Kí tên

Đức Huy bị phạt chép 100 lần câu "Tôi vừa lười biếng vừa ngoan cố". Sau khi chép xong Đức Huy đem bản chép phạt trước mặt bố nói:
"Thầy giáo nói, bố phải kí tên bên trên tờ giấy".

Bình luận