Vì tại

Hai đứa trẻ lớp một hỏi nhau:
- Sao quả ớt nó lại cay, cậu nhỉ!
- Vì nó mọc ở dưới đất lên cây ớt, có thế cũng không biết!
- Thế sao cây na nhà mình mọc cạnh cây ớt thì nó lại ngọt?
- Vì tại mẹ cậu tưới đường cho cây na, còn cây ớt thì tưới bằng... nước tương ớt.

Bình luận