Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ Kinh tế thương mại Việt - Anh

Tác giả : Nguyễn Trùng Khánh
  • Lượt đọc : 310
  • Kích thước : 8.43 MB
  • Số trang : 353
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 250
  • Số lượt xem : 1.435
  • Đọc trên điện thoại :
Ngày nay việc sử dụng tiếng Anh trong lãnh vực thương mại đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với hầu hết các công thương kỹ nghệ gia và các nhân viên làm việc tại các công ty nước ngoài, nhưng để sử dụng chính xác và thành thạo các từ ngữ, thuật ngữ cũng như những mẫu câu chuẩn mực trong tiếng Anh thương mại là điều không dễ dàng lắm. Nhằm giúp các bạn phần nào khắc phục điều này và cũng không ngoài mục đích giúp trau dồi vốn kiến thức tiếng Anh căn bản đã có sẵn của các bạn, chúng tôi biên soạn cuốn “Cách dùng từ ngữ và thuật ngữ kinh tế thương mại, Việt - Anh”. Sách gồm những mẫu câu Việt - Anh được dùng làm ví dụ minh họa cho cách dùng các từ ngữ và thuật ngữ chuyên ngành như Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Kinh tế Tài chính và Kế toán.
Hy vọng sách này sẽ giúp các bạn xây dựng cho mình vốn kiến thức tiếng Anh thương mại một cách nhanh chóng và hiệu quả.