Giảo biện

Thầy giáo mắng học sinh trực nhật.
"Bảng thì bẩn thế này, khăn lau bảng thì khô thế này, quả địa cầu thì... "vừa nói vừa đưa tay quệt vào quả địa cầu"... Toàn là bụi".
Học sinh trực nhật: "ồ, thưa thầy, chỗ thầy vừa quệt vào là sa mạc Sahara".

Bình luận