Tiết kiệm

Cậu bé vui vẻ đi học về khoe với cha:
- Cha ơi hôm nay con tiết kiệm được sáu trăm!
- Tốt lắm! - Người cha khen - Nhưng con tiết kiệm bằng cách nào?
- Sáng nay con không lên tàu điện mà chạy theo sau nó nên đến trường vẫn còn kịp giờ.
- Đồ ngốc - Người cha đột nhiên giận dữ - Tại sao mày không chạy theo sau xe tắc xi để tiết kiệm được nhiều hơn.

Bình luận