Nên làm gì trước

Cô giáo: "Các em có thể cho cô biết ta nên làm gì trước khi chịu sự trừng phạt của thượng đế".
Học trò (nghiêm túc trả lời): Chúng ta trước tiên nên gây ra tội.

Bình luận