Lỗi tại ai

Thầy giáo: "Nam, em hãy đánh thức cậu bạn bên cạnh dậy. Trong giờ lên lớp không được ngủ gật".
Nam: "Thưa thầy, xin thầy tự mình đánh thức bạn ấy đi ạ, chính thầy làm cho bạn ấy ngủ mà".

Bình luận