Người lười nhất

Bố hỏi con:
- Lớp học của con, bạn nào lười nhất?
- Con không biết bố ạ!
- Bố nghĩ con phải biết chứ. Con nghĩ xem, trong khi tất cả các bạn đều chăm chú làm bài, thì ai ngồi ngó nghiêng nhìn ra ngoài?
- Thầy giáo ạ!

Bình luận