Tìm ra châu Mỹ

Cô giáo mở tấm bản đồ thế giới treo lên bảng, rồi hỏi:
- Em nào có thể nhìn tấm bản đồ chỉ ra châu Mỹ ở đâu, phạm vi đến đâu? Hãy xung phong lên bảng nào?
Bạn Lan nhanh tay giơ lên trước và lên bảng chỉ rất đúng vị trí châu Mỹ trên bản đồ. Cô giáo khen ngợi, cho về chỗ rồi hỏi cả lớp:
- Em nào biết ai đã tìm ra châu Mỹ nào? Cả lớp đồng thanh trả lời:
- Bạn Lan ạ!

Bình luận