Giải trừ bất hoà

Trường học tổ chức một thảo luận về gia đình.
Thầy giáo hỏi: "Các em cho rằng biện pháp tốt nhất để hoà giải mối bất hoà giữa cha mẹ và con cái là biện pháp nào?"
Một học sinh mạnh dạn đứng dậy trả lời.
"Thưa thầy biện pháp tốt nhất là thầy điền vào phiếu học tập của chúng em toàn là điểm 10".

Bình luận