Tuyệt đối

Thầy giáo: Các em hãy trật tự nào, hãy tuyệt đối im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất. Cả lớp im lặng như tờ. Một lúc sau có tiếng của học sinh: "Thầy vứt kim đi chứ".
Cùng mẹ đến phòng khám sản khoa, bỗng bà mẹ ôm bụng kêu rên. Bé sợ liền hỏi:
"Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?
Bà mẹ giải thích:
"Em con nó đạp mẹ đấy, em con càng ngày càng nghịch".
Bé trai: "Sao mẹ không nuốt vào bụng cho nó cái đồ chơi nào đấy".

Bình luận