Để sống lâu thêm một chút

Học sinh hỏi thầy chủ nhiệm đã già, từ trước đến nay đã từng đọc qua tác phẩm "Chiến tranh và hoà bình" chưa.
Thầy nghĩ một hồi rồi mới đáp: Mỗi người đều phải đọc hết tác phẩm bất hủ đó trước khi chết. Vì đã muốn sống lâu thêm một chút nữa, nên tôi chưa bắt đầu đọc.

Bình luận