Tiền bạc không quan trọng

Nhà báo phỏng vấn một tỷ phú:
- Điều gì đã giúp ông đạt được thành công?
- Luôn tin rằng tiền bạc không đóng vai trò gì đáng kể, mà chỉ có công việc mới quan trọng.
- Và do thấm nhuần niềm tin ấy, ông đã giàu có như ngày nay?
- Không, tôi giàu lên vì tôi biết làm cho những người dưới quyền tôi có được niềm tin ấy.

Bình luận