Cháu có biết

Bà - Cháu có biết vì sao cháu bị sún răng không? Cháu - Cháu có biết ạ, vì cháu ăn nhiều kẹo quá quá ạ!
Bà - Đúng rồi! Đừng ăn nhiều kẹo quá, nếu ăn hết cả lọ kẹo mẹ để trên bàn thì cháu sún chẳng còn một cái răng nào để ăn kẹo nữa đâu.
Cháu - Bà ơi! Cháu ăn kẹo nên sún ít, vẫn còn răng. Bà bảo em bé đừng bú mẹ nữa, em sún hết chẳng có cái răng nào. Bà cũng đừng ăn trầu nữa thì răng bà lại mọc, không sún đâu!

Bình luận