thủ

Chương 22: Đại khảo tiến đến

Chương 23: Để lộ tài hoa

Chương 24: Lộ ra uy thế

Chương 25: Chiến lâm phong

Chương 26: Xu thế quật khởi

Chương 27: Kết thúc kỳ thi

Chương 28: Vào giáp viện

Chương 29: Thác ngọc linh

Chương 30: Mở đệ tam mạch

Chương 31: Lập uy

Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn

Chương 33: Hai nàng gặp mặt

Chương 34: Mưu linh thác

Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh

Chương 36: Ám chiêu

Chương 37: Song song đột phá

Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch

Chương 39: Gặp phải kẻ địch

Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư?

Chương 41: Huyền mang thuật

Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn

Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật

Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi

Chương 45: Trước khi phủ thí

Chương 46: Phủ thí bắt đầu

Chương 47: Sự thay đổi khác thường

Chương 48: Đánh bại một người

Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê

Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ

Chương 51: Chu Nguyên đấu Tề Nhạc

Chương 52: Thực lực chân chính

Chương 53: Ta cũng có thể luyện thành Huyền Mang Thuật

Chương 54: Giành được thắng lợi

Chương 55: Đại tướng quân Vệ Thương Lan

Chương 56: Vũ hoàng

Chương 57: Tổ long kinh

Chương 58: Nguyên tài

Chương 59: Hư Cảnh trung kỳ

Chương 60: Bắt đầu lên đường đến di tích

Chương 61: Âm dương khí phủ

Chương 62: Thương Lan quận, Vệ Thanh Thanh

Chương 63: Một chiêu lập nên uy danh

Chương 64: Doanh đại sư

Chương 65: Giải độc cho Vệ Bân

Chương 66: Vạch trần xảo trá

Chương 67: Thiên nghĩ thực độc văn

Chương 68: Quá trình chuẩn bị

Chương 69: Để lộ tài năng

Chương 70: Thành công

Chương 71: Mượn sức Vệ Thương Lan

Chương 72: Hắc độc vương

Chương 73: Tiến vào Hắc Uyên

Chương 74: Tấm ngọc bài màu đen

Chương 75: Đệ bát mạch

Chương 76: Mở khí phủ

Chương 77: Đi tìm Ngọc Anh Quả

Chương 78: Tìm cách lên đảo

Chương 79: Sợ hãi

Chương 80: Kho báu

Chương 81: Cuộc chiến bên trong sơn cốc

Chương 82: Thôn Thôn phát uy

Chương 83: Tranh đoạt

Chương 84: Sức mạnh bá đạo của Oán Long Độc

Chương 85: Giao chiến Tề Hạo

Chương 86: Xâm thực

Chương 87: Giết chết Tề Hạo

Chương 88: Giành được Hỏa Linh Tuệ

Chương 89: Hàng phục

Chương 90: Di bảo

Chương 91: Địa cung

Chương 92: Bảo bối

Chương 93: Ngân ảnh

Chương 94: Tề vương làm phản

Chương 95: Tranh nghị

Chương 96: Năm vị

Chương 97: Chiến thư

Chương 98: Thông thiên huyền mãng khí

Chương 99: Tề Vương vây thành

Chương 100: Bảy cường giả sơ cảnh

Chương 101: Đại chiến đã tới

Chương 102: Vây thành

Chương 103: Khởi động

Chương 104: Lực lượng của Ngân Ảnh

Chương 105: Phong tình của kiếm

Chương 106: Chu Nguyên trảm thái sơ

Chương 107: Không thể cứu vãn

Chương 108: Võ vương thánh chỉ

Chương 109: Đập tan bóng ma

Chương 110: Đại chiến kết thúc

Chương 111: Lão nhân áo bào xám

Chương 112: Duyên phận của Tô Ấu Vi

Chương 113: Một phần tạo hóa

Chương 114: Thánh tích chi địa

Chương 115: Thiếu nữ áo tím

Chương 116: Phong vân hội tụ

Chương 117: Huyền mãng lân

Chương 118: Cổ cảnh

Chương 119: Thiếu nữ tóc xanh

Chương 120: Cổ linh

Chương 121: Thú tâm thông minh giả

Chương 122: Luyện hồn tháp?

Chương 123: Tạp ngư

Chương 124: Phá thiên

Chương 125: Thủy tinh cầu màu đen

Chương 126: Toàn thân trở ra

Chương 127: Phân bảo

Chương 128: Thanh niên mặc áo bào xám

Chương 129: Thánh Tích thành

Chương 130: Kiêu Tử lâu

Chương 131: Thiên la kích

Chương 132: Vật tới tay

Chương 133: Tiểu thiên nguyên thuật

Chương 134: Cổ linh

Chương 135: Tả khâu thanh ngư

Chương 136: Bắt đầu thấy Võ Hoàng

Chương 137: Hư cảnh hậu kỳ

Chương 138: Đại thúc đi chân trần

Chương 139: Xuất thủ

Chương 140: Thánh tích chi địa

Chương 141: Oan gia ngõ hẹp

Chương 142: Tình thế nguy hiểm

Chương 143: Khí lưu màu trắng

Chương 144: Văn thứ ba

Chương 145: Tứ phẩm Nguyên thú

Chương 146: Thánh tích đội

Chương 147: Huyền trọng nê

Chương 148: Tọa sơn quan hổ đấu

Chương 149: Ngồi thu ngư ông lợi

Chương 150: Tiểu thiên nguyên thuật, đại phong lôi

Chương 151: Thánh bia

Chương 152: Khí trùng Thiên Quan

Chương 153: Lấy trượng đo nguyên khí

Chương 154: Huyền Mãng Lân màu vàng

Chương 155: Chu Nguyên chiến Tiêu Thiên Huyền

Chương 156: Mãng nuốt ma luân

Chương 157: Thu hoạch

Chương 158: Hợp tác

Chương 159: Vây quét

Chương 160: Phong Lôi thành, Yêu Yêu thương

Chương 161: Truy sát

Chương 162: Thanh Ngư tương trợ

Chương 163: Ngẫu nhiên gặp

Chương 164: Lục La mưu Kim Trì

Chương 165: Đông Huyền đột kích

Chương 166: Chúc anh

Chương 167: Đấu chúc anh

Chương 168: Gặp lại

Chương 169: Võ Hoàng sát ý

Chương 170: Chặn giết

Chương 171: Thần bí chi thú

Chương 172: Thôn Thôn nổi giận

Chương 173: Thánh Bia lưu danh

Chương 174: Kim trì

Chương 175: Thánh văn

Chương 176: Thực lực đại tiến

Chương 177: Thánh tháp

Chương 178: Hội tụ

Chương 179: Tiến thánh tháp

Chương 180: Dòng lũ màu xanh

Chương 181: Các hiển thần thông

Chương 182: Đuổi theo

Chương 183: Cứu giúp

Chương 184: Thánh Thê bệ đá

Chương 185: Long hấp

Chương 186: Sóng xanh ngăn Thánh Lộ

Chương 187: Trèo lên mây xanh

Chương 188: Song Long hội

Chương 189: Huyền Mãng nuốt Kim Ô

Chương 190: Lấy mệnh tương bác

Chương 191: Thiên nguyên thuật

Chương 192: Thiên Quy kết giới

Chương 193: Thánh văn chi lực

Chương 194: Long biến

Chương 195: Xích long tức

Chương 196: Cái thứ nhất

Chương 197: Song Long đấu, thắng cùng bại

Chương 198: Phân Thánh Long khí

Chương 199: Quốc vận bị hao tổn

Chương 200: Đãi ngộ chi kém

Chương 201: Thương Huyền lão tổ

Chương 202: Thánh tộc

Chương 203: Bốn đạo thánh văn

Chương 204: Một bước trèo lên Thái Sơ

Chương 205: Thánh Tích kết thúc

Chương 206: Nhập tông môn

Chương 207: Một chưởng

Chương 208: Rời đi trước đó

Chương 209: Thương Huyền khí vận, Thánh Châu sáu phần

Chương 210: Đệ tử tam đẳng

Chương 211: Thẩm vạn kim

Chương 212: Nhập thương huyền

Chương 213: La tùng

Chương 214: Nhất đẳng

Chương 215: Lầu nhỏ

Chương 216: Kéo bè kết phái

Chương 217: Nguyên sơn

Chương 218: Một quyền là đủ

Chương 219: Lập uy

Chương 220: Thái sơ thiên

Chương 221: Lần thứ nhất vận chuyển

Chương 222: Nguyên khí tinh thần

Chương 223: Nguyên ngọc trọng yếu

Chương 224: Hóa giải

Chương 225: Hóa hư thuật

Chương 226: Chúc nhạc

Chương 227: Trả thù

Chương 228: Khiếu huyệt

Chương 229: Kiếm lời nguyên ngọc

Chương 230: Thuyết phục

Chương 231: Bản sự

Chương 232: Gây sự

Chương 233: Kim cương bất hoại

Chương 234: Đánh một đám

Chương 235: Chu Nguyên phản kích

Chương 236: Oanh động

Chương 237: Trước mặt mọi người xuất thủ

Chương 238: Thu hoạch đại phong

Chương 239: Lão giả áo xám

Chương 240: Chúc Nhạc thủ đoạn

Chương 241: Tông minh

Chương 242: Tỷ thí đến

Chương 243: Thanh sơn so Hóa Hư

Chương 244: Nhanh như điện chớp

Chương 245: Thực cảnh

Chương 246: Thủ thắng

Chương 247: Cửu long điển

Chương 248: Xung đột

Chương 249: Chia cắt danh ngạch

Chương 250: Long chúc Nguyên thú tinh huyết

Chương 251: Ngũ phẩm

Chương 252: Lấy máu

Chương 253: Luyện hóa tinh huyết

Chương 254: Ứng đối chi pháp

Chương 255: Lộ ra thủ đoạn

Chương 256: Tới cửa phiền phức

Chương 257: Trấn áp

Chương 258: Ngừng

Chương 259: Chỉ điểm

Chương 260: Bí ẩn

Chương 261: Lục huyền âm

Chương 262: Nguyên tôn

Chương 263: Yêu Yêu xuất thủ

Chương 264: Chấn nhiếp

Chương 265: Đại điển đến

Chương 266: Nguyên tôn

Chương 267: Đại điển bắt đầu

Chương 268: Thủ tịch chi tranh

Chương 269: Hồng Y tương trợ

Chương 270: Phong hải thuật

Chương 271: Át chủ bài tầng ra

Chương 272: Thiên Nguyên Bút tiến hóa

Chương 273: Văn thứ tư, Vạn Kình

Chương 274: Cửu Long Điển chi uy

Chương 275: Đột phá

Chương 276: Đại điển thứ nhất

Chương 277: Chọn ngọn núi

Chương 278: Khen thưởng

Chương 279: Đại điển kết thúc

Chương 280: Thánh Tử phong

Chương 281: Người quét núi

Chương 282: Phong ấn chủ phong

Chương 283: Tuyển mạch nhập môn

Chương 284: Kim đái đệ tử

Chương 285: Tử Nguyên động phủ

Chương 286: Động thí

Chương 287: Tào sư

Chương 288: Kim đái ghế thứ ba

Chương 289: Xin đi giết giặc

Chương 290: Một trận đọ sức

Chương 291: Đoạt thánh chiến

Chương 292: Thái sơ bích

Chương 293: Lịch đại thứ nhất

Chương 294: ,700 hơi thở rung động

Chương 295: Hai mạch phản ứng

Chương 296: Chuẩn bị

Chương 297: Tỷ thí

Chương 298: Tiệc

Chương 299: Chấn nhiếp toàn trường

Chương 300: Động tĩnh

Chương 301: Tẩy lễ tiến đến

Chương 302: Nguyên long mạch

Chương 303: Long nguyên tủy

Chương 304: Nguyên Trì mở

Chương 305: Không thích hợp

Chương 306: Vây giết

Chương 307: Tay chân

Chương 308: Hoàn mỹ hợp tác

Chương 309: Thánh Tử chi đấu

Chương 310: Họa từ trong nước đến

Chương 311: Truy sát

Chương 312: Hai nữ giằng co

Chương 313: Điều tiết

Chương 314: Hợp tác

Chương 315: Hai nữ liên thủ

Chương 316: Dây dưa

Chương 317: Hai nữ đấu Song Thánh

Chương 318: Biện pháp

Chương 319: Cải tạo nguyên văn kết giới

Chương 320: Đắc thủ

Chương 321: Đắc tội

Chương 322: Mồi nhử

Chương 323: Tới tay

Chương 324: Tẩy lễ mở

Chương 325: Bát Long tái hiện

Chương 326: Tương trợ

Chương 327: Lục long chu thái

Chương 328: Như thế nào rung động

Chương 329: Tam trọng thiên

Chương 330: Đánh giá

Chương 331: Thánh Nguyên phong oanh động

Chương 332: Động thí động tĩnh

Chương 333: Động thí bắt đầu

Chương 334: Phá nguyên thủ

Chương 335: Lục trọng thiên

Chương 336: Xuống tới

Chương 337: Một quyền chi uy

Chương 338: Chu Nguyên thực lực

Chương 339: Huyền giao lân

Chương 340: Đại hắc ma

Chương 341: Cửu long

Chương 342: Cửu Long diệt Hắc Ma

Chương 343: Bốn đại cảnh giới

Chương 344: Oanh động

Chương 345: Khen thưởng

Chương 346: Tử đái tuyển bạt

Chương 347: Từ Viêm thủ đoạn

Chương 348: Nguyên tinh đan

Chương 349: Linh Văn điện trước

Chương 350: Khiêu chiến Linh Văn phong

Chương 351: Liên thủ vào trận

Chương 352: Hai vị người trấn thủ

Chương 353: Kim chương, hạ vũ

Chương 354: Nguyên văn đấu (thượng)

Chương 355: Nguyên văn đấu (hạ)

Chương 356: Yêu Yêu thủ đoạn

Chương 357: Thần hồn áp chế

Chương 358: Thần hồn thác ấn

Chương 359: Đột phá, Thực cảnh trung kỳ!

Chương 360: Phá trận

Chương 361: Nhập điện

Chương 362: Nâng giết

Chương 363: Đào yêu nhưỡng

Chương 364: Trước tuyển bạt

Chương 365: Mở ra

Chương 366: Tuyển bạt chi tranh

Chương 367: Một quyền

Chương 368: Săn bắn

Chương 369: Kiếm khóa cốc

Chương 370: Hóa hư ẩn nấp

Chương 371: Kết giới

Chương 372: Lôi hỏa che đậy sơn cốc

Chương 373: Thiên Lôi Huyền Hỏa chi uy

Chương 374: Đoàn diệt Kiếm Lai phong

Chương 375: Thập phong phía dưới

Chương 376: Mười vị trí đầu

Chương 377: Khôi thủ chi tranh

Chương 378: Lực đấu Từ Viêm

Chương 379: Nguyệt vẫn thuật

Chương 380: Nguyên khí đối bính

Chương 381: Bá đạo Oán Long Độc

Chương 382: Khôi thủ

Chương 383: Kiếm Lai phong trừng phạt

Chương 384: Ban thưởng

Chương 385: Năm đó tiểu đồng tử

Chương 386: Tuyển bảo

Chương 387: Thái ất thanh mộc ngấn

Chương 388: Thiên công

Chương 389: Luyện hóa Nguyên Tinh Đan

Chương 390: Oán Long Độc bộc phát

Chương 391: Trấn áp

Chương 392: Hai vị đội trưởng

Chương 393: Thiên cấp nhiệm vụ

Chương 394: Phản đối

Chương 395: Tranh chấp

Chương 396: Một chiêu

Chương 397: Đại kim chung

Chương 398: Xác định danh ngạch

Chương 399: Lên đường

Chương 400: Yêu Yêu rời núi

Chương 401: Người quen biết cũ

Chương 402: Gặp lại Thanh Ngư

Chương 403: Phân phối nhiệm vụ

Chương 404: Cược viêm thạch

Chương 405: Tặng thưởng

Chương 406: Gian lận

Chương 407: Thả pháo hoa

Chương 408: Thông sát

Chương 409: Bế quan

Chương 410: Thái Ất sơ hiển

Chương 411: Viêm tủy mạch

Chương 412: Tiến hóa hiện ra

Chương 413: Thanh Ngư cảnh báo

Chương 414: Thú triều đánh tới

Chương 415: Thiên Nguyên Bút tiến hóa

Chương 416: Thiên Nguyên Bút chi uy

Chương 417: Văn thứ năm: Phá Nguyên

Chương 418: Thánh Cung động thủ

Chương 419: Dương huyền

Chương 420: Nghiêng về một bên cục diện

Chương 421: Đoàn diệt?

Chương 422: Muốn chết a?

Chương 423: Chu Nguyên đấu Dương Huyền

Chương 424: Chu Nguyên hiển uy

Chương 425: Khó giải quyết Dương Huyền

Chương 426: Bát trọng thiên?

Chương 427: Thủ đoạn nhiều lần ra

Chương 428: Một ngụm thanh hỏa đốt cốt giáp

Chương 429: Ngăn cơn sóng dữ

Chương 430: Viên mãn

Chương 431: Luận công

Chương 432: Về tông

Chương 433: Oanh động

Chương 434: Tham dự thủ tịch chi tranh

Chương 435: Hối đoái thiên công

Chương 436: Tiểu huyền thánh thể

Chương 437: Long lân hòe thụ

Chương 438: Lấy vảy

Chương 439: Yêu Yêu trở về

Chương 440: Sở thanh

Chương 441: Phong phú động phủ

Chương 442: Danh ngạch xác định

Chương 443: Thủy hỏa đoán long đài

Chương 444: Lời nói giao phong

Chương 445: Nghị luận

Chương 446: Nghị Sự điện

Chương 447: Ngọc Bì cảnh

Chương 448: Xung đột

Chương 449: Ngô hải

Chương 450: Một quyền

Chương 451: Cường ngạnh Chu Nguyên

Chương 452: Viên Hồng cường đại

Chương 453: Ảnh hưởng

Chương 454: Cấp thứ ba

Chương 455: Yêu Yêu lửa giận

Chương 456: Nói chuyện

Chương 457: Thủ Tịch phong

Chương 458: Thập thánh tử

Chương 459: Thủ tịch chi tranh mở ra

Chương 460: Một kiếm

Chương 461: Một quyền

Chương 462: Đệ nhất thắng

Chương 463: Chỉ còn ba cái

Chương 464: Cục diện dần dần chuyển

Chương 465: Phản sát

Chương 466: Ai muốn xong?

Chương 467: Chướng ngại vật

Chương 468: Sau cùng Viên Hồng

Chương 469

Chương 470: Đánh đủ chưa?

Chương 471: Ngân Cốt cảnh!

Chương 472: Rung động tứ phương

Chương 473: Thảm liệt

Chương 474: Tự kiếm thuật

Chương 475: Đột phá!

Chương 476: Tứ trọng thiên!

Chương 477: Vấn đỉnh

Chương 478: Xong

Chương 479: Thủ tịch vị trí

Chương 480: Bảy đại thủ tịch

Chương 481: Thái huyền thánh linh thuật

Chương 482: Huyền lão hiện thân

Chương 483: Đại yến

Chương 484: Áp chế Chúc Nhạc

Chương 485: Thánh cung võ hoàng

Chương 486: Cửu thần phủ

Chương 487: Xông sơn

Chương 488: Đường núi thí luyện

Chương 489: Tâm tính

Chương 490: Bá đạo Thần Ma

Chương 491: Quang lưu màu vàng

Chương 492: Thiên dương

Chương 493: Qua ba cửa ải

Chương 494: Huyền Chung vang

Chương 495: Thanh ngọc lão tổ tượng

Chương 496: Địa thánh văn

Chương 497: Nguyên trì tế

Chương 498: Tìm ấn

Chương 499: Chủ mạch

Chương 500: Phong hội

Chương 501: Trao đổi

Chương 502: Điều kiện

Chương 503: Cầu viện

Chương 504: Thánh linh chủng tử nguyên tôn

Chương 505: Danh sách Nguyên Tôn

Chương 506: Điều kiện

Chương 507: Đối sách

Chương 508: Mê Thiên kết giới

Chương 509: Hạt giống tiểu thành

Chương 510: Tính toán

Chương 511: Phản ứng

Chương 512: Lần đầu nghe thấy Huyền Nguyên

Chương 513: Nguyên Trì lại mở

Chương 514: Chạy!

Chương 515: Chuẩn bị

Chương 516: Kiếm Lai vây đảo

Chương 517: Tuyên chiến

Chương 518: Tức giận Kiếm Lai phong

Chương 519: Kiếm Lai đại quân

Chương 520: Kiếm Lai vây đảo

Chương 521: Đại trận khải

Chương 522: Mê Thiên hiển uy

Chương 523: Ra không được

Chương 524: Tướng đối với tướng

Chương 525: Hai đỉnh núi chi đấu

Chương 526: Thiên sương phong cấm thuật

Chương 527: Phá nguyên huyết thuật

Chương 528: Thần hồn phá cấm thuật

Chương 529: Đãng ma kiếm hoàn

Chương 530: Ngươi có Kiếm Hoàn, ta có Thánh Linh!

Chương 531: Đập nát Kiếm Hoàn

Chương 532: Phân ra thắng bại

Chương 533: Cùng đồ Mạt lộ Kiếm Lai phong

Chương 534: Vạn trượng

Chương 535: Thất phong liên thủ

Chương 536: Ma luyện

Chương 537: Thủy Thú công đảo

Chương 538: Chúng thánh chiến vạn trượng Thủy Thú

Chương 539: Long tiên chân thủy

Chương 540: Chu Nguyên tham chiến

Chương 541: Phá giải chân thủy

Chương 542: Thu chân thủy

Chương 543: Diệt vạn trượng

Chương 544: Nguyên Tủy phân phối

Chương 545: Nguyên Tủy quang trụ

Chương 546: Cửu Long tẩy lễ

Chương 547: Lại một năm nữa tuyển sơn đại điển

Chương 548: Mục tiểu man

Chương 549: Nguyên khí hóa tinh đấu

Chương 550: Tuyển nhận đệ tử mới

Chương 551: Khắc nghiệt Tổ Long Kinh

Chương 552: Động Thiên sắp mở

Chương 553: Trúc Thần dị bảo

Chương 554: Nhiệm vụ

Chương 555: Xuất chinh

Chương 556: Các phương tụ tập

Chương 557: Tần lăng

Chương 558: Phân phối

Chương 559: Đội ngũ

Chương 560: Huyền đồng trùng thụ

Chương 561: Thu thập

Chương 562: Lôi thanh hải

Chương 563: Một chưởng vỗ chết

Chương 564: Lôi vương ấn

Chương 565: Nghiền ép

Chương 566: Bảo địa sáu màu

Chương 567: Lệnh viện binh

Chương 568: Vây khốn

Chương 569: Ninh mặc

Chương 570: Nợ máu trả bằng máu

Chương 571: Cường thế

Chương 572: Giúp đỡ

Chương 573: Phạm yêu

Chương 574: Gặp bách hoa

Chương 575: Ba bên hội tụ

Chương 576: Âm hiểm

Chương 577: Thăm dò

Chương 578: Đàm phán

Chương 579: Lục thải hồ

Chương 580: Tam đầu linh quỷ mãng

Chương 581: Mê Thiên tỏa mãng

Chương 582: Bảo thụ

Chương 583: Phạm Yêu tàn nhẫn

Chương 584: Hỗn loạn

Chương 585: Chiến phạm yêu

Chương 586: Ác chiến

Chương 587: Thánh Linh đấu Huyết Yêu

Chương 588: Không từ thủ đoạn

Chương 589: Địa Thánh Văn sơ hiển uy

Chương 590: Hài cốt không còn

Chương 591: Rung động toàn trường

Chương 592: Thu hoạch

Chương 593: Đáy hồ

Chương 594: Ám hồi

Chương 595: Lục La bản sự

Chương 596: Đáy hồ Không gian

Chương 597: Đáy hồ Bí bảo

Chương 598: Chạy tới chỗ sâu

Chương 599: Kim Huyết chi cảnh

Chương 600: Các phương chú ý

Chương 601: Hoắc thiên, triệu kình

Chương 602: Hiện thân

Chương 603: Ba thành chi lực

Chương 604: Kim cương tu la

Chương 605: Thánh Tử ra

Chương 606: Kim thiềm tử

Chương 607: Muốn để hắn chết?

Chương 608: Yêu Yêu xuất thủ

Chương 609: Hồn viêm

Chương 610: Hóa giải

Chương 611: Đại Huyền sơn mạch cơ duyên

Chương 612: Kế hoạch

Chương 613: Huyền bia lệnh

Chương 614: Thất thải

Chương 615: Thủ vệ bảo địa

Chương 616: Khai chiến

Chương 617: Khương Thái Thần thủ đoạn

Chương 618: Thánh Cung đột nhập

Chương 619: Trì lôi, sài doanh

Chương 620: Trận đầu Thánh Tử

Chương 621: Bành trướng

Chương 622: Cực hạn

Chương 623: Thương Giao diệt Kim Đan

Chương 624: Thương Huyền tông Thánh Tử mới

Chương 625: Thánh Cung lui

Chương 626: Độc chiếm thất thải

Chương 627: Một ngụm nuốt

Chương 628: Hỏa liên

Chương 629: Nợ nần

Chương 630: Thảm hại hơn

Chương 631: Bẫy rập

Chương 632: Thánh Cung trả thù

Chương 633: Hảo hữu

Chương 634: Lấy một địch hai

Chương 635: Hung uy

Chương 636: Cửu u lôi quyết

Chương 637: Một quyền oanh sát

Chương 638: To gan lớn mật

Chương 639: Cơ duyên hiện thế

Chương 640: Ngọc bích thần bí

Chương 641: Đạo thánh văn thứ ba

Chương 642: Đại chiến bắt đầu

Chương 643: Đấu pháp

Chương 644: Quá hạn

Chương 645: Sở Thanh hình thái chiến đấu

Chương 646: Hai nữ

Chương 647: Vòng thứ ba

Chương 648: Ác chiến

Chương 649: Thế yếu

Chương 650: Thay đổi

Chương 651: Đại yêu thiềm thuật

Chương 652: Trầm bổng chập trùng

Chương 653: Ngân Ảnh tái hiện

Chương 654: Chém giết

Chương 655: Thay đổi thế cục

Chương 656: Yêu Yêu chi uy

Chương 657: Thu hoạch

Chương 658: Thiên tru

Chương 659: Bá đạo

Chương 660: Viên mãn

Chương 661: Kết thúc

Chương 662: Chiến quả chấn lòng người

Chương 663: Tức giận Tần Lăng

Chương 664: Ngụy pháp vực

Chương 665: Trừng phạt

Chương 666: Về tông

Chương 667: Thánh Tử thứ hai

Chương 668: Đại chu

Chương 669: Đệ nhất đổi chủ

Chương 670: Thực lực tăng vọt

Chương 671: Đoạt thánh chiến!

Chương 672: Cao nhất vinh quang

Chương 673: Chọn lựa đầu tiên

Chương 674: Thế như chẻ tre

Chương 675: Ảnh Tiên cùng Kiếm Hoàn

Chương 676: Chúc thánh tử thủ

Chương 677: Ước định

Chương 678: Ba hũ Đào Yêu Nhưỡng

Chương 679: Yêu Yêu lễ vật

Chương 680: Chôn rượu

Chương 681: Huyền Thánh Thể thành

Chương 682: Đường về nhà

Chương 683: Bạn tụ

Chương 684: Gặp lại Võ Hoàng

Chương 685: Túc địch chi chiến

Chương 686: Dùng mệnh sao?

Chương 687: Huyết Tu La chi hồn

Chương 688: So át chủ bài

Chương 689: Tu La Thánh Long Biến vs Oán Long Biến

Chương 690: Nhục thân làm mồi nhử

Chương 691: Gạt bỏ

Chương 692: Trở lại

Chương 693: Đại Võ phạt Chu

Chương 694: Đoạn Long thành

Chương 695: Thần Phủ quang hoàn

Chương 696: Đâu phải riêng ngươi?

Chương 697: Hỗn Độn quang hoàn

Chương 698: Đấu võ vương

Chương 699: Thần Phủ cảnh trung kỳ

Chương 700: Chém võ vương

Chương 701: Đại Chu phản công

Chương 702: Chấn tứ phương

Chương 703: Một bộ hồng y

Chương 704: Võ dao

Chương 705: Long Hoàng gặp nhau

Chương 706: Cửu thần phủ

Chương 707: Yêu Yêu cùng Võ Dao

Chương 708: Triệu vân tiêu

Chương 709: Thánh Nguyên chi mưu

Chương 710: Ẩn vào Lôi Kích Chi Địa

Chương 711: Thần Phủ bảo dược

Chương 712: Kẻ ngoại lai

Chương 713: Bắt đền

Chương 714: Chốn cũ

Chương 715: Điều tra Hắc Uyên

Chương 716: Hai thước Pháp Vực

Chương 717: Trước thánh ấn

Chương 718: Rung chuyển

Chương 719: Tụ tập

Chương 720: Gợn sóng

Chương 721: Có quỷ

Chương 722: Khương lôi quân

Chương 723: Thánh Giả chi hỏa

Chương 724: Thiêu đốt Nguyên Anh

Chương 725: Thánh Nguyên lựa chọn

Chương 726: Kinh thiên chi chiến

Chương 727: Thiên Thánh điện điện chủ

Chương 728: Phong ấn phá toái

Chương 729: Yêu Yêu lực lượng

Chương 730: Kinh khủng nguyên văn tạo nghệ

Chương 731: Tru linh đồ

Chương 732: Thánh Giả chi tâm

Chương 733: Đạo thánh văn thứ tư

Chương 734: Gặp lại lão tổ

Chương 735: Biến cố

Chương 736: Đánh rớt

Chương 737: Thương Huyền đấu pháp

Chương 738: Tiếp dẫn

Chương 739: Hủy ấn

Chương 740: Tự bạo

Chương 741: Đụng nát Kim Liên

Chương 742: Thánh Nguyên trốn chạy

Chương 743: Yêu Yêu băng phong

Chương 744: Thần Phủ cảnh trung kỳ

Chương 745: Tổ Long đồ Vật

Chương 746: Tách rời

Chương 747: Truyền tống

Chương 748: Y gia tỷ muội

Chương 749: Khâu kỷ

Chương 750: Hộ vệ

Chương 751: Yêu cầu

Chương 752: Triệu nguyệt

Chương 753: Dạ tập

Chương 754: Phong ma đạo

Chương 755: Chu nguyên xuất thủ

Chương 756: Một cước chi lực

Chương 757: Hóa giải

Chương 758: Si tinh

Chương 759: Thần phủ bảng

Chương 760: Đến huyền châu

Chương 761: Khâu gia

Chương 762: Châu chủ chi tranh

Chương 763: Ngoại viện

Chương 764: Oan đại đầu

Chương 765: Tu luyện kiếm hoàn

Chương 766: Thiên giao khí

Chương 767: Mạc uyên

Chương 768: Chiến khải

Chương 769: Y thu thủy ẩn tàng

Chương 770: Thiên giao hiển uy

Chương 771: Thanh giao đối với ma viên

Chương 772: Triệu

Chương 773: Ngoan đấu

Chương 774: Thanh giao hình thái

Chương 775: Uy hiếp

Chương 776: Đùi

Chương 777: Cổ tỷ

Chương 778: Cự tuyệt

Chương 779: Thiên uyên động thiên

Chương 780: Si tinh sư tỷ

Chương 781: Phong các phó các chủ

Chương 782: Nhận sư tỷ

Chương 783: Cửu vực đại hội

Chương 784: Phong các

Chương 785: Phong ba

Chương 786: Một kiếm

Chương 787: Nhậm chức phó các chủ

Chương 788: Cửu phủ phân chia

Chương 789: Tứ linh quy nguyên tháp

Chương 790: Ngũ trọng phủ

Chương 791: Thiết kế

Chương 792: Phong vực

Chương 793: Phong tầng dị biến

Chương 794: Hóa cảnh

Chương 795: Đánh gãy

Chương 796: Miểu sát

Chương 797: Trị tội

Chương 798: Lôi đình chi uy

Chương 799: Thống lĩnh vị trí

Chương 800: Thống lĩnh chi tranh

Chương 801: Bộ ngấn văn

Chương 802: Phong đảo thế cục

Chương 803: Thôi diễn

Chương 804: Linh quang

Chương 805: Phong mẫu văn

Chương 806: Rung động

Chương 807: Phản kích

Chương 808: Phong mẫu văn ảnh hưởng

Chương 809: Lữ tiêu

Chương 810: Cùng lữ tiêu giao phong

Chương 811: Đại tranh trước giờ

Chương 812: Mộc liễu

Chương 813: Tám thành

Chương 814: Chu nguyên ra sân

Chương 815: Đủ chưa?

Chương 816: Hoàn chỉnh phong linh văn rung động

Chương 817: Nghịch tập cùng nghịch tập

Chương 818: Xích ma trùng sa

Chương 819: Lại là một kiếm kia

Chương 820: Phong các các chủ

Chương 821: Tổng các chủ chi tranh

Chương 822: Tân nhân đại điển

Chương 823: Nhà Giàu Nhất

Chương 824: Các Chủ Hội Nghị

Chương 825: Phương Ngao

Chương 826: Trong Ưu Chọn Ưu

Chương 827: Hoàn Toàn Mới Đãi Ngộ

Chương 828: Thất Bại Thảm Hại

Chương 829: Đạo Thứ Hai Nguyên Văn

Chương 830: Đệ Lục Trọng Thần Phủ

Chương 831: Thiên Yên Thú Tâm

Chương 832: Xứng Chức Đại Quản Gia

Chương 833: Tính Toán

Chương 834: Vũ Châu

Chương 835: Bẫy Rập

Chương 836: Ngư Ông Biến Tay Chân

Chương 837: Thôn Hồn

Chương 838: Ép Ngươi

Chương 839: Táng Hồn

Chương 840: Tích Quang Phủ Chủ

Chương 841: Ám Sát

Chương 842: Pháp Vực Xuất Thủ

Chương 843: Đổi Trắng Thay Đen

Chương 844: Thiên Viêm Tế

Chương 845: Liên Hợp Trấn Áp

Chương 846: Thần Hồn Đoạt Viêm

Chương 847: Thần Hồn Thao Luyện

Chương 848: Mộc Liễu Đến Thăm

Chương 849: Liên Thủ

Chương 850: Thôn Hồn Nguyên Ngấn

Chương 851: Lại Một Át Chủ Bài

Chương 852: Vạn Sự Sẵn Sàng

Chương 853: Khai Đỉnh

Chương 854: Xích Đồng Tán, Tụ Hỏa Đài

Chương 855: Diệt Vương Trần

Chương 856: Gấp Rút Tiếp Viện

Chương 857: Phong Cùng Hỏa Quyết Đấu

Chương 858: Phá Hồn Toa

Chương 859: Thôn Hồn Nguyên Ngấn Hiển Uy

Chương 860: Hồn Đăng Thuật

Chương 861: Cuối Cùng Bên Thắng

Chương 862: Chiến Lợi Phẩm

Chương 863: Ảnh Hưởng

Chương 864: Chuẩn Bị Chiến Đấu

Chương 865: Bế Quan

Chương 866: Tả Nhã

Chương 867: Đánh Cược

Chương 868: Thần Phủ Cảnh Hậu Kỳ

Chương 869: Tổng Các Chủ Chi Tranh Mở Ra

Chương 870: Ngũ Đại Nguyên Lão

Chương 871: Thang Mây

Chương 872: Thừa Giao Mà Lên

Chương 873: Cùng Trèo Lên

Chương 874: Vòng Thứ Hai

Chương 875: Đối Chiến Hàn Uyên

Chương 876: Hàn Uyên Ẩn Tàng

Chương 877: Hắc Thiên Ma

Chương 878: Lữ Tiêu Thủ Thắng

Chương 879: Một Vòng Cuối Cùng

Chương 880: Chu Nguyên Chiến Lữ Tiêu

Chương 881: Lưỡng Đoạn Táng Hồn

Chương 882: Lữ Tiêu Át Chủ Bài

Chương 883: Thâm Uyên Cửu Đầu Mãng

Chương 884: Oán Long Hiện

Chương 885: Oán Long Diệt Mãng

Chương 886: Tổng Các Chủ

Chương 887: Bốn Các Khuất Phục

Chương 888: Huyền Cơ Vực

Chương 889: Triệu Mục Thần

Chương 890: Võ Dao Cùng Tô Ấu Vi

Chương 891: Phân Hoá

Chương 892: Đại Bổng Cùng Táo Ngọt

Chương 893: Hỏa Các Nội Loạn

Chương 894: Vạn Thuật Điện

Chương 895: Pháp Vực Bản Nguyên

Chương 896: Chọn Lựa Tiểu Thánh Thuật

Chương 897: Âm Dương Lôi Văn Giám

Chương 898: Bại Lộ

Chương 899: Tĩnh Tu Tứ Nguyên Văn

Chương 900: Chiến Thư

Chương 901: Tiếp

Chương 902: Chiến Thư Sôi Trào

Chương 903: Các Phương Chú Ý

Chương 904: Vô Biên Giản

Chương 905: Dựa Vào Cái Gì

Chương 906: Chiến Trần Huyền Đông

Chương 907: Tứ Văn

Chương 908: Tứ Linh Quy Nguyên Đồ

Chương 909: Lại Bại Thứ Chín

Chương 910: Ngồi Vững Vàng Thứ Chín

Chương 911: Đại Địch

Chương 912: Tiên Thiên Linh Cơ

Chương 913: Ngân Ảnh Tiến Hóa

Chương 914: Cầu Viện

Chương 915: Nội Tình Tăng Vọt

Chương 916: Đại Mạc Kéo Ra

Chương 917: Vẫn Lạc Chi Thành

Chương 918: Từ Minh

Chương 919: Gặp Lại Tô Ấu Vi

Chương 920: Quan Hệ Thế Nào?

Chương 921: Hồng Nhan Họa Thủy

Chương 922: Thật Tốt

Chương 923: Dạ Đàm

Chương 924: Trảm Cửu Long

Chương 925: Rút Thăm

Chương 926: Có Ta

Chương 927: Vượt Quan Bắt Đầu

Chương 928: Bẫy Rập

Chương 929: Một Quyền

Chương 930: Lô Hải Phản Kích

Chương 931: Ảnh Tiên Đùa Giỡn Ngũ Kiệt

Chương 932: Vượt Qua Kiểm Tra

Chương 933: Trò Hay Mở Màn

Chương 934: Phân Đội

Chương 935: Tiểu Không Gian

Chương 936: Tính Toán

Chương 937: Gặp Phải

Chương 938: Lần Thứ Nhất Giao Phong

Chương 939: Tránh Lui

Chương 940: Pháp Vực Tranh Đấu

Chương 941: Vẫn Lạc Yêu Ảnh

Chương 942: Liễu Thanh Thục, Triệu Vân Tiêu

Chương 943: Đàm Phán Không Thành

Chương 944: Võ Thần Chú Cùng Lục Long Hoàn

Chương 945: Độc Chiếm

Chương 946: Tịnh Hóa Ngọc Bài

Chương 947: Viên Côn

Chương 948: Chu Nguyên Chiến Viên Côn

Chương 949: Hợp Tác

Chương 950: Thôi Diễn

Chương 951: Xông Trận

Chương 952: Cửu Cung Xuất Thủ

Chương 953: Đỉnh Tiêm Đánh Cờ

Chương 954: Phá Trận

Chương 955: Khu Ra

Chương 956: 70 Triệu

Chương 957: Liên Thủ

Chương 958: Chia Cắt

Chương 959: Siêu Cấp Không Gian

Chương 960: Thất Bại

Chương 961: Quần Hùng Gặp Lại

Chương 962: Quả Hồng Mềm

Chương 963: Chu Nguyên Chiến Từ Minh

Chương 964: Thiên Nguyên Tự Khôi Thuật

Chương 965: Giấu Không Được

Chương 966: Đánh Đâu Thắng Đó

Chương 967: Chiếm Cứ Tượng Đá

Chương 968: Hỗn Loạn Tinh Không

Chương 969: Quần Hùng Động

Chương 970: Tam Vương Chi Chiến

Chương 971: Liên Thủ

Chương 972: Nghịch Chuyển

Chương 973: Nghịch Chuyển Thuật

Chương 974: Thao Chi Khí Vận

Chương 975: Đẩy Lui Vương Hi

Chương 976: Còn Thiếu Một Chút

Chương 977: Chu Nguyên Chiến Triệu Mục Thần

Chương 978: Tự Mình Hại Mình

Chương 979: Thiên Tru Pháp Vực

Chương 980: Các Hiển Thần Thông

Chương 981: Triệu Mục Thần Thủ Đoạn Sau Cùng

Chương 982: Đột Phá?

Chương 983: Phá Ức!

Chương 984: Một Cước

Chương 985: Đào Thải Triệu Mục Thần

Chương 986: Rõ Ràng

Chương 987: Đại Tôn

Chương 988: Hết Thảy Đều Kết Thúc

Chương 989: Thu Hoạch Tràn Đầy

Chương 990: Biến Cố

Chương 991: Cùng Nổi Lên

Chương 992: Tuyên Chiến

Chương 993: Thân Phận

Chương 994: Vị Thứ Ba Thân Truyền

Chương 995: Lệnh Chiêu Mộ

Chương 996: Tần Liên

Chương 997: Tụ Tập

Chương 998: Chiến Công

Chương 999: Thiên Long Khí

Chương 1000: Các Phương Đột Phá

Chương 1001: Vật Chất Thần Bí

Chương 1002: Thiên Dương Cảnh

Chương 1003: Lời Đồn Đại

Chương 1004: Xích Viêm Thành

Chương 1005: Chiến Công Điện

Chương 1006: Liệp Sát Bảng Đơn

Chương 1007: Xác Nhận

Chương 1008: Đội Ngũ

Chương 1009: Thiên Hỏa cổ lâm

Chương 1010: Một quyền

Chương 1011: Chu Nguyên rất mạnh

Chương 1012: Tình báo trọng yếu

Chương 1013: Mạnh như vậy sao?

Chương 1014: Phiền phức

Chương 1015: Tinh Tháp

Chương 1016: Chui vào

Chương 1017: Đáy tháp

Chương 1018: Niềm vui ngoài ý muốn

Chương 1019: Lừa dối lui

Chương 1020: Đánh hắn

Chương 1021: Chiến Nguyên Anh

Chương 1022: Phá tháp

Chương 1023: Rung động toàn trường

Chương 1024: Nghịch chuyển

Chương 1025: Pháp Vực chi chiến

Chương 1026: Pháp Vực đấu pháp

Chương 1027: Phong Thần Châu

Chương 1028: Ký ức hình ảnh

Chương 1029: Mở

Chương 1030: Phong Vũ Hồ, Kim Lôi Vô Tận Uyên

Chương 1031: Song tháp

Chương 1032: Tranh tháp

Chương 1033: Tấn Thăng

Chương 1034: Danh ngạch

Chương 1035: Thiên Dương ba vị trí đầu

Chương 1036: Mảnh vỡ

Chương 1037: Tu luyện Đại Viêm Ma

Chương 1038: Thực lực đại tiến

Chương 1039: Tư cách

Chương 1040: Phục chúng

Chương 1041: Tranh đấu mở ra

Chương 1042: Dự kiến không đến kết cục

Chương 1043: Thế hoà không phân thắng bại

Chương 1044: Tin tức xấu

Chương 1045: Chu Nguyên ra sân

Chương 1046: Nuốt vào

Chương 1047: Rung động

Chương 1048: Chiến Lục Khánh

Chương 1049: Viêm Ma chi lực

Chương 1050: Kỳ vật tới tay

Chương 1051: Thiên Địa Chi Lao

Chương 1052: Đào thoát

Chương 1053: Bát phụ

Chương 1054: Kim tháp

Chương 1055: Hủy diệt giáng lâm

Chương 1056: Thiên Chúc Mục

Chương 1057: Thủ đoạn sau cùng

Chương 1058: Kẻ phản loạn

Chương 1059: Hiện thân?

Chương 1060: Hạ Tân Thánh

Chương 1061: Thiên địa chúc

Chương 1062: Tức sự

Chương 1063: Chư Thiên khí vận chi tranh

Chương 1064: Tranh đấu kết thúc

Chương 1065: Tính sổ sách

Chương 1066: Tổ Long huyết nhục

Chương 1067: Chuẩn bị chiến đấu

Chương 1068: Chúc Hải khổ tu

Chương 1069: Mời chào

Chương 1070: Cửu Trảo Thiên Dương

Chương 1071: Phượng Tê lâu

Chương 1072: Chấn nhiếp

Chương 1073: Áp đảo

Chương 1074: Mở màn kéo ra

Chương 1075: Thiên Trụ phong

Chương 1076: Gặp lại hai nữ

Chương 1077: Vương Huyền Dương

Chương 1078: Chư phương hiệp nghị

Chương 1079: Chờ đợi mở ra

Chương 1080: Đại mạc

Chương 1081: Địa tai

Chương 1082: Cướp đoạt mảnh vỡ

Chương 1083: Trận chiến đầu tiên

Chương 1084: Tìm kiếm tổ khí

Chương 1085: Bắt được chi mạch

Chương 1086: Thử triều

Chương 1087: Kỳ bảo

Chương 1088: Thu hoạch

Chương 1089: Có độc

Chương 1090: Về thành

Chương 1091: So sánh rõ ràng

Chương 1092: Cao cấp địa vực

Chương 1093: Thiên Hổ

Chương 1094: Một quyền

Chương 1095: Hiển uy

Chương 1096: Một tháng

Chương 1097: Ngân Ảnh thuế biến

Chương 1098: Liên thủ

Chương 1099: Thiết lập ván cục

Chương 1100: Vương Huyền Dương chuẩn bị ở sau

Chương 1101: Hai đánh một?

Chương 1102: Tô Ấu Vi thực lực

Chương 1103: Đại chiến Lê Chú

Chương 1104: Địa Thánh Văn lại hiển lộ

Chương 1105: Cường hãn Vương Huyền Dương

Chương 1106: Nghịch Chuyển Âm Dương

Chương 1107: Khắc tinh

Chương 1108: Tính toán

Chương 1109: Bên thắng

Chương 1110: Thất Thải Trảm Thiên Hồ Lô

Chương 1111: Bạn cũ

Chương 1112: Chút tình mọn

Chương 1113: Chấn nhiếp

Chương 1114: Thương Huyền Thiên thế cục

Chương 1115: Cứu viện

Chương 1116: Dạ đàm

Chương 1117: Huyết đan

Chương 1118: Đại hạp cốc chi chiến

Chương 1119: Mưu đồ

Chương 1120: Đi ngược dòng nước

Chương 1121: Thương Huyền tông Thánh Tử

Chương 1122: Thăm dò

Chương 1123: Đá bể

Chương 1124: Biến thái Thiên Dương cảnh trung kỳ

Chương 1125: Thánh Đồng

Chương 1126: Liều mạng

Chương 1127: Cùng thi triển thần thông

Chương 1128: Phô trương thanh thế

Chương 1129: Bức lui

Chương 1130: Ôn chuyện

Chương 1131: Phân phối

Chương 1132: Biến thái

Chương 1133: Huyền tích

Chương 1134: Về doanh

Chương 1135: Vạn Thú Thiên người tới

Chương 1136: Thôn Thôn tin tức

Chương 1137: Các hiển cơ bắp

Chương 1138: Đây là đại ngạc

Chương 1139: Thần bí Thánh Tổ Thiên

Chương 1140: Đại hỗn chiến

Chương 1141: Đỉnh tiêm nghênh chiến

Chương 1142: Tái đấu Cát Ma

Chương 1143: Phong Thánh chi thuật

Chương 1144: Quan Thanh Long gặp nạn

Chương 1145: Chém giết

Chương 1146: Nghênh chiến Di Thạch

Chương 1147: Mở đại chiêu

Chương 1148: Hai đạo kiếm quang

Chương 1149: Xả thân quên chết Triệu Mục Thần

Chương 1150: Có thể trảm tinh thần

Chương 1151: Thủ thắng

Chương 1152: Phân phối

Chương 1153: Bia đá

Chương 1154: Đài sen

Chương 1155: Cửu phẩm đài sen

Chương 1156: Sóng sau quật khởi

Chương 1157: Cửu mạch ra

Chương 1158: Tổng chỉ huy

Chương 1159: Không tiếp nhận

Chương 1160: Bạch Tiểu Lộc

Chương 1161: Vô Cấu Thánh Lưu Ly Chi Khu

Chương 1162: Thánh Tổ Thiên mưu đồ

Chương 1163: Già Đồ

Chương 1164: Có thiếu hụt đại trận

Chương 1165: Thôi diễn sơ hở

Chương 1166: Phá trận chi chiến

Chương 1167: Khai chiến

Chương 1168: Trêu đùa cùng sát cơ

Chương 1169: Thánh thiên kiêu

Chương 1170: Thiên Long Chưởng Ấn

Chương 1171: Tu Lôi

Chương 1172: Cường địch hiện lên

Chương 1173: Đối chiến Tu Lôi

Chương 1174: Bí Pháp Chi Vương

Chương 1175: Một kiếm chém lôi chưởng

Chương 1176: Thánh Đồng hóa lôi kiếp

Chương 1177: Kiếp lôi đoán thể

Chương 1178: Thánh Lưu Ly Chi Quang

Chương 1179: Hai người chiến tử

Chương 1180: Riêng phần mình liều mạng

Chương 1181: Không phải sinh tức tử

Chương 1182: Cường đại Già Đồ

Chương 1183: Cổ Thần Kinh?

Chương 1184: Bốn đạo kiếm quang

Chương 1185: Tinh Hà ma diệt

Chương 1186: Đạo thánh văn thứ tư

Chương 1187: Thánh Hỏa phần diệt

Chương 1188: Lật bàn

Chương 1189: Kết giới phản phệ

Chương 1190: Tổ Long huyết nhục

Chương 1191: Tin Yêu Yêu, đến vĩnh sinh

Chương 1192: Bao no

Chương 1193: Nguyên Anh có mấy tấc?

Chương 1194: Lục đại Nguyên Anh

Chương 1195: Chu Nguyên Nguyên Anh

Chương 1196: Phân phá chủ mạch

Chương 1197: Cổ Nguyên Thiên kết cục

Chương 1198: Vào hết tay ta

Chương 1199: Thánh tộc chi nộ

Chương 1200: Danh sách liệp sát

Chương 1201: Kết thúc

Chương 1202: Chạm tay có thể bỏng

Chương 1203: Gặp lại

Chương 1204: Yêu Yêu lai lịch

Chương 1205: Thần tính cùng nhân tính

Chương 1206: Đại địch tiến đến

Chương 1207: Tứ Thánh

Chương 1208: Nghênh chiến

Chương 1209: Nguyên Anh trận chiến đầu tiên

Chương 1210: Một thương hai trốn

Chương 1211: Tống Hoàng

Chương 1212: Lã Thái ra trận

Chương 1213: Chín mươi tỷ

Chương 1214: Chín kiếm

Chương 1215: Trùng điệp gian nan

Chương 1216: Ai là mạng chó?

Chương 1217: Yêu Yêu thức tỉnh

Chương 1218: Chuyện cũ cùng rượu

Chương 1219: Thôn Thôn chi tín

Chương 1220: Ăn bám

Chương 1221: Dung nham đỉnh lô

Chương 1222: Hai đạo nguyên thuật

Chương 1223: Bảy tấc

Chương 1224: Vạn Thú Thiên

Chương 1225: Không hoảng hốt

Chương 1226: Gặp lại Thôn Thôn

Chương 1227: Thủ hộ toàn thế giới tốt nhất Thôn Thôn

Chương 1228: Kim Dương Hoàng

Chương 1229: Chuông lớn đại pháo

Chương 1230: Đại pháo trấn phục

Chương 1231: Nghiệt thú bộ tộc

Chương 1232: Kim Kình Thiên

Chương 1233: Tiến vào Động Thiên

Chương 1234: Khương Hồng Anh

Chương 1235: Tổ Hồn Thụ

Chương 1236: Đại vận

Chương 1237: Phân phá

Chương 1238: Hỗn chiến

Chương 1239: Không đủ tư cách

Chương 1240: Tổ Hồn Linh Trì

Chương 1241: Đấu Khương Hồng Anh

Chương 1242: Đế Long Bái Thiên

Chương 1243: Tứ bái

Chương 1244: Bại long

Chương 1245: Hiển uy

Chương 1246: Trong Tổ Hồn Thụ cơ duyên

Chương 1247: Ngải Đoàn Tử

Chương 1248: Chui vào

Chương 1249: Đánh nát

Chương 1250: Tổ Hồn sơn hiện

Chương 1251: Ngải Đoàn Tử cảm tạ

Chương 1252: Chủng Tử Chiến Đài

Chương 1253: Trước khi chiến đấu tranh chấp

Chương 1254: Chư cường chi chiến

Chương 1255: Trong bóng tối thủ đoạn

Chương 1256: Cục diện nghịch chuyển

Chương 1257: Ngải Chích xuất thủ

Chương 1258: Xi Bắc tính toán

Chương 1259: Xuất thủ đại giới

Chương 1260: Chiến Ngụy Pháp Vực

Chương 1261: Đấu pháp

Chương 1262: Thiên Tru Giản

Chương 1263: Chết

Chương 1264: Xi Hiên

Chương 1265: 300 tỷ

Chương 1266: Hợp thể

Chương 1267: Hợp thể sau Chu Nguyên

Chương 1268: 300 tỷ đại chiến

Chương 1269: Hắc thủ

Chương 1270: Động tĩnh lớn

Chương 1271: Dọn đi

Chương 1272: Không đường có thể đi

Chương 1273: Hợp lực lay thánh

Chương 1274: Chuyển thiên chi lực

Chương 1275: Thánh Giả chi nộ

Chương 1276: Yêu Yêu xuất thủ

Chương 1277: Tự đốt

Chương 1278: Thất bại thảm hại

Chương 1279: Yêu Yêu thủ bút

Chương 1280: Thay đổi khôn lường, cải thiên hoán nhật

Chương 1281: Du Thần

Chương 1282: Thương Uyên tâm tình

Chương 1283: Từ Bắc Diễn

Chương 1284: Gặp lại

Chương 1285: Thay người

Chương 1286: Thay thế

Chương 1287: Yêu Yêu biến hóa

Chương 1288: Yêu Yêu huấn luyện

Chương 1289: Bàn ngoại chiêu

Chương 1290: Tổ ba người

Chương 1291: Khai lò luyện đan

Chương 1292: Dẫn dắt nguyên khí

Chương 1293: Văn thứ tư

Chương 1294: Hoàn mỹ hiệp trợ

Chương 1295: Xuất đan

Chương 1296: Giới thiệu cái tổ tông

Chương 1297: Quan hệ thế nào

Chương 1298: Tình một chữ này

Chương 1299: Cực hạn

Chương 1300: Tính toán

Chương 1301: Chu Nguyên sát ý

Chương 1302: Liệp đan nhân

Chương 1303: Tập kích

Chương 1304: Thần hồn na di

Chương 1305: Trong hắc ám Thạch Long

Chương 1306: Bí cảnh

Chương 1307: Chư Thiên chi động

Chương 1308: Chư Thánh đại chiến

Chương 1309: Đấu pháp

Chương 1310: Cổ Tôn cùng Cổ Thánh

Chương 1311: Bàn Long Trận, long hồn neo điểm

Chương 1312: Chiến khu chi chủ

Chương 1313: Lớn mạnh

Chương 1314: Xuất kích

Chương 1315: Tiến vào Thạch Long bí cảnh

Chương 1316: Đuổi trốn

Chương 1317: Nhục nhã

Chương 1318: Nguyên Hồn

Chương 1319: Thánh Nguyên binh

Chương 1320: Chiến tích

Chương 1321: Đại thắng

Chương 1322: Tranh đoạt neo điểm

Chương 1323: Lại đụng Uyên Tuyền

Chương 1324: Khổ chiến Uyên Tuyền

Chương 1325: Thánh Chúc Pháp Vực

Chương 1326: Phá cục thủ đoạn

Chương 1327: Đại Nhật Trảm Thánh Toa

Chương 1328: Xích toa hiển thần uy

Chương 1329: Chư Thánh tán

Chương 1330: Hạch tâm neo điểm

Chương 1331: Đáy biển Tổ Long Hồn Tủy

Chương 1332: Chín tấc tám

Chương 1333: Long Đầu hội tụ

Chương 1334: Phòng tuyến

Chương 1335: Thái Hiên chi mưu

Chương 1336: Bắt đầu ăn

Chương 1337: Thái Hiên chi lực

Chương 1338: Chạy tán loạn

Chương 1339: Một bước

Chương 1340: Huyết kính

Chương 1341: Cứu vớt Chu Nguyên hành động

Chương 1342: Thánh Long chi khí, Tam Phân Quy Nguyên

Chương 1343: Xích Tước hóa hoàng

Chương 1344: Thức tỉnh

Chương 1345: Kết giới phá toái

Chương 1346: Lại lần nữa trở về Chu Nguyên

Chương 1347: Pháp Vực chi đụng

Chương 1348: Cửu Trảo Tử Kim Thánh Long

Chương 1349: Pháp Vực đứng đầu nhất chiến đấu

Chương 1350: Chu Nguyên phản kích

Chương 1351: Huyết Ngục Cửu Ấn, Ngục Trấn Cửu Thiên

Chương 1352: Đỉnh phong chi đấu

Chương 1353: Cửu tinh

Chương 1354: Thánh Thần hình bóng

Chương 1355: Kết quả cuối cùng

Chương 1356: Có cái kết quả

Chương 1357: Tính sổ sách

Chương 1358: Từ Bắc Diễn cái chết

Chương 1359: Trừng phạt

Chương 1360: Chuyển Thạch Long

Chương 1361: Va chạm mạnh

Chương 1362: Thần Nữ lui địch

Chương 1363: Mũi tên chỉ Lục Liễu

Chương 1364: Yêu Yêu biến hóa

Chương 1365: Thần đồng

Chương 1366: Thù lao

Chương 1367: Luyện đan tu luyện

Chương 1368: Thánh tộc chi mưu

Chương 1369: Thánh Long Chi Thể

Chương 1370: Thương Huyền chi biến

Chương 1371: Thánh Ngân

Chương 1372: Về Thương Huyền

Chương 1373: Tiêu Thiên Huyền

Chương 1374: Nhiều người

Chương 1375: Sát tâm

Chương 1376: Thánh ma quân

Chương 1377: Đại Chu thành

Chương 1378: Phá thành

Chương 1379: Lại về Đại Chu thành

Chương 1380: Chém giết Pháp Vực

Chương 1381: Lắng lại

Chương 1382: Thánh Nguyên đến

Chương 1383: Cừu nhân gặp nhau

Chương 1384: Phải chết

Chương 1385: Nhàn nhã

Chương 1386: Lại tụ họp Thương Huyền

Chương 1387: Bạn cũ tụ tập

Chương 1388: Đã từng tiểu bối

Chương 1389: Tự đề cử mình

Chương 1390: Chấn nhiếp tứ tông

Chương 1391: Chu Nguyên chuẩn bị

Chương 1392: Gặp lại Huyền lão

Chương 1393: Bách Hương lâu

Chương 1394: Thẩm Vạn Kim

Chương 1395: Minh Lệnh

Chương 1396: Thương Huyền Minh Tiến Công

Chương 1397: Sâm La Thánh Huyết Trì

Chương 1398: Phá Cục

Chương 1399: Ngày Xưa Ân Oán

Chương 1400: Chiến Thánh Nguyên

Chương 1401: Thánh Long Chi Khu

Chương 1402: Nhục Thân Kịch Chiến

Chương 1403: Bát Tí Tinh Linh Vương

Chương 1404: Các Hiển Thần Thông, Đỉnh Phong Đấu Pháp

Chương 1405: Phong Ấn Chi Thuật

Chương 1406: Ngoan độc thánh nguyên

Chương 1407: Cung phụng

Chương 1408: Chư Thiên Động Tĩnh

Chương 1409: Mưu Tính

Chương 1410: Thánh Nguyên Nhập Thánh

Chương 1411: Trực Diện Thánh Giả

Chương 1412: Thánh Giả Chi Lực

Chương 1413: Thánh ấn lại hiển lộ

Chương 1414: Chuẩn bị ở sau không ngừng lão tổ

Chương 1415: Hỗn Độn Luyện Thánh Hồ Lô

Chương 1416: Thánh vẫn

Chương 1417: Thương Huyền Thiên Đại Tai Kiếp

Chương 1418: Kế Thừa Thiên Chủ

Chương 1419: Dũng Giả Bất Diệt

Chương 1420: Chu Nguyên Thiên Chủ

Chương 1421: Trốn đi thiếu niên, trở về thiên chủ

Chương 1422: Tử Liên Đốt Huyết Hải

Chương 1423: Hắc thủ hiển lộ

Chương 1424: Đấu pháp thăng cấp

Chương 1425: Cổ Thánh Hám Hỗn Nguyên

Chương 1426: Cổ Thánh Giáng Lâm

Chương 1427: Bát Thánh

Chương 1428: Thiên Tâm

Chương 1429: Hoành Nguyện

Chương 1430: Chu Nguyên Nhập Thánh

Chương 1431: Hỗn Nguyên Quy Vị

Chương 1432: Phát Rồ?

Chương 1433: Thánh tộc mục đích cuối cùng nhất

Chương 1434: Sau cùng mưu tính

Chương 1435: Nhị Thần Bắt Đầu Thấy

Chương 1436: Tuyệt thần chú độc

Chương 1437: Biến hóa

Chương 1438: Lôi Cuốn Đại Chu Vương Triều

Chương 1439: Tạo Thánh

Chương 1440: Siêu Cấp Thánh Địa

Chương 1441: Đại địa vị cách

Chương 1442: Cửu cửu tạo hóa tháp

Chương 1443: Mở Tháp

Chương 1444: Mở tháp nghênh chúng sinh

Chương 1445: Tạo Hóa Thành

Chương 1446: Tạo hóa trêu ngươi

Chương 1447: Tô Ấu Vi

Chương 1448: Đại Hôn

Chương 1449: Đại Ly

Chương 1450: Chiến tranh toàn diện

Chương 1451: Chiến tranh đánh tới

Chương 1452: Vạn Tổ nhập Thương Huyền

Chương 1453: Trấn Lục Liễu

Chương 1454: Đỗi vạn tổ

Chương 1455: Thương Huyền Chuẩn Bị Chiến Đấu

Chương 1456: Nguyện Ta Chư Thiên An Bình

Chương 1457: Thứ không gian chi phòng

Chương 1458: Thánh giả ra trận

Chương 1459: Phòng tuyến phá toái

Chương 1460: Thiên la kỳ bàn

Chương 1461: Quyết nhiên ngũ lão

Chương 1462: Ngũ Lão Vẫn

Chương 1463: Một kiếm một toa

Chương 1464: Cũng Là

Chương 1465: Thương Huyền Tân Thánh

Chương 1466: Cầu Cái Gì

Chương 1467: Phong Ấn

Chương 1468: Văn thứ chín, thiên nguyên

Chương 1469: Rút lui

Chương 1470: Thương Uyên đột phá

Chương 1471: Tam Liên Chi Đấu

Chương 1472: Tấn Thăng Chi Bí

Chương 1473: Thương huyền thiên nguy hiểm

Chương 1474: Thế gian nỗi khổ

Chương 1475: Xay thịt chiến trường

Chương 1476: Trấn sát chưởng lôi

Chương 1477: Người lạ

Chương 1478: An trí chú độc

Chương 1479: Phản công thánh tộc

Chương 1480: Kiên nhẫn thợ săn

Chương 1481: Hiến tế hai đại thiên vực

Chương 1482: Thần gặp thần

Chương 1483: Một tia ánh rạng đông kia

Chương 1484: Thần chiến

Chương 1485: Lớn nhất dã tâm

Chương 1486: Cấm Khu

Chương 1487: Thánh Thần Mưu Đồ

Chương 1488: Thần Trụy

Chương 1489: Chu Nguyên Nhập Thần?

Chương 1490: Mật Ngậm Độc

Chương 1491: Điên Cuồng

Chương 1492: Ngăn Lại

Chương 1493: Mang Ngươi Đi Qua Đường Đã Từng

Chương 1494: Toà Động Phủ Kia, Ấm Đào Yêu Nhưỡng Kia

Chương 1495: Thánh Thần Thức Tỉnh

Chương 1496: Chu Nguyên Thành Thần

Chương 1497: Thần Chiến

Chương 1498: Bước Cuối Cùng

Chương 1499: Nguyên Tôn (Đại Kết Cục)