Mưu mẹo

Có hai anh chơi với nhau rất thân, nhưng hay bắt bẻ nhau. Anh kia nói cái gì thì anh này bắt bẻ: "Có nhẽ đâu thế!" Một hôm, hai anh bàn với nhau:
- Chúng ta đã chơi thân với nhau thì phải tin lời nhau, đứa nào còn nói "Có nhẽ đâu thế" thì phải phạt hai quan tiền.
Hôm sau, anh kia gặp anh nọ, liền bảo: - Ðêm qua, nhà tôi mất trộm!
Anh nọ hỏi:
- Mấy những gì?
Anh kia trả lời:
- Mấy cái giếng sau vườn!
Anh nọ gân cổ lên buột miệng, nói:
- Có nhẽ đâu thế!
Anh kia cười ồ:
- Ðấy nhé! Lại nói rồi nhé! Mai tôi sang nhà lấy tiền đấy!
Anh nọ tức lắm, về nhà thuật chuyện cho vợ nghe. Chị vợ bảo:
- Không lo, mai anh cứ giả vờ chết, anh ấy sang đã có tôi đối đáp. Hôm sau, anh kia sang, vừa bước chân đến cửa đã nghe tiếng khóc thảm thiết. Vào giữa nhà thì thấy bạn nằm sõng sượt trên giường, chị vợ rũ rượi ngồi cạnh, giọt ngắn giọt dài. Anh kia liền hỏi dồn:
- Anh làm sao thế? Anh làm sao thế?
Chị vợ mếu máo nói:
- Nhà tôi chết rồi, anh ơi! Hôm qua không biết đi đâu về, vừa bước vào đến sân thì bị tột con vịt giẫm chế tươi.
Anh kia nghe phi lý qua, giậm chân bảo:
- Có nhẽ đâu thế?
Anh kia nhỏm đậy ngay:
- Ðấy nhé! Lại nói rồi đấy nhé! Còn đòi tiền nữa không?

Bình luận