Trên đầu còn có gì?

Bố dạy con trai học chữ, dạy đến chữ "Thiên" là "trời" vì muốn con nhớ lâu ông bố bèn hỏi.
"Trên đầu con là cái gì?"
Đứa con nghĩ một lát rồi trả lời: "Là tóc".
Bố: Vậy trên tóc là gì?
Con: Trần nhà.
Bố: Vậy trên trần nhà?
Con: Ngói.
Ông bố: (Không thể kiên nhẫn được hơn quát): "Đồ ngốc, vậy còn cái gì nữa nào?".
Con oà lên khóc trả lời: Là... là... con chim đang bay!!

Bình luận