Tài liệu ngữ pháp C1 (Grammatikübungen C1)

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 271
  • Kích thước : 0.31 MB
  • Số trang : 37
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 77
  • Số lượt xem : 1.535
  • Đọc trên điện thoại :
Serie ngữ pháp „Deutsch aber Hallo!“ với những bài tập ngữ pháp ngắn gọn và đơn giản ở cấp độ C1 (Vorgangspassiv và Zustandspassiv, Nomen-Verb-Verbindungen, Konjunktiv I, Nominalisierung – Verbalisierung …)